Advarer mot vokterne

Publisert:17. oktober 2012Oppdatert:17. april 2018, 22:44

– Vi kan ikke sulle rundt i vår egen andedam, mener professor Gunhild V. Strand.

– Norge er et lite land, og det er kamp om talentene. Arbeidslivet ønsker ansatte som kan flytende engelsk, og de ser blant annet på om søkerne har vært på utveksling i løpet av studiet, sier Gunhild V. Strand.

Hun er professor ved Institutt for klinisk odontologi og har i ti år vært ansvarlig for utveksling ved instituttet. Tirsdag var Strand en av innlederne under seminaret «Internasjonalisering og undervisningsspråk».

Må ta imot for å få sende ut
Strand er klar i sin tale: Man må ha undervisning på engelsk.

– Dersom vi ikke tar imot utenlandske studenter, får vi heller ikke sendt noen ut. Det er en gjensidighet i dette. Vi kan ikke sulle rundt i vår egen andedam, sier Strand.

Hun advarer mot dem hun kaller «vokterne».

– De sier at «det vi har, og bare det, er det beste. Dersom du som student reiser på utveksling i tre måneder for å ta et kurs, får du ikke det godkjent, for du har ikke vært på mine forelesninger», illustrerer Strand.

Hennes institutt tar imot og sender studenter til så ulike land som Danmark, Finland, Costa Rica og Sudan.

– Kravet fra oss er at de må kunne engelsk for å komme. Samtidig krever våre samarbeidspartnere på Costa Rica og i Paris at studentene vi sender mestrer henholdsvis spansk og fransk.

Strand sier at når man som vitenskaplig ansatt har lest pensum på engelsk og publisert artikler på engelsk, er det ikke et problem å skulle ha forelesninger på engelsk.

– Jeg kan ikke skjønne at det er problematisk, sier hun.

Bruker tolk
Det som derimot er noe problematisk, er at studentene skal ha praksis ved klinikk. Det betyr også at de må forholde seg til og skrive i en pasientjournal.

– Loven sier at den skal være på norsk, og det er den som behandler som skal skrive i journalen, sa Strand.

Det er heller ikke alle pasienter som er like gode i engelsk.

Instituttet løser dette ved å bruke tolk.

– Det er ressurskrevende, men det går.

Professor Gunhild V. Strand og universitetslektor Daniel Jung mener undervisning på engelsk ikke er noe problem. – En av gruppene hos oss er satt sammen av studenter fra Norge, Japan og Marokko. Er det en byrde eller en utfordring å se produktet ditt på et annet språk, spør Jung, som underviser i webdesign ved Digital kultur. Foto: Hilde Kristin Strand

– Må se forskjellene
Ved Digital kultur foregår all undervisning på engelsk. Universitetslektor Daniel Jung underviser i webdesign, og har i tillegg til norske studenter blant annet Spania, USA, Finland, Marokko, Polen, Japan og Ungarn representert i forelesningssalen.

– Jeg brukte for eksempel Dagbladet som eksempel da jeg underviste i nettavisretorikk. En spansk student ble bedt om å forklare, men hun visste rett og slett ikke hva Dagbladet var. En norsk student overtok. Vedkommende kjente selvsagt godt til avisen – og gjorde presentasjonen på engelsk, illustrerer Jung.

Han mener at internasjonalisering ikke er det samme som å oversette til engelsk, men at man må se på forskjellene mellom menneskene og kulturene.

– Dette blir blant annet tydelig i kommunikasjonen mellom foreleser og studenter. Tenk på ordet «egentlig». På tysk betyr «eigentlich nicht» for eksempel at «ja, du kan få utsatt innleveringsfristen, men bare denne gangen, og nå er jeg grei». På norsk er «egentlig ikke» en fin måte å si nei på, sier Jung.

Leverer kortere besvarelser
Universitetslektoren mener at det ikke er en bakdel for studentene å bruke engelsk. Han sier at det oftest er slik at dersom man er god i fremmedspråk, er man også god i sitt eget språk. Men eksamen er en klar utfordring.

Jung forteller at han tillot spanske og tyske studenter å levere skriftlig eksamen på morsmålet sitt – fordi han som sensor kan lese disse språkene. Men de japanske studentene måtte ta eksamen på engelsk.

– De sliter med å skrive engelsk, og leverer korte besvarelser, nærmest i stikkordsform. Derimot fikk de som fikk skrive på morsmålet vist mer av det jeg visste de kunne enn om de skulle svart på engelsk, sier Jung.  

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed