Styreleder går fra Nansensenteret

Publisert:29. november 2012Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Einar Svendsen går på dagen som leder for styret ved Nansensenteret etter langvarig konflikt med grunnleggeren, Ola M. Johannessen. Dermed står klimaforskningssenteret uten både styreleder og fast administrerende direktør.

I et brev informerer Svendsen i dag om han trekker seg fra styret med umiddelbar virkning. 

– Jeg har sendt en melding til det sittende styret og til Universitet i Bergen, G.C.Rieber & Co og UNIFOB, som er de som utnevner styrerepresentanter, om at jeg trekker meg fra styret for Nansensenteret, sier Einar Svendsen til På Høyden.

Mellommenneskelige vansker
I brevet begrunner Svendsen avgangen sin med konflikter knyttet til ledelsen. Han skriver at «hovedårsaken er at vi/jeg ikke klarte å legge forholdene til rette slik at Peter Haugan kunne fortsette som direktør. Hovedforutsetningen for at jeg påtok meg jobben som styreleder er dermed borte, samtidig som grunnleggende mellommenneskelige forhold til tidligere ledelse ikke fungerer.»

– Jeg tok denne styrelederjobben fordi jeg mente å kunne bidra til en lys fremtid for Nansen-senteret og samarbeidet i Bergen med Peter Haugan som direktør. Etter at Haugan trakk seg har jeg følt at det ikke lenger er verdt strevet, sier Einar Svendsen.

Støttet Peter M. Haugan
– Hvordan har det vært på Nansensenteret etter at Peter M. Haugan gikk fra direktørjobben? 

– Rent forskningsfaglig går det greit på Nansensenteret. Personlig har jeg mistet gløden etter at han trakk seg i august, og jeg merker at den tidligere lederen ikke har noe godt forhold til meg lengre. I utgangspunktet handler dette trolig om at jeg støttet Haugan.

Einar Svendsen er forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet. Han tiltrådte som leder av styret for Nansensenteret i januar 2012. Etter det På Høyden kjenner til var Einar Svendsen i utgangspunktet ønsket som styreleder av senterets grunnlegger og tidligere leder Ola M. Johannessen.

Nedjustering av forskersatser
Samarbeidet med Johannessen skal ha blitt vanskelig etter at Peter M. Haugan trakk seg fra stillingen sin som administrerende direktør i august i år. Peter M. Haugan valgte å forlate Nansensenteret etter et drøyt halvår ved roret. Den utløsende konflikten skal ha vært en stor uenighet med Ola M. Johannessen om timesatsene for forskerne ved Nansen-senteret. Haugan skal ha argumenterte med at nedjusterte satser ville være mer rimelig med av hensyn til finansieringskildene, og fikk støtte både hos økonomidirektøren og styret med Svendsen i spissen. Johannessen mente at dette kunne føre til underskudd for senteret. Flere personer med inngående kjennskap til miljøet har også pekt på at 74 år gamle Johannessen har vanskeligheter med å gi styringen av livsverket over til andre. Johannessen har fortsatt stor, uformell makt på senteret.

Johannessen har ikke lenger formelle verv ved Nansensenteret, men er styreleder for stiftelsen Nansen Scientific Society, som blant annet bidrar til å finansiere de fem andre Nansensentrene i India, Bangladesh, Sør-Afrika, Russland og Kina.

Nansensenterets styre skal etter det På Høyden kjenner til ha rettet konkrete forespørsler mot aktuelle kandidater, men har ennå ikke lykkes i å finne en ny administrerende direktør. Stillingen har heller ikke blitt utlyst etter at Haugan gikk. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed