Dekanopprør stoppet omstridt forslag

Publisert:27. mai 2013Oppdatert:17. april 2018, 22:28

Tre av fakultetene sendte krasse svar på ledelsens høring om nytt reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger. Nå er forslaget trukket.

«I sum finner fakultetet at prosessen som ligger til grunn for høringen av nytt personalreglement fremstår som så uryddig at fakultetet ikke ønsker å ta medansvar for å legitimere en styrebehandling av det foreliggende forslaget på det nåværende tidspunkt».

Det juridiske fakultet vil ikke gjøre juridisk gjennomgang og kvalitetssikring av forslaget, slik de var bedt om.  Dette var konklusjonen i uttalelsen Det juridiske fakultetet leverte inn før helgen til saken om nytt reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger. På Høyden skrev om forslaget torsdag.

Fakultetet skrev også at de velger å avstå fra å avgi høringsuttalelse.

I uttalelsen fra det juridiske fakultet går det også fram at de er positive til å være kvalitetssikrer av et forslag til nytt personalreglement, men at de er mindre begeistret for at universitetets fagavdeling, personalavdelingen, ikke skal være tiltenkt noen rolle i høringen.

– Dette er en beslutning som er truffet i lojalitet til det som bør være UiBs overordnede interesse: Å etablere et personalreglement som er det best tjenlige verktøy for organisasjonen innenfor det handlingsrommet universitetet har, skriver fakultetet.

«Ikke juridisk tradisjon»
I uttalelsen, som er signert dekan Asbjørn Strandbakken og fakultetsdirektør Øystein L. Iversen, blir også valget av tidspunkt for å endre personalreglementet kritisert. UiB er klaget inn for Sivilombudsmannen av tidligere ansatt Leiv Marsteintredet, som hevdet han ble utsatt for radikal kjønnskvotering.

UiB bør derfor avvente Sivilombudsmannens behandling, skriver Strandbakken og Iversen: 
«Det er ikke tradisjon for å gi lover om spørsmål som verser for domstolene i Norge. Det er Det juridiske fakultets oppfatning at Sivilombudsmannens behandling bør avventes før det foretas endringer i reglementet som kan komme i konflikt med de føringer som Sivilombudsmannens behandling gir».

– Griper direkte inn i mandatet
Også Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet har gitt tilbakemeldinger. De er like tydelige. Dekanene og fakultetsdirektørene skriver at prosessen er uryddig, de mener at fakultetene har fått for kort tid til å uttale seg, de savner en grunngivelse for det nye forslaget og de spør også hva som er policyen bak forslaget.

«Når det gjelder forslaget om at myndighet til å godkjenne utlysningstekster og innstille til vitenskapelige stillinger skal flyttes fra instituttleder til instituttråd mener de at dette griper direkte inn i mandatet for instituttlederne og at det derfor burde vært drøftet på forhånd», skriver Det humanistiske fakultetet.

Forskerforbundet også kritisk
På Høyden kjenner til at flere av fakultetene, som ennå ikke har levert noen formell uttalelse, er kritiske. Det samme er Forskerforbundet.

– Vi er ikke fornøyde med prosessen, vi synes den blir rushet, sier Steinar Vagstad, som leder Forskerforbundet ved UiB.

– Jeg er ikke overrasket dersom det kommer en massiv tilbakemelding om at vi har fått for dårlig tid til denne saken, sa han da På Høyden snakket med han mandag formiddag.

– Det virker klokt å trekke forslaget når dette var de første tilbakemeldingene man fikk. Et slikt forslag før ha forankring i organisasjonen, sier Jørgen Melve, som leder NTL.

Han sier at fagforeningen synes det er klokt å få på plass retninglinjer for ansettelse i vitenskapelige stilinger, og at høringsforslaget inneholdt interessante element.

– Men vi hadde ikke kommet så langt at vi hadde gjort oss opp en mening om det, sier Melve.

– Ikke aktuelt å fremme sak
Noen timer senere kom meldingen om at saken er trukket, og ikke lenger skal behandles i universitetsstyret 20. juni. Høringsfristen var allerede utsatt fra 5. til 17. juni.

I brevet fra rektor og universitetsdirektør heter det at de tre nevnte fakultetene mener at det ikke er mulig å gjennomføre en forsvarlig høringsprosess, selv med utvidet tidsfrist.

«På bakgrunn av dette vil vi informere om at det ikke er aktuelt å fremme sak om nytt reglement for universitetsstyret i møte 20.6. Uttalelser som er utarbeidet eller underutforming, vil bli tatt med i den videre prosessen», skriver Kari Tove Elvbakken og Sigmund Grønmo.

Kari Tove Elvbakken har ikke svart på På Høydens henvendelser. Sigmund Grønmo er i utlandet. Han henviser til rektoratets redegjørelse for saken og brevet som ble sendt tidligere i dag, og vil ikke kommentere saken ytterligere.

Forsidefoto: Dekan Asbjørn Strandbakken og faklultetsdirektør Øystein Iversen fra Det juridiske fakultet. Arkivfoto: Dag Hellesund

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed