Dag Rune Olsen vil bli rektor

Publisert:29. november 2012Oppdatert:3. desember 2012, 11:50

Dag Rune Olsen (50) ønsker å bli rektor på UiB, og stiller med Anne Lise Fimreite (51) som prorektorkandidat. Oddrun Samdal (45) og Anne Chr. Johannessen (59) er med på laget som viserektorer. – Vi ønsker at universitetet fremdeles skal bidra med kunnskap som former samfunnet, sier Olsen.

Anne Lise Fimreite, Dag Rune Olsen og Anne Chr. Johannessen er kandidater til rektoratet, sammen med Oddrun Samdal. Hun var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Dag Hellesund

– Vi brenner for viktigheten av kunnskap i samfunnet, og vi ønsker å ta del i og ansvar for hvordan kunnskapen skapes, sier Olsen til På Høyden.

– Vi har ambisjoner om å videreføre UiB som et internasjonalt forskningsuniversitet. Ved UiB er vi sterke på forskjellige områder. Det er gode grunner til å fortsette å styrke disse områdene og samtidig skape rom for andre områder til å vokse seg sterke, synes Olsen.

Kreftforsker
I april stiller han som rektorkandidat sammen med tre kvinner, og alle fire kommer fra ulike fakultet. Selv har Olsen vært ansatt dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet siden 2010. Før det jobbet han som instituttleder ved Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, og er professor i medisinsk fysikk.

Ansvaret fordelt
Anne Lise Fimreite (51) er prodekan på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og professor i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hun har blant annet jobbet ved LOS-senteret og Rokkansenteret og NSD. Som prorektor vil Fimreite ha et særlig ansvar for organisasjon og ledelse, og dele på ansvaret for forskningen med rektor. I tillegg skal én av de to ha et særlig ansvar for karriereløp for unge forskere.

Professor Anne Christine Johannessen kommer fra Det medisinsk-odontologiske fakultet, og er instituttleder ved Gades institutt. Johannessen er tiltenkt ansvar for internasjonalisering og samhandling, både tverrfaglig på UiB og mot eksterne aktører.

Oddrun Samdal er professor i helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved Hemil-senteret ved Det psykologiske fakultet, og har særlig jobbet med barn og unges helse. Hun var i forrige valgperiode visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultet, og vil ha ansvaret for utdanningstilbudet ved UiB, fra bachelorstudiene til og med opplæringsdelen av doktorgradsutdanningen. Samdal er for tiden på reise, og kunne derfor ikke delta på intervjuet.

Ønsker innspill
Olsen har tenkt grundig på å stille som rektorkandidat, etter at han ble oppfordret til det for et års tid siden. Ikke lenge etter begynte han og Fimreite samtalene sine.

– Vi har seks programpunkter som vi ønsker å utvikle videre, i samarbeid med mange og ulike grupper av ansatte og studenter ved UiB, forteller Olsen.

Allerede i dag har kandidatene møte med en gruppe som ønsker å bidra med innspill til valgprogrammet.

Dette er programpunktene Olsen og hans medkandidater jobber med:

  1. Inkluderende lederskap

– Vi vil være tilstede for å høre på hva folk synes er viktig for å skape et knakende godt universitet. En «de» og «vi»-mentalitet er ingen tjent med. Alle må få eierskap til organisasjonen, og være stolt av den, sier Olsen.

– Men folk må også få lov til å komme med kritikk. Og vi må ha en organisasjon som er tilpasset det vi driver med, både kulturelt og funksjonsmessig, understreker Fimreite.

  1. Kvalitet og kreativitet i forskningen

– Vi må satse på både kreativitet og kvalitet. Det er umulig å kommandere folk til å være kreative på ulike felt. Vår rolle er derfor å legge til rette for og stimulerer til at våre fagfolk lykkes, sier Olsen.

  1. Styrke relasjonene til eksterne aktører

– UiB er en stor kunnskapsaktør lokalt, men det finnes også andre, og de må vi samhandle med, sier Olsen, og nevner aktører som NHH, Høgskolen i Bergen, Uni Research og Helse Bergen.

– Bergen er både en stor og en liten by, og vi må forene kreftene våre for å oppnå noe. Ute i verden er det få hovedstadsuniversitet som er ledende. Vi må ha et godt forhold til Oslo, men også bruke det som en styrke at vi ligger utenfor maktsentrum, sier Fimreite.

Johannessen peker også mot internasjonalt samarbeid:

– Vi er stolte av den lange tradisjonen vi har for utviklingsforskning og global helse, og dette er noe vi bør fortsette med å stimulere, sier hun.

  1. Et godt undervisningstilbud

– Vi skal utvikle et godt undervisningstilbud, og se fremover. Studentaktiv læring og involvering av studenter i forskning ser vi på som svært viktig. Jo mer studentene deltar, jo bedre utbytte får de av undervisningen, sier Olsen.

  1. Moderne forskningsinfrastruktur

– Forskningsrådet har slått fast at det er et etterslep på flere milliarder når det gjelder investering i forskningsinfrastruktur. Dette er ingen lett oppgave å ta fatt på, men vi skal gripe tak i det, lover Olsen.

– Og strukturen må gjerne være slik at ressursene deles med andre, enten det gjelder skip eller registre, sier han.

  1. Gjøre UiB til en enda bedre arbeidsplass

– Dette må gjelde alle typer stillinger, og vi må både tenke på dem som allerede jobber her, og nyrekruttering. At vi klarer å legge til rette for at folk skal trives godt er viktig for å nå våre overordnede mål, sier Olsen.

De vil også se på behovet for tiltak som kan gjøre UiB mer konkurransedyktig som arbeidsgiver.

– Vi må akseptere at Bergen ikke er verdens navle, og det må vi tenke på når det gjelder rekrutteringen, sier Johannessen.

Rektor må lede
Olsen ser ikke for seg store endringer i organisasjonen av universitetet dersom han blir valgt.

– Vi har en lov som gir en rollefordeling. Hvis vi skal ha et faglig ledet universitet, og da må rektor være arbeidende styreleder. Rektoratet skal ta et aktivt lederskap, men ikke legge seg opp i detaljadministrasjon. Og det er viktig for oss å gå i dialog, og være lydhøre overfor dem som eventuelt skal velge oss, og høre hva de mener er viktige utviklingsområder å gripe fatt i. Det er så mange flotte miljøer på UiB, og så spennende ting som foregår. Jeg gleder meg til å komme rundt i valgkampen, sier Olsen.

Åpne armer i Bergen
Rektoratkandidatene er klare på at UiB er et meget godt universitet i dag, og at det ikke er noe grunnleggende galt som trenger endring.

– Men punktene vi har satt opp er ting vi tror vi kan bli enda bedre på, sier Olsen.

Mens Fimreite begynte ved UiB som student i 1980, kom Olsen fra Oslo i 2010. Opprinnelig er han fra Røros.

– UiB er et åpent og inkluderende universitet. Men her i Bergen blir man også tatt imot med åpne armer av andre miljøer, for eksempel næringslivet. Det opplevde jeg ikke da jeg jobbet i Oslo, sier Olsen.

Nå ser han frem til en god valgkamp frem mot valget i april.

– Jeg tror den blir bra, og med fokus på hva som kan bidra til å gjøre UiB enda bedre i tiden fremover.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed