Vil ta fuskesak til retten

Publisert:11. februar 2013Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

– Jeg har aldri fusket, så hvorfor skulle jeg gjøre det på universitetet, spør jusstudent Martin Seglen Baadshaug. Han ble stengt ute fra studiet etter å ha lagt notater på pulten under en bokkontroll. Nå vurderer han å prøve saken for retten.

– Jeg vil ikke forsvare at jeg glemte ark på pulten. Men straffen er ikke proporsjonal med det, mener Martin Seglen Baadshaug.

I juni i fjor skulle han ta opp igjen eksamen i forvaltningsrett 2.

– Jeg har alltid med meg et ark med relevante dommer som jeg leser på helt frem til eksamen. Denne dagen pakket jeg ut penner og sjokolade og det jeg ellers skulle ha på pulten under eksamen. På vei ut før bokkontrollen snakket jeg med en kamerat. Da jeg satt i garderoben tenkte jeg at jeg burde hatt arket mitt, men tenkte ikke på om det lå på pulten, i vesken eller om jeg hadde mistet det på Bybanen, sier Seglen Baadshaug.

Notat på pulten under bokkontrollen
På Høyden skrev forrige uke om at Det juridiske fakultet ikke ser med blide øyne på fusk. Den sentrale klagenemnda har den siste tiden behandlet flere saker som handler om hjelpemidler. En av dem som nå har blitt utestengt fra studiet, er nettopp Seglen Baadshaug. Da han kom tilbake til eksamenslokalet, lå det et ark på pulten om at han ulovlig hjelpemiddel hadde blitt inndratt. Det var domsnotatet, som hadde blitt liggende igjen på pulten.

– Jeg rakte opp hånden og spurte hva dette ville bety. Jeg fikk til svar at jeg ikke hadde lov til å bruke dette, og svarte at jeg visste det, og at det aldri var meningen.

Studenten avla både denne eksamenen og flere andre, og trodde saken var ute av verden. Da han kom tilbake til Bergen etter ferie lå det et brev og ventet på han. Der stod det at fakultetet hadde åpnet fuskesak mot han.

– Jeg fikk panikk, og snakket med en i administrasjonen. Deretter hadde jeg møte med han og dekan Asbjørn Strandbakken. Jeg følte at jeg fikk frem at dette dreiet seg om en forglemmelse fra min side, og fikk beskjed om at jeg skulle høre fra fakultetet i løpet av uken, hevder studenten.

Etter tre uker kom forslaget om å annullere eksamen.

– Grovt uaktsomt
Den sentrale klagenemnd behandlet Seglen Baadshaugs sak i oktober i fjor. De mener at han har handlet grovt uaktsomt og stengte han ute fra studiene i høstsemesteret. Eksamen ble også annullert.

–  Klagenemnda har sagt at jeg har handlet grovt uaktsomt. Det er jeg absolutt ikke enig i, sier Seglen Baadshaug.

Klagenemnda skriver at «nemnda bemerker at studenten har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i sentrale regler for hva som er tillatt og ikke tillatt i en eksamenssituasjon. Reglene her er klare, entydige og lett tilgjengelige. Nemnda kan ikke se at studenten har foretatt noen kontroll av pulten og hjelpemidlene før han forlot lokalet og bokkontrollen ble gjennomført. Nemnda uttaler at manglende egenkontroll her vurderes som grovt uaktsomt og legger til grunn at den ikke finner det tvilsomt at studenten ikke har utvist tilstrekkelig aktsomhet. Nemnda legger enstemmig til grunn at studenten har fusket grovt uaktsomt».

– Jeg ser poenget med å ha bokkontroll. Men fakultetet kan ikke bare hoppe over på en strengere praksis. Når jeg forteller historien min, er det flere som har sagt at «dette skjedde meg i fjor». Men da fikk det ingen konsekvenser for dem, hevder Seglen Baadshaug.

Martin Seglen Baadshaug er fjerdeårs jusstudent. I fjor høst ble han utestengt på grunn av fusk – nå er han klar for å gå til retten dersom ikke Felles klagenemnd frifinner han. Foto: Hilde Kristin Strand

Vurderer rettssak
Saken er nå klaget inn for det nasjonale organet Felles klagenemnd. Seglen Baadshaug sier at dersom ikke saken der ender med full frifinnelse, går han til retten.

– Jeg vil ikke ha på meg at jeg har fusket. Jeg har aldri fusket, så hvorfor skulle jeg gjøre det nå under en universitetseksamen, spør han.

– Men jeg er et rotehode, det er det mange som kan skrive under på.

Klagenemnda skriver at de ikke kan se at annullering og utestenging vil ramme studenten uforholdsmessig hardt.

– Jeg har eksamen i faget, og på fjerde året har vi ikke eksamen før i månedsskriftet februar/mars. Slik sett blir jeg ikke rammet. Men hva vil det bety for meg karrieremessig dersom jeg får på meg et fuskestempel, spør 24-åringen.

Han mener at jussen klart er på hans side.

– Må ha fordel
Det samme mener Halfdan Mellbye, advokat hos Steenstrup og Stordrange. Han representerer Seglen Baadshaug.

«Etter vår oppfatning har Baadshaug ikke gjort seg skyldig i fusk. Hans handling er en ren forglemmelse og åpenbart ikke gjennomført for å skaffe seg en uberettiget fordel på eksamen. Vi er derfor under den «nedre grense» for handlinger som kan begrunne en fuskereaksjon», skriver Mellbye i et at brevene til klagenemnda.

Advokaten stiller spørsmål ved om saker der studentene glemmer noe på pulten er fusk.

– For at det skal være fusk må de kunne ha en fordel av det de har med, sier Mellbye til På Høyden.

Grovt uaktsom?
Han er kritisk til bruken av begrepet «grovt uaktsomt». I et brev til klagenemnda skriver han at Seglen Baadshaugs opptreden er typisk uoppmerksomhet. Dette er noe helt annet enn grov uaktsomhet, som er et markert avvik fra alminnelig forsvarlig handlemåte i tilsvarende situasjon.

Han viser til at Høyesterett har uttalt av grov uaktsomhet er en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet.

«Baadshaug kan kritiseres for å ha vært uoppmerksom når han ikke tok med seg notatene, men det er ikke grunnlag for noen mer kvalifisert kritikk. Objektivt sett fremstår også det å glemme igjen notatene helt åpenlyst, som en ren forglemmelse og ikke et forsøk på å fuske», skriver advokaten.

– Man må skille mellom små feil og fusk, sier Mellbye til På Høyden.

Mellbye er særlig kritisk til at det juridiske fakultet foretar slike mangelfulle vurderinger av studentenes skyld.

– Fakultetet utdanner jurister og bør derfor være et forbilde for grundig og ordentlig saksbehandling når de behandler saker som gjelder egne studenter. Det å kunne skille mellom alvorlige og ikke alvorlige saker er en helt vesentlig ferdighet for de fleste praktiserende jurister. Vi straffer ikke den som gjør en feil ved uoppmerksomhet like strengt som den som planmessig bryter regelverket for å oppnå egne fordeler.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed