Kritisk til fuske-behandling

Publisert:13. februar 2013Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Siden 2008 har advokat Halfdan Mellbye vært involvert i 20 fuskesaker. Han mener UiB behandler dem som er mistenkt for fusk på en dårlig måte.

– I forbindelse med fuskesaken ved Det juridiske fakultet i 2008 hengte man ut over 200 studenter. De aller fleste av dem hadde åpenbart ikke fusket, og det burde fakultetet ha avdekket uten å lage noen sak, sier advokat Halfdan Mellbye fra Steenstrup Stordrange.

Mellbye mener at det var mange sider ved den saken. 

– Men noe av det viktigste er at det ved det juridiske fakultet har vært tradisjon for at studenter jobber sammen med øvingsoppgaver. Før fuskesaken kom opp var regelverkets krav at oppgaven skulle være studentens eget arbeid. Studentene oppfattet at oppgavene var deres egne selv om de hadde samarbeidet om å skrive dem. Svært mange av oppgavene som ble tatt av tekstgjenkjenningsprogrammet var samarbeidsprosjekter, sier advokaten.

– For strenge
På Høyden har den siste tiden skrevet flere saker om fusk ved UiB. Mellbye mener at universitetet i mange saker er for strenge.

– Det er viktig å skille mellom små og store feil, sier advokaten.

Studenter som blir felt i klagenemnda har krav på advokathjelp. Siden 2008 har Mellbye vært involvert i ca. 20 saker fra UiB – i tillegg til at han representerte over 100 av studentene i 2008.

På Høyden skrev omjusstudenten som er utestengt etter at bokkontrollen fant et notat på pulten hans før eksamen i forvaltningsrett. Studenten hevder han glemte notatet ved en feil – Den sentrale klagenemnda mener han var grovt uaktsom. Mellbye, som representerer studenten, er ikke enig.

– Det juridiske fakultet har hundre saker i året der de inndrar hjelpemidler. Tidligere var det for eksempel lov å ha juridisk leksikon med på eksamen. Det er ikke lenger lov - men noen glemmer det. Dersom fakultetet skal følge opp den praksis Den sentrale klagenemnd har lagt opp til i Martin Baadshaugs sak, skal alle disse studentene bli straffet med utestengelse. Grensen for hva som er sett på som fusk er lagt altfor lavt, mener Mellbye.

Sitat uten klammer
Advokaten er også involvert i saker som omhandler plagiat. Også her mener han UiBs klagenemnd er for strenge.

– Jeg hadde en sak der det var pekt på 25 punkt i en masteroppgave som plagiat. Det viste seg at 22 av disse punktene ikke var det. Av de tre siste var to definisjoner. Det siste punktet var tre setninger som var sitert, men der sitatet ikke var satt i klammer. Disse tre punktene mente klagenemnda var tilstrekkelig til at de konkluderte med at studenten hadde fusket.

Denne saken var ikke fra Det juridiske fakultet.

– Strengere enn mot forskerne
Mellbye mener kravene som blir satt til studentene er mye strengere enn de som blir satt til forskerne.

– Det er vanlig å godkjenne at opp til fem prosent av teksten kan gjenkjennes. Men klagenemnda ved UiB sier null prosent. I tillegg viser praksis i saker om forskere at terskelen for grov uaktsomhet er en helt annen enn den klagenemnda ved UiB for eksempel praktiserer i saken til Baadshaug, sier Mellbye. 

– Nå er man strengere mot studentene enn man er mot forskerne. Jeg tviler på det finnes en forsker som ikke gjør feil som er så alvorlige at UiBs klagenemnd hadde ment at det var fusk, legger han til.

– Bør ikke kaste ut for liten feil
Dekan Asbjørn Strandbakken har tidligere sagt til På Høyden at de som fusker blir rykket ut med roten. Fakultetet bruker tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus på alle oppgaver som blir levert inn.

Strandbakken sa også at det er svært alvorlig dersom jurister fusker.

Mellbye er enig i dette.

– Man skal slå ned på fusk. Men sakene må behandles på en skikkelig måte. Man må skille mellom alminnelige feil og fusk. Det er ikke rett å kaste noen ut fra studiet fordi de gjør en liten feil.

Kan utøve skjønn
– Vi har lagt merke til at Den sentrale klagenemnda er strengere enn før, sier Knut Martin Tande.

Han er prodekan for undervisning ved Det juridiske fakultet.

 – Tidligere har fakultetet ment at klagenemnda var for milde i noen saker. Så kan man diskutere om det er positivt eller negativt at de er strengere enn før. Men vi må forholde oss til klagenemndas praksis, sier Tande.

Tande sier at Det juridiske fakultet ligger langt fremme i forhold til å formidle idealene knyttet til akademisk redelighet hos studentene, og i forhold til å avdekke og behandle tilfeller av plagiering.

– Hvor mange prosent tekstlikhet tillater dere?

– Vi har en gjennomført policy på dette punktet, og grensen er relativt høg, sier Tande.

Han sier at fakultetet i tvilstilfeller kan utøve skjønn, men at de ellers forholder seg til lover, forskrifter og klagenemndas praksis. I alle fuskesaker presiserer fakultetet hva de mener kan være en passende sanksjon. I det siste har fakultetet i noen tilfeller anbefalt en sanksjon som er mildere enn det nemndas seneste praksis tilsier.

– Skal samarbeide
Også Tande sier at det er mye samarbeid om studentoppgaver.

– Studentene skal samarbeide. Det er en vesentlig del av studieopplegget. Men vi presiserer hva de skal gjøre og ikke gjøre, og har omfattende skriftlige veiledninger på studentsidene. Studentene skal alltid arbeide alene og selvstendig i den siste fasen av skriveprosessen.

Prodekanen sier at sett i forhold til antall oppgaver som blir levert inn, er tallet på oppgaver som blir tatt for tekstlikhet veldig lite.

– Vi ser at de som blir tatt for plagiat som oftest har hatt tilgang til en annen besvarelse tilgjengelig i den siste fasen av skriveprosessen. De som følger retningslinjene våre, får ikke tekstsammenfall.

Det juridiske fakultet, her representert ved (fra venstre) prodekan Knut Martin Tande, dekan Asbjørn Strandbakken og fakultetsdirektør Øystein Iversen, har lagt merke til at Den sentrale klagenemnda er strengere enn før. – Man kan diskutere om det er positivt eller negativt, sier prodekan Tande. Arkivfoto: Dag Hellesund

 

Forsidefoto: Jan Kåre Wilhelmsen

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed