Så mye er Franks stemme verd

Publisert:28. november 2012Oppdatert:29. november 2012, 13:48

Stemmen til Frank Aarebrot ble til 2,66 vektede stemmer i det forrige rektorvalget. Hver student fikk derimot bare bidra med 0,4 vektede stemmer. I dag blir vektingen mellom gruppene i neste rektorvalg avgjort.

Det manipulerte bildet viser forholdstallet mellom de ulike gruppene: Faste og midlertidige vitenskapelig ansatte, her representert ved professor Frank Aarebrot, hadde 2,66 stemmer hver etter vekting. Teknisk og administrativt ansatte, for anledningen eksemplifisert med førstekonsulent Jørgen Melve,  hadde 1,09 vektede stemmer. Studentene, i Siri Knapskogs skikkelse, hadde 0,4 vektede stemmer hver.

Lovbestemt
Ifølge Universitets- og høyskoleloven skal vektingen av stemmene til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ligge mellom 51 og 71 prosent, mens teknisk og administrativt ansatte skal ligge mellom 5 og 25 prosent. For studentene skal vektingen ligge mellom 15 og 30 prosent.

Samme som sist
I forslaget til styret er vektingen ved UiB den samme som ved forrige rektorvalg: 59 prosent for vitenskapelig ansatte, 16 prosent for teknisk og administrativt ansatte og 25 prosent for studenter. Vektingen ligger fast, uavhengig av hvor mange som stemmer i de ulike gruppene, og vekten til hver enkelt stemme vil derfor variere. Selv om bare noen få studenter stemmer, vil stemmene deres likevel telle 25 prosent.

STOR, MINDRE, MINST: Professor Frank Aarebrot fikk 2,66 vektede stemmer ved forrige rektorvalg, mens seniorkonsulent Jørgen Melve fikk 1,09, på linje med andre administrativt ansatte. Student Siri Knapskog ville bare hatt 0,4 vektede stemmer dersom hun hadde stemt i valget. Merk at det bare er høyden på personene som gjenspeiler vektingen, ikke bredden. Fotomanipulasjon: Dag Hellesund

Justert i Oslo
Universitetet i Oslo har justert vektingen fordi de mente at den forrige fordelingsnøkkelen var demokratisk skjev. I 2010 ble de vitenskapelig ansatte derfor nedjustert til 53 prosent, mens de administrativt ansatte gikk opp fra 17 til 22 prosent. Studentene i Oslo er fortsatt vektet til 25 prosent.

Universitetet i Tromsø har valgt en vekting som gir studenter og administrativt ansatte mest mulig makt innenfor lovrammene: De vitenskapelig ansatte er vektet til 51 prosent, minimumsnivået i loven, mens de to andre gruppene veier 24,5 prosent hver.

Stort sett fornøyde
- Studentene er veldig for valgt rektor, og vi er for så vidt fornøyde med vektingen av studentene. Den ligger jo relativt høyt innenfor intervallet, sier studentrepresentant og jusstudent Siri Knapskog til På Høyden.

NTL-leder Jørgen Melve har ingen sterke meninger om saken som fagforeningsmann.

- Men som en vanlig administrativt ansatt hadde jeg gjerne sett at vi fikk noen prosenter til. Jeg tror de fleste oppfatter det som en noenlunde grei ordning. Men mange administrativt ansatte identifiserer seg sterkt med arbeidet UiB gjør, og tenker gjerne at gruppen kunne fått noen flere prosent, sier Melve.

Fornuftig modell
Som representant fra «professorkollegiet» minner Frank Aarebrot om at det har skjedd store endringer i universitetsdemokratiet, og at hans gruppe avgjorde det meste i tidligere tider.

- Jeg tror vi har en fornuftig modell innenfor det lovverket vi har i dag. Valgordningen vi har legitimerer et direkte rektorvalg.

Han mener også at det sterke fokuset på forskning kunne blitt skadelidende dersom alle hadde en lik stemme hver.

- Vi kunne risikert at universitetet ble mer som en skole med en slik ordning, sier Aarebrot.

- Og studentene har jo sine arenaer. Når det gjelder samskipnadsordningen er det bare studentene som har stemmerett, selv om vi ansatte også bruker kantinene deres, sier Aarebrot med et smil.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed