Med studentene i fokus

Publisert:30. november 2012Oppdatert:30. november 2012, 14:39

De ansatte ved SEVU er redd for at fagkompetansen deres blir spredt og pulverisert dersom de skal flyttes til ulike seksjoner.

– Vi har et kundefokus. Vi har en nærhet til studentene og vi samarbeider så tett at studenter og etterspørrere av videreutdanning  ikke blir sendt rundt omkring. Vi svarer dem, og dersom vi ikke kan svare selv, vet vi hvem på de ulike instituttene vi har nær kontakt med som kan svare. Aktuelle etterspørrere, individuelle eller bedrifter og organisasjoner, må ha en tydelig enhet å kunne henvende seg til.

Det sier Bjørg Hildeskår, rådgiver hos Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).

Redd for nedprioritering
I går var flere av de ansatte i SEVU til stede på tilhørerplass i universitetsstyremøtet. Styresaken handlet egentlig om neste års studietilbud ved UiB. Men også etter- og videreutdanningstilbudet ble tatt opp, og i universitetsdirektørens kommentarer heter det at «nøkkelkompetansen fra SEVU tas inn i og styrker de seksjonene som arbeider med grunnutdanningen». I et notat fra direktøren som lå ved saken heter det at en koordinator og medarbeidere i tre av seksjonene i studieadministrativ avdeling vil ha dedikerte oppgaver til etter- og videreutdanning. Medarbeiderne skal samarbeide med kommunikasjonsavdelingen og kontor for samfunnskontakt.

– Dersom vi blir underlagt ulike seksjoner og ulike sjefer er vi redd for at det kommer til å bli veldig byråkratisk. Fagkompetansen kommer til å bli spredt og pulverisert, frykter Hildeskår.

SEVU er i dag en administrativ enhet som koordinerer og markedsfører UiBs tilbud innen etter- og videreutdanning. De hjelper blant annet til når flere fagmiljøer ønsker å utvikle et fagtilbud og bidrar med faglig-administrativ kompetanse i søknadsprosesser. De skreddersyr også utdanningstilbud på forespørsel.

– Jeg har for eksempel nylig jobbet med en forespørsel fra Norsk Sykepleierforbund, som vil ha et tilbud til sine medlemmer, sier Britt Bruland.

Enig i styrking
Flere av fagene som begynte som etter- og videreutdanningstilbud, er i dag en del av UiBs ordinære fagportefølje. Dette gjelder blant annet studiet i manuellterapi og mastergrad i helsefag. Lærebøker som først ble brukt til etter- og videreutdanning er nå i bruk i ordinær undervisning.

– Vi har vært først i løypa blant annet i forhold til nettbasert undervisning. I 1994 sendte vi over satellitt i Nittedal, og dersom været var for dårlig måtte vi sende kassetten i ettertid, humrer Hildeskår.

De ni ansatte ved SEVU har hver sine ansvarsområder. De er bekymret for hva som kommer til å skje dersom de blir spredt for alle vinder.

– Vi er absolutt ikke imot å diskutere løsninger, og vi vil gjerne bidra. Vi har ønsket en sterkere involvering fra resten av universitetet, og vi er i utgangspunktet helt enig i at etter- og videreutdanningstilbudet bør styrkes og instituttene og fakultetene må komme mer på banen, sier Michael Peter Riisøen.

SEVU har ni medarbeidere. Da På Høyden var på besøk, var det noen som blant annet var i utlandet i forbindelse med jobb. Fra venstre Britt Bruland, Michael Peter Riisøen, Charlotte Eikemo, Bjørg Hildeskår og Marit Skjelbred Rekk er bekymret for hvordan tilbudet blir dersom senteret legges ned og de blir spredt. Foto: Hilde Kristin Strand

– Informert, ikke involvert
I universitetsstyret ble det pekt på at ingenting er vedtatt med hensyn til SEVUs fremtid. Det ble også sagt at avdelingen kanskje kan kalles kontor.

– Om vi heter senter eller kontor spiller ingen rolle. Men vi mener at en sentral enhet slik det er i dag er den beste måten å organisere dette på, sier Bruland.

I universitetsstyret var det flere av medlemmene som var kritisk til saksfremstillingen.

– Vi er lettet og glad for at det ble tatt opp. Det er ikke lenge siden vi fikk en melding om dette, via Forskerforbundet, sier Marit Skjelbred Rekk.

– Ut fra det som har vært sagt og vedtatt tidligere, har vi oppfattet at vi skulle være en sentral enhet, legger hun til.

– Hva mener dere om prosessen?

– Det er ikke så lett å mene noe, siden vi ikke er blitt hørt, sier Bruland.

– Vi er blitt informert, men ikke involvert, legger Riisøen til.

Studenter overalt
I dag er noen av studietilbudene som er organisert gjennom SEVU bare nettbasert. Andre legger opp til samlinger for studenter, med oppgaveinnlevering og utveksling av ulik informasjon via Mi side. Men felles for alle fagene er at studentene er ulike.

– Vi har ikke proffe studenter. De kjenner ikke nødvendigvis til verken Mi side eller regler. De må følges tett opp, og vi har studenter i hele verden. Jeg har for eksempel ansvar for et tilbud i spansk, og flere av studentene holder til i Latin-Amerika, sier Hildeskår.

– Det vi gjør er dessuten omdømmebygging, legger hun til.

– Dersom vi kan hjelpe hvem som helst videre uten å sende dem rundt i hele stratosfæren, så har vi bidratt til at Universitetet i Bergen får et godt rykte.

– Vi er redde for at det samme kundefokuset kan bli opprettholdt dersom vi blir spredt, supplerer Bruland.

SEVU er allerede i dag underlagt studieadministrasjonen.

SEVU har et nært og godt samarbeid med både fagmiljø og andre administrative enheter, men etter- og videreutdanning er et eget fagfelt, sier Riisøen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed