Glad for flere gratis-løsninger

Publisert:2. november 2012Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Regjeringen og Forskningsrådet vil at vitenskapelige artikler skal være gratis og tilgjengelig. – Dette er vi fornøyd med, sier Siri Knapskog i Studentparlamentet.

Til vinteren skal regjeringen legge fram en ny stortingsmelding om forskning. Her vil regjeringen gå inn for at forskning skal bli gjort tilgjengelig gjennom åpen tilgang-publisering.

Åpen tilgang innebærer at vitenskapelige tidsskrifter og publikasjonsarkiver skal være gratis og tilgjengelige.

– Kunstig monopol
Siri Knapskog er fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet.  Hun er svært glad for at åpen tilgang blir et tema som blir tatt opp på nasjonalt nivå.

– Det er rart at offentlig finansiert forskning skal betales for flere ganger. Monopolet på forskningsartikler og forskningsdata kunstig, sier Siri Knapskog.

– Vi ser også at det satses mye på open access internasjonalt. Den britiske regjeringen har bestemt at all offentlig finansiert forskning skal legges ut på nett og gjøres tilgjengelig for alle.

Utfordringer
Hva med den kvalitetssikringen som gjøres ved fagfelle-evaluering?

–Forlagene gjør en viktig jobb i å kvalitetssikre artiklene. Det er fullt mulig å finne gode systemer for fagfellevurdering selv om forskningen blir åpent tilgjengelig.

Hun mener også at systemer for åpen informasjon ikke bare er etisk riktig og fornuftig økonomi. Det vil også ha en solidarisk side.

– Mange mindre resurssterke institusjoner har vansker med å betale for abonnement på tidsskrifter.

Også i Bergen gjør ulike abonnementer innhugg i budsjettet. Universitetsbiblioteket bruker hvert år over tretti millioner kroner på å kjøpe inn forskningstidsskrift.

Koster å publisere gratis
Fortsatt gjenstår det finne en løsning på utfordringene som åpne systemer bringer. Hva åpen tilgang vil gjøre med med rettigheter, siteringer og penger var noen av temaene under redelighetsutvalgets møte «Open access – etiske utfordringer» i oktober.

– Hvorfor er ikke open access-tidsskrift et naturlig valg for den enkelte forsker? I dag er det slik at å få en artikkel på trykk i noen av disse tidsskriftene koster penger, kanskje opp mot 20.000 kroner. Skal man som forsker bruke midler på det, eller skal man bruke de samme kronene til å reise til en relevant konferanse? spurte daglig leder i CriStin, Katrine Weisteen Bjerde under seminaret.

Flere universitet og høgskoler har fokus på åpen tilgang. UiT har et publiseringsfond, og UiO pålegger alle som er ansatt etter 1. januar 2012 å laste opp siste manusversjon av sine artikler til det interne arkivsystemet.

Boikotter forlag
CRIStin (Current Research Information System In Norway) arbeider både med åpen tilgang -løsninger, men forhandler samtidig med forlagene om avtaler som skal gjøre flere artikler tilgjengelig i gratisversjon. Forlagene er selvsagt ikke veldig glade for at artiklene skal kunne leses gratis.

«Informations wants to be free»,  ble det sagt på 2000-tallet. Det mektige forlaget Elsevier, som har en profittmargin på 37 prosent og og et årlig overskudd på sju milliarder kroner, er blant dem som holder hardt på en betalingsmodell. Nå får de smake konsekvensene. Nesten 13 000 forskere har stilt seg bak boikottaksjonen mot forlaget.

Åpen tilgang i forskningsmeldingen
På et seminar om Åpen tilgang som ble holdt på Universitetet i Oslo i forrige uke var både kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet til stede.

– Det kan komme på tale å øremerke en del av pengeoverføringene fra Forskningsrådet til publisering i open access-tidsskrift, sa Arvid Hallén ifølge Uniforum.

Også kunnskapsministeren er positiv.
– Jo mer kunnskap vi deler, jo mer kunnskap blir produsert, sa Kristin Halvorsen.

– På den måten kan leger, ingeniører og teknikere holde seg oppdatert på et som skjer på fagfeltet deres, til tross for at de ikke har tilgang til abonnementsbaserte forskningstidsskrift. I den neste forskningsmeldingen vil det være naturlig å legge inn mer om hvordan det skal bli mulig å øke bruken av åpen tilgang for vitenskapelige artikler.

(Foto: Ida Bergstrøm)

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed