Gir elevene arabisk

Publisert:22. juni 2012Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Ekspertise fra UiB jobber med å innføre arabisk som vanlig fag på ungdoms- og videregående skoler i Norge.

Det skal satses på «fjerne» fremmedspråk. Kinesisk finner man allerede på sju skoler i Bergen. Russisk er populært i skole og på universitet. Utdanningsdirektoratet vil også promotere arabisk, og et pilotprosjekt i Stavanger med hjelp fra UiB er nå første smak på arabisk som vanlig valgfag.

Å starte tidlig med arabisk gir et veldig fortrinn, sier universitetslektor ved Institutt for fremmedspråk og konsulent for prosjektet, Pernille Myrvold. 

Starter fra null
Myrvold ble hentet inn for å gi av sin erfaring som språklærer og for å jobbe fram konkrete læreplaner. Hun tilbragte deler av oppveksten i Qatar, og har siden brent for å å få arabisk språk som et alminnelig valgfag i skolen. På Kongsgård skole i Stavanger jobbet hun sammen med kvinnen som nå underviser elevene i arabisk, Afrah Ghalion, med å lage et undervisningsopplegg helt fra scratch.

Ghalion måtte starte helt fra null det finnes ikke noen læringsbøker eller opplegg på norsk. Alt må lages, man må bestemme hvilke verb som skal bøyes og skrive ut alt selv. Det er en stor utfordring, sier Myrvold.

Første gang på norsk
Opplegget er det første i Norge som ikke er rettet mot elever med arabisk som morsmål. I fem år har Myrvold reist til Stavanger for å assistere med det nye faget. Det finnes fortsatt ingen lærebøker i arabisk på norsk, men også her er UiB involvert, og førsteamanuensis ved samme institutt John Erik Sætren jobber nå sammen med Ghalion for å produsere to bøker til videregåendetrinnet og en for ungdomsskolen. 

Den ene boken for VG2 og ungdomsskolevarianten skal være klar til skolestart høsten 2013. Kort tidsfrist gjør at Sætren nå jobber fulltid med prosjektet. 

Det krever tid å lage stoff om det mest grunnleggende i språket, alfabet og lyder og struktur. Elevene vil jo starte med helt blanke ark og referanserammer mangler. Det gjør det samtidig ekstra spennende å lære vekk noe som i utgangspunktet kan virke utilgjengelig, sier Sætren.

Når bøkene er på plass vil trolig flere skoler melde sin interesse, siden de slipper å gjøre grovarbeidet selv. Sætren ser også nytteverdien i skolefagene for utdanningen ved UiB.

Det er en utfordring at folk som studerer arabisk som universitetsfag i dag ikke har grunnleggende kunnskap fra før. Ved universitetet har man begrenset med tid og ressurser til å lære seg språket, selv om utenlandsopphold kompenserer noe. Språkkompetansen vil være en helt annen med bakgrunn fra videregående.

Populært
Pernille Myrvold har undervist i arabisk ved UiB siden begynnelsen av 2000-tallet, og jobber nå med en egen norsk innføringsbok i arabisk for universitetsfag der alt pensum hittil har vært på engelsk. Helt siden 11. september 2001 har interessen for faget ved universitetet vært god. 

Plutselig ble det attraktivt for folk som journalister å kunne arabisk, og faget var ikke lenger bare for dem som har vokst opp i midtøsten eller er gift med noen derfra. Vi fikk en bredere studentgruppe med flere bakgrunner. Arabisk ble mer populært for mer yrkesrettede fag, sier Myrvold. 

Derfor håper hun nå Bergen kan følge opp pilotprosjektet og bli med på utviklingen.

Jeg håper virkelig at skoler i Bergen nå vil tilby arabisk. Som norges nest største by er det helt naturlig.

Arabisk har likevel tøffe konkurrenter i det mer utbredte kinesiskfaget og språk som russisk. Fremmedspråksenteret, som står bak prosjektet i Stavanger, arrangerer konferanse for fjerne fremmedspråk den 13.-14. september. Den vil være et mulig forum for promotering mot skolene.

 

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed