Savner klimasatsing fra politikerne

Publisert:18. juni 2012Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Forskningsrådet etterlyser mer forpliktende satsing på forskning og utvikling av klimaløsninger for fremtiden.

Forskningsrådets utspill kommer i etterkant av klimaforliket, der seks av sju partier på Stortinget etter lengre forhandlinger ble enig om en klimamelding alle utenom FrP kunne stå bak. 

– En god klimamelding har blitt enda bedre, sa partileder Audun Lysbakken i SV tidligere i måneden. Blant lovnadene i meldingen var økt satsing på kollektivtransport, avgiftsfordeler ved kjøp av nullutslippsbiler, utfasing av oljefyring og utarbeiding av strategi for biogass.

Forskning fikk også plass i meldingen, med økte bevilgninger til forskning på miljøvennlig energi. Det er Forskningsrådet glade for, men krever mer. 

– Forskningsrådet er fornøyd med føringene Stortinget gir Regjeringen for å styrke FME-ene. gjennom det nye klimaforliket. Men mer må til og vi vil fortsette å være en pådriver slik at forskningen får den rollen den må ha i klimapolitikken, sier direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén i en pressemelding. 

Hallén mener hvert eneste tiltaksområde i meldingen krever bedre kunnskapsgrunnlag og nye teknologier gjennom forskning. 

– Det forrige klimaforliket ga en forutsigbar opptrapping av satsingen på miljøvennlig energi og gjorde det mulig for oss å mobilisere forskningsmiljøene på en helt unik måte. Skal vi kunne videreføre dette, trenger vi en tydelig prioritering av forskning på klima og energi, sier Hallén. 

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed