Her er team Atakan

Publisert:19. desember 2012Oppdatert:20. desember 2012, 10:15

Kuvvet Atakan har med seg Vigdis Broch-Due, Gottfried Greve og Jill Walker Rettberg på laget som håper å bli UiBs neste rektorat.

– Vi skal legge til rette for god forskning og utdanning, men ikke diktere ovenfra, slår Gottfried Greve fast.

Han er professor i pediatri og stiller som kandidat til jobben som viserektor for utdanning på Kuvvet Atakans lag. Vigdis Broch-Due, professor i sosialantropologi, er prorektorkandidat, mens Jill Walker Rettberg, som er professor i digital kultur, har fått rollen som viserektor for internasjonale relasjoner.

Fokus på internasjonlisering
– Vi er et team med mye internasjonal bakgrunn, sier Atakan (55), som opprinnelig er fra Tyrkia.

Broch-Due (57) har arbeidet ved universiteter i Sverige, Storbritannia og USA, og sosialantropologen har Øst-Afrika og India som spesialfelt.

– Jeg kom nettopp fra fem ukers feltarbeid i Kenya, smiler hun.

Rettberg (41) har australske foreldre og har vært gjesteforsker i både Australia og USA, mens Greve (54) har arbeidet som lege og forsker både i USA, England og Sveits, samt med internasjonalisering ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

– Vi har blant annet et utvekslingsprogram i kvinne- og barnesykdommer til Uganda. Av årets avgangskull i medisin har nesten 40 prosent vært ute og reist, sier Greve.

Nettopp internasjonalisering er et av de viktige punktene i lagets program.

– Vi er opptatt av kvalitetshevende internasjonalisering, både for å vokse, men også for å kalibrere. Vi kan ikke stå alene i et lite hjørne av verden, sier Atakan.

– UiB har også et stort potensiale til å bidra mer i den internasjonale forskningen, vi har blant annet sterke fagmiljø innen klima og utviklingsforskning. Vi ønsker å styrke muligheten til å påvirke den internasjonale forskningsagendaen, legger Broch-Due til.

Vil slå et slag for humaniora
Et annet punkt som er viktig for Atakan og hans lag, er å koble forskning og utdanning i enda sterkere grad enn det blir gjort i dag.

– Vi vil ha mer forskningsbasert utdanning, men også mer studentaktiv forskning, sier Broch-Due.

Hun sier at laget særlig vil slå et slag for de humanistiske fagene og føre en aktiv politikk rettet mot både forskningsrådet og myndighetene for å få flere midler til forskning innen humaniora og juridikum.

– Det finnes gode forskere, men de gode programmene finnes ikke for alle, sier Atakan.

– Vi vil få våre miljø til å være konkurransedyktige, sier Greve.

Jill Walker Rettberg er viserektorkandidat, Kuvvet Atakan rektorkandidat, Vigdis Broch-Due prorektorkandidat og Gottfried Greve er også viserektorkandidat. Laget er blant annet opptatt av internasjonalisering og studentaktiv forskning. Foto: Dag Hellesund

– Leverer kloke hoder
Laget er opptatt av at UiB er viktig som et kraftsentrum i byen og regionen. De vil videreutvikle biblioteket, museet og kunstsamlingene slik at de kan nå ut til et bredt publikum. Samtidig vil de også fokusere på at UiB leverer kloke hoder til næringslivet i regionen.

– Det er det lett å glemme, sier Greve.

Rapporten «Kompetanse 2020», som ble lansert i fjor vinter, oppsummerer svarerne fra 600 næringslivsaktører. De ble spurt om hva de legger vekt på når de skal ansette nye medarbeidere.

– Det de spør etter, er rett og slett et komplett menneske. De vil ha noen som kan anvende kunnskap på nye områder, som er selvstendige, som har evne til kritisk refleksjon, og som samtidig kan samarbeide, bygge relasjoner og arbeide under press. Våre akademiske verdier er i tråd med disse, sier Atakan.

Han sier at det ofte er snakket om hjerneflukt fra Bergen, men at det viser seg i stedet at UiB trekker til seg hjernekraft fra andre deler av landet – og at mange av dem blir værende i byen eller regionen etter endt studietid.

– Høy kvalitet på de vi utdanner gir også høy kapital for samfunnet, sier Rettberg.

– Småbarnsforeldrealibiet
Atakan har vært en del av rektoratet de siste 3,5 årene. Da På Høyden intervjuet han i forbindelse med at han lanserte sitt kandidatur, sa han blant annet at han hadde fått være med på å starte en del prosesser som han ønsker å videreføre.

– Jeg er utrolig fornøyd med dem jeg har med meg. Det er viktig med bredde i våre faglige og administrative erfaringer, og at vi dekker ulike nivå, sier han.

– Broch-Due med sin sterke forskningsbakgrunn passer godt som prorektorkandidat. Greve har arbeidet med utdanning på fakultetsnivå, og Retteberg har ungdommen og dynamikken med seg, og representerer de humanistiske fagene, legger han til.

– Og jeg er småbarnsforeldrealibiet, humrer Rettberg.

– Jeg skal bruke feltarbeiderfaringen min og vil utforske universitetet. Jeg vil lytte til erfaringer og perspektiver fra de ulike fagmiljøene. Som rektorat skal vi representere hele UiB – men på hvert enkelt fags premisser. Det er viktig for oss at vi ikke representerer særinteresser, sier Broch-Due.

– Og vi har respekt for hverandres fag, sier Rettberg.

Ønsker åpne prosesser
Laget ønsker å få innspill fra ansatte i valgkampen. Men de er også opptatt av innspill når det ikke er valgkamp.

– Deltakelse er viktig. Vi ønsker synlighet i prosesser – de skal ikke skje i lukkete rom, sier Atakan.

– For eksempel i budsjettprosessen kan man ha en nettside som viser tidspunkt og hvilke nivå budsjettet skal innom. Da er det enklere for ansatte og studenter å påvirke prosessene, sier Greve.

– Informasjonen er offentlig tilgjengelig i dag, men mange vet ikke hvor de finner den. Og den er ikke i en form som gjør at den er enkel å forstå, sier Walker Rettberg.

Selve valgkampen i stor stil er ikke i gang. Frem til det, ønsker laget en dialog med både ulike fagmiljø, organisasjoner og studenter. Hjemmeside og Facebook-side er laget.

– Jeg har tatt til orde for buttons, humrer Rettberg.

Atakan sier de mer konkrete tiltakene laget vil foreslå kommer etter nyttår. Informasjonen vil også bli tilgjengelig på engelsk.

Laget har brukt mye tid på å diskutere, og forteller om tidvis høy temperatur.

– Vi har det veldig hyggelig sammen, smiler Greve.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed