EU gransker Nansensenteret

Publisert:4. desember 2012Oppdatert:4. desember 2012, 22:04

Det frittstående Nansensenteret er under revisjon av EU. Styret har blitt advart om at senteret kan ha brutt EUs regler.

 

Nansensenteret er under revisjon av EU. Personer som kjenner prosessen frykter at EU kan ha innsigelser mot måten senteret har fakturert EU. Foto: Ida W. Bergstrøm

Nansensenteret (NERSC) er en viktig institusjon for miljø- og klimaforskning i Bergen, men har det siste året slitt med å få inn en ny ledelse etter gründeren Ola M. Johannessen. Fra 1986 til 2010 var Ola M. Johannessen direktør ved Nansensenteret. Deretter ble han arbeidende styreleder. Peter M. Haugan ble ny adminstrerende direktør, mens forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Einar Svendsen, ble valgt til styreleder. Selv om Johannessen ikke lenger har formelle lederverv i senteret, som er organisert som en stiftelse, skal han fortsatt ha stor uformell makt.

Stort overskudd
Det 25 år gamle senteret omsatte i 2011 for 50 millioner kroner, og satt igjen med et overskudd på 5,9 millioner kroner. Siden 2007 har senteret bokført store overskudd, og årsresultatene har ligget på rundt ti prosent av omsetningen. Nansensenteret hadde i 2011 en egenkapital på 46 millioner kroner. Økonomien til senteret er imponerende, ikke minst i lys av at mange av kildene til forskningspenger er offentlige midler som ikke skal kunne gi noe særlig overskudd. De frittstående forskningsinstituttene, som er organisert gjennom arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, leverer i snitt et overskudd på rundt to prosent.

Styret informert
Andre halvår 2011 begynte EU en revisjon av senteret, i første omgang utført av revisjonsfirmaet KPMGs kontor i Bergen. I utgangspunktet var det ventet at revisjonen skulle være raskt unnagjort, i alle fall innhenting av data. Prosessen tok lengre tid enn forventet, og revisjonsrapporten er ennå ikke ferdig. Men På Høyden kjenner til at det er stor spenning knyttet til utfallet blant aktører som har inngående kjennskap til økonomien til senteret. Også styret ved senteret har blitt informert om at det er en fare for at EU kan ha betalt ut for mye penger, og at man i verste fall risikerer krav om tilbakebetaling.

Fellesutgifter
EUs regelverk er stadig i endring, og revisjonene som blir gjennomført nå skal ha blitt vridd mer over på hvilke timepriser et forskningssenter opererer med. Et annet viktig fokus er hvilke utgifter for infrastruktur, såkalte overheadkostnader, en forskningsinstitusjon kan fakturere. EU dekker maksimalt 75 prosent av utgiftene til et forskningsprosjekt, og refunderer bare reelle utgifter for infrastruktur, slik som kontorer, strøm, administrativt personale og andre fellesutgifter.

Fellesutgiftene skal etter EU-reglene fordeles på alle som forsker, men denne fordelingen har det vært uenighet om internt på Nansensenteret. Senteret skal ikke ha regnet med stipendiater og postdoktorer når felleskostnadene skulle fordeles. Dermed ble det færre å dele utgiftene på, og en større andel å betale for EU. Samtidig skal prosjekter finansiert av Trond Mohn ha blitt belastet med langt lavere overheadsatser.

Timestrid
Det har også vært strid om hvor høye timesatser hver forsker skulle ha. Ola M. Johannessen protesterte da den nye ledelsen ville ta en lavere timepris for forskningen. Dette var noe av bakgrunnen for at Haugan trakk seg fra jobben i august. Nylig trakk også styreleder Einar Svendsen seg, også dette etter langvarige vanskelige samarbeidsforhold med Ola M. Johannessen. 

EU regner 1575 timer som et fullt forskerårsverk. Da er tid for ferier, sykdom, konferanser, søknadsskriving og annet trukket fra. Forskerne skal registrere antallet timer de faktisk jobber på et EU-prosjekt, og institusjonen får refundert for antall faktiske timer, pluss prosjektets andel av felleskostnadene.

På Høyden kjenner til at EU-revisorene har stilt kritiske spørsmål til både timepriser og overheadkostnader. Revisjonen er underlagt taushetsplikt, og ingen av revisorene På Høyden har vært i kontakt med har ønsket å ytre seg om saken. Revisjonen skal gjelde årene 2009, 2010 og 2011. EU har revidert senteret minst to ganger tidligere, senest i 2009. Da skal revisorene hatt lite å innvende, og senteret skal til og med ha fått tilbakebetalt penger. 

– Konfidensielle ting
Ola M. Johannessen ønsker ikke å svare på spørsmål fra På Høyden, men viser til Stein Sandven, som er konstituert administrerende direktør ved NERSC.

– Når forventer dere at konklusjonen fra EU-revisjonen vil være klar?

– Når den er over er det umulig å si. Det vil kunne ta år før vi får svar på dette.

– Har det tatt lenger tid enn forventet?

– Det har ikke tatt lenger tid enn antatt. Dette er helt vanlig prosedyre.

– På Høyden kjenner til at det har vært en diskusjon innad på Nansen-senteret om beregning av overhead-midler og timepris på forskere. Kan du kommentere dette?

– Nå begynner du å snakke om interne ting i regnskapet i Nansen-senteret. Dette er konfidensielle ting jeg ikke kan kommentere utad.

– Kan du bekrefte at EUs granskere også har stilt spørsmål ved dette og at dette er noe av bakgrunnen for at revisjonen tar lengre tid enn først antatt?

– Dette kan jeg ikke svare på. Timepris og overheadmidler kan vi ikke kommentere utad. Det håper jeg du forstår.

– Hvordan har dere klart å bygge opp et overskudd med basis i prosjekter som skal være non-profit?

– Vi har massevis av oppdragsgivere. Interne ting som har med regnskap og økonomi å gjøre kan jeg ikke kommentere offentlig.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed