– Ikke tatt på alvor av ledelsen

Publisert:23. april 2013Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Det blir opprettet et kontor for etter- og videreutdanning. Men medlemmene i universitetsstyret var ikke bare fornøyd med ledelsens håndtering av saken.

– Det som har vært vanskeligst for meg i denne saken er at da vi fikk saken første gang virket det som om det var helt ulik oppfatning mellom styret og ledelsen. Også i den oppfølgingen som har vært inntil nylig har jeg følt at det nivået styret ville ha ikke har vært tatt på alvor av ledelsen. Etter- og videreutdanning er særdeles viktig, og jeg følte at ledelsen ikke hadde samme oppfatning.

Det sa Johan Fredrik Odfjell da universitetsstyret før helgen diskuterte den mye omtalte saken om etter- og videreutdanning.

Vil ha faglig leder
Som På Høyden skrev før møtet, var forslaget fra universitetsdirektøren at nåværende Senter for etter- og videreutdanning (Sevu) skal erstattes av Kontor for etter- og videreutdanning.

– Jeg synes det har vært et svært stort framskritt i saken nå. Jeg har ingen problemer med det som står i innstillingen. Men jeg har en indre tvil: Klarer man å utvikle dette så sterkt og flott,  sa Odfjell videre.

– Nå er saken på det nivået der den burde vært. Jeg synes modellen som blir skissert er fornuftig, det er viktig å ha etter- og videreutdanningskompetansen samlet. Kontoret må ledes av noen med faglig kompetanse, lederjobben må ikke bare bli en ren administrativ stilling, sa Gry Kibsgaard.

Detaljert vedtak
Da universitetsstyret behandlet saken i november, stilte Gro Lie spørsmål ved prosessen.

– Saken har skapt turbulens. Jeg er fornøyd med det saksdokumentet som nå foreligger; det synliggjør hvor komplekst etter- og videreutdanningsfeltet er. Etter- og videreutdanning er en omfattende oppgave som krever høg kompetanse. Vi må sikre at kontoret har den kompetansen, sa Lie.

Hun foreslo et mer detaljert vedtak. Det ble bakt sammen med universitetsdirektørens forslag til vedtak (se faktaboks).

– Veikartet fremover må være tydelig, sa Lie, som er fornøyd med at forslaget hennes med konkretiseringer ble enstemmig vedtatt.

– Jeg mener konkretiseringene er viktige for å få trygghet i organisasjonen.

Lukket møte
Saken ble først behandlet i lukket møte. Det skjedde etter at studentrepresentant Magne Seierslund varslet at han hadde spørsmål som omhandlet prosessen. Den lukkede delen varte i 45 minutter.

– Vi har jobbet mye med det som har vært intensjonen i saken: Å forankre etter- og videreutdanning bedre ved fakultetene og å utforme et opplegg for en tydelig enhet i sentraladministrasjonen, sa universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken da møtet ble åpnet.

Elvbakken sa at siden januar i år har det vært en endrings- og omstillingsprosess ved Sevu, etter reglene for omstilling.

– Det er en beklagelig unøyaktighet i saksfremstillingen. Der står det at tre ansatte har takket ja til nye stillinger. Det riktige er at det har vært dialog og de ansatte har fått muntlig tilbud om nye stillinger. Dette vil det bli jobbet videre med, sa Elvbakken.

Gro Lie (i midten) foreslo et vedtak der det blant annet heter at de nyopprettede stillingene straks må lyses ut. Det ble vedtatt. Her sammen med Peter M. Haugan og Liv Heidi Ekre. Foto: Hilde Kristin Strand

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed