Vil se på rutinene etter Sampol-sak

Publisert:14. februar 2013Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Rektor Sigmund Grønmo vil se på ansettelsesrutinene i etterkant av saken der en mannlig søker ble nedvurdert til fordel for en kvinnelig motkandidat ved ansettelse i en fast stilling som førsteamanuensis.


Kritikerne av avgjørelsen mener at ansettelsen i realiteten var en radikal kjønnskvotering, som er ulovlig, og at en rekke saksbehandlingsfeil ble gjort på institutt-og fakultetsnivå. I utgangspunktet hadde en sakkyndig komité vurdert søkerne og vurdert den mannlige kandidaten, Leiv Marsteintredet, til å være så sterk at moderat kjønnskvotering ikke kunne brukes. Instituttleder Lise Rakner gjorde nye vurderinger som indikerte at kandidatene var mer likeverdige, og sendte saken over til likestillingskomiteen, som mente at moderat kjønnskvotering kunne brukes. Instituttlederen innstilte deretter kvinnen til stillingen, noe som deretter ble vedtatt i fakultetsstyret. 

Etterpå viste det seg at instituttlederen hadde feilsitert sakkyndigkomiteen på et sentralt punkt, og utelatt en setning fra sin fremstilling. Marsteintredet har sendt saken til sivilombudsmannen for vurdering.

Vil bli vurdert nøye
– Når det gjelder den konkrete saken på Institutt for sammenliknende politikk er det en ansettelsessak som universitetsstyret har delegert til fakultetet. Derfor går vi ikke inn og kommenterer den. Universitetsstyret er heller ikke noe klageorgan i saken. Men vi merker oss at saken er sendt over til sivilombudsmannen, og regner med at alle sider av saken vil bli nøye vurdert i forhold til de regler som gjelder for UiB, sier Grønmo i en kommentar til På Høyden.

Må sikre felles rutiner
Men saken er blitt lagt merke til på hele universitetet, og Grønmo ser at det er nødvendig å gå gjennom rutinene ved ansettelsessaker. 

– Vi fra universitetsledelsens side vil gjennomgå alle veiledende regler fra de ulike fakultetene, og se på praksisen alle steder. Så vil vi gjennomgå rutinene, og eventuelt klargjøre og presisere, slik at alle fakultetene gjør det likt.

Ser på instituttdemokratiet
Universitetsledelsen vil også se på hvordan universitetsdemokratiet fungerer på instituttnivå.

– Noen instituttledere er valgt, og noen er ansatt. Men mandatet er det samme uansett. Vi vil se på om forholdet mellom instituttråd og instituttledere fungerer godt nok.

Rektor Grønmo er også gjort oppmerksom på at det var en sitatfeil i innstillingen fra instituttleder til fakultetet.

– Saken har skapt uro i deler av fagmiljøet. Fakultetsledelsen har hatt møter med og samtaler med fagmiljøet. Vi er kjent med feilen, og regner med at sivilombudsmannen vil se nøye også på det. Inntil han har gjort det er det ikke aktuelt for oss å se nærmere på det.

Saken har fått stor offentlig oppmerksomhet, og dekan Knut Helland ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet sa under fakultetsstyremøtet tirsdag at “Saken har skapt uro i deler av fagmiljøet. Fakultetsledelsen har hatt møter med og samtaler med familjøet. Det har vært diverse medieoppslag om saken. Det har bidratt til uro både på instituttet og innad i fagmiljøet.”

I gårsdagens utgave av Bergens Tidende fikk han svar på lederplass, under tittelen Hodet i sanden: “Dekan Helland må gjerne prøve å innbille seg selv eller andre at det er Bergens Tidende, På Høyden eller andre mer eller mindre etterrettelige medier som er ondets rot, men det løser ingen verdens ting. Til å komme fra den øverste faglige ansvarlige ved det fakultetet som utdanner fremtidens medievitere ved UiB, er Hellands forklaring nedslående.”

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed