Samler diabetesekspertene

Publisert:15. juni 2012Oppdatert:15. juni 2012, 12:36

Det nye diabetessenteret ved Haukeland skal kartlegge og iverksette mer målrettet behandling av diabetespasienter.

Diabetes rammer hver 20. nordmann, og er et økende problem. Nå skal ekspertisen på området i Bergen samles og samarbeide, og fredag markerer ledelse og gjester åpningen av KG Jebsen Senter for diabetesforskning. Det skjer på Barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus, men etter hvert skal det nye senteret samlokaliseres på 250 kvadrameter i det nye barnesenteret ved sykehuset.

– Det er nært tilknyttet UiB sine forskningsarealer og blir en ideell beliggenhet. Sammen kan vi utnytte ulik kompetanse til å flytte grensene innen feltet, sier Pål R. Njølstad, leder for senteret og professor ved Institutt for klinisk medisin.

Integrert
Det nye senteret vil samle fem forskningsgrupper, med fagfolk innen klinisk, genetisk, epidemologisk og eksperimentell diabetesforskning i ett laboratorium. Njølstad anslår at rundt 30-40 personer vil være involvert.

– Det blir et stort senter med et veldig bredt fundament. Målet er å kunne integrere klinisk forskning med analyser av store pasientmaterialer, og at vi får resultater fra dette som vi kan bruke opp mot den enkelte pasient.

Tre hovedmål
Njølstad peker på tre hovedmål for virksomheten:

1.)    Å finne nye genetiske risikofaktorer for diabetes og dens komplikasjoner

2.)    Å avdekke nye sykdomsmekanismer involvert i diabetes

3.)    Å utvikle og iverksette målrettet og forbedret behandling av diabetes

Eksterne midler
Senteret kommer i stand etter midler fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, som gir fire millioner kroner per år i fire år framover, i tillegg til Haukeland og UiBs økonomiske støtte.

Støtten fra Jebsen-stiftelsen kommer som følge av at senteret nådde opp i konkurransen om utlyste midler til nytt senter for translasjonell forskning.

– Vi hadde ideen om dette senteret uavhengig av midlene utenfra, men det passet veldig godt for å få gjennomført planene, sier Njølstad.

 Senterleder Pål Rasmus Njølstad (t.v.) og daglig leder av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen Kåre Rommetveit markerte åpning av nytt diabetessenter på fredag. (Foto: Øyvind Blom, Haukeland universitetssjukehus)

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed