Dårlig klima etter direktør-exit

Publisert:22. august 2012Oppdatert:22. august 2012, 14:55

Peter M. Haugan går fra direktørjobben ved Nansensenteret etter krangel med grunnleggeren Ola M. Johannessen. Nestoren i miljø- og klimaforskningsmiljøet har vansker med å gi livsverket videre, mener kritikere.

Klima- og miljøforskere i Bergen er bekymret over at konflikten kan gå ut over det unike forskningsmiljøet.

Haugan sa opp sin stilling med øyeblikkelig virkning, og styret må ut på ny direktørjakt, et drøyt halvår etter at Haugan begynte i stillingen.

– Du satt ganske kort tid i direktørjobben?

– Det var ikke intensjonen å slutte så fort. Jeg tok en avgjørelse i sommer, og valgte å trekke meg fra stillingen som administrerende direktør.

– Hva er bakgrunnen for at du sa opp stillingen?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på konkrete forhold og detaljer rundt dette. Men avgangen min er knyttet til forutsetninger som ikke var kjent for meg da jeg takket ja til stillingen.

Ingen kommentar
Fra flere kilder får På Høyden imidlertid bekreftet at grunnleggeren og den mangeårige lederen av Nansensenteret, Ola M. Johannessen, har slitt med å gi livsverket og hjertebarnet sitt videre til nye krefter.

– Dette vil jeg ikke kommentere. Du får snakke med styreleder Einar Svendsen, sier 74 år gamle Johannessen til På Høyden.

Den konkrete bakgrunnen for avgangen skal være en konflikt om timesatsene for forskerne ved Nansensenteret. Haugan ønsket å justere satsene, og fikk støtte både hos økonomidirektøren og styret, men Johannessen mente at dette kunne føre til underskudd for senteret.

Johannessen har ikke lenger formelle verv ved Nansensenteret, men er styreleder for stiftelsen Nansen Scientific Society, som blant annet bidrar til å finansiere de fem andre Nansen-sentrene i India, Bangladesh, Sør-Afrika, Russland og Kina.

Peter M. Haugan ga opp etter et halvt år i jobben som leder for Nansensenteret. Bakgrunnen skal være en uenighet med grunnlegger Ola M. Johannesen (t.h).

Intern kommunikasjon
– På meg virket det som om de ansatte var alvorlig lei seg over at Haugan sa opp. Han fikk en langvarig og kraftig applaus for innsatsen han har gjort, sier styreleder Einar Svensen i Nansensenteret.

– Var oppsigelsen uventet?

– Vi trodde vi hadde en langsiktig direktør i Peter M. Haugan. Han er en dyktig fagmann har jobbet for en god dialog på Nansensenteret. Men han fant ut at han ikke klarte å få arbeidet til på en god nok måte under de rådende betingelsene. Styret har sett at det har vært problemer i den interne kommunikasjonen på huset, og vært nervøse for at dette kunne bli utfallet.

Jakter ny sjef
Styret har ansatt Stein Sandven som konstituert direktør, men er allerede i gang med jakten på en ny, fast ansatt direktør. Sandven var også administrerende direktør for Nansensenteret i perioden 2010 - 2011.

Sandven beklager at Haugan har sagt opp.

– Kan du bekrefte at det har vært samarbeidsproblemer knyttet til enkeltpersoner på Nansensenteret som har vært utslagsgivende for at Peter M. Haugan sa opp sin stilling?

– Det vil jeg ikke si, nei. Det har vært mye styr med omleggingen av det tekniske, og nye personer i ledergruppa, sier Sandven.

– Må gi fra seg roret
Klimaforskningsmiljøet i Bergen stiller seg positivt til det Johannessen har bygd opp.

– Generelt har samarbeidet i forskingsmiljøet vært godt. Ved etableringen av Bjerknessamarbeidet for klimaforskning bidro Ola til det beste for fellesskapet. Senere har nok Ola i økende grad vært bekymret for Nansensenterets identitet og merkevarenavn i forhold til Bjerknessenteret, sier Helge Drange, som er professor ved Geofysisk institutt ved UiB. Drange har selv jobbet ved Nansensenteret i 18 år, blant annet som forskningsleder.

En såpass stor organisasjon som Nansensenteret er, i alle fall i akademisk sammenheng, krever et klart, stabilt og profesjonelt lederskap, mener Drange. 

– Styret må ta ansvar
– Det er i denne sammenheng veldig beklagelig at Peter nå gir seg, og det er et veldig sterkt signal. Jeg synes styret bør ta en realitetsdiskusjon om hva Nansensenteret skal være. Hvis senteret skal være en stor akademisk institusjon med internasjonal slagkraft krever det langsiktighet og forutsigbarhet på alle nivåer. Ingen blir yngre med årene, og Ola bør ikke være en del av den fremtidige ledelsen. Han kunne hatt sitt kontor et annet sted, som på Geofysen. Ny ledelse handler om å videreføre et livsverk som er helt unikt. Det er da en forutsetning at andre får slippe til. Det er ikke bare styret som har vært for passive til å ta denne konfrontasjonen, men styret har et formelt ansvar for en betydelig arbeidsplass i hovedsak finansiert med offentlige midler. Styret har et spesielt ansvar for de ansatte og alle studentene, sier Drange.

Nå synes han styret for Nansensenteret må gjøre en bedre jobb med å sikre profesjonelt og stabilt lederskap, i tillegg til å finne nye oppgaver til Johannessen.

– Ola er en ressursperson, som et styre virkelig kan bruke. Få har et bedre kontaktnett enn han, og han kan gjøre en betydelig jobb for Nansensenteret.

Frykt for SFF-søknad
Klimaforskningsmiljøet i Bergen har siden 2003 hatt status som Senter for fremragende forskning gjennom Bjerknessenteret. Disse midlene tar slutt i år. Men Nansensenteret har inne en ny søknad, og er blant de 29 finalistene. Rundt ti forskningsmiljø vil få ny SFF-status. Flere i klimamiljøet er redde for at konflikten kan skade en av byens mest vellykkede forskningsklynger.

– Det er et godt samarbeidsklima mellom de ulike fagmiljøene i Bergen. Vi håper at Haugans avgang ikke vil få negative konsekvenser. Vi har arbeidet med en struktur som skal etterfølge SFF-statusen til Bjerknessenteret, og jeg håper dette ikke setter den nye strukturen i fare, sier Dag Rune Olsen, som sitter i styret for Nansensenteret, i tillegg til å være dekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiB.

– Dette er meget viktig, ikke minst hvis vi skal posisjonere oss som den viktigste klimaforskningsbyen i Norge, sier Olsen.

Nansensenteret på Marineholmen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed