Avslutter sak mot klasselistefirmaet

Publisert:7. juni 2012Oppdatert:9. september 2013, 16:26

Datatilsynet avslutter sin sak mot det omstridte selskapet Rekruttering as. Tilsynets kontroll medfører kun en liten påpakning om manglende internkontroll i enmannsfirmaet.

Det var 2. februar i år at firmaets innehaver Kjell F. Klynderud fikk Datatilsynet på besøk på hjemmekontoret i Drøbak. Hensikten med kontrollen var å sjekke firmaets behandling av personopplysninger. Selskapet driver rekruttering - blant annet gjennom bruk av lister de har fått utlevert over uteksaminerte studenter i Norge, skriver Universitetsavisa. 

Tilsynet har i ettertid gjennomgått virksomheten i forhold til seks punkter i personopplysningsloven: Firmaets behandlingsgrunnlag for personopplysninger, krav til sletting, innsyn for de som er registrert, informasjons-, melde- og konsesjonsplikt, samt internkontroll og informasjonssikkerhet.

Konklusjonen er at firmaet i store trekk har anledning til å gjøre det de gjør.

Sikret seg 40 000 navn
Klynderud er hodejegeren som sist sommer utløste et skred av misnøye i universitets- og høgskolesektoren. I juni i fjor skrev UA at firmaet hadde sikret seg klasselister med navn på uteksaminerte studenter fra Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. NTNU nektet først å levere ut listene, men ble overprøvd av Kunnskapsdepartementet. Saken dannet presedens, og med Offentlighetsloven i hånd fortsatte Klynderud å kreve innsyn også ved andre læresteder. I alt rakk han å sikre seg nærmere 40 000 navn med studieretning, adresse, telefonnummer og eksaminasjonsår.

Rektorer nektet utlevering
I januar i år satte rektorene ved landets universiteter foten ned. I samlet flokk erklærte de at ingen flere lister blir levert ut før Kunnskapsdepartementet har evaluert lovverket og gjort det helt klart om Offentlighetsloven skal veie tyngre enn personvernhensyn i denne saken.

Selv om tilsynssaken er avsluttet fra Datatilsynets side, blir ikke selve saken avklart før Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet er ferdig med en pågående vurdering av Offentlighetsloven.

I tråd med lovverket
Datatilsynets anliggende i saken er å sikre at firmaet driver i tråd med relevante bestemmelser i personopplysningsloven. Etter denne skal ikke personopplysninger lagres lenger enn det som er nødvendig «for å gjennomføre formålet med behandlingen».

Etter dypdykket i Klynderuds virksomhet konkluderer at det på dette punktet er firmaet selv som må vurdere hvor lenge opplysningene er relevante for rekrutteringsformålet.

Tre ba om sletting
Videre viser tilsynets gjennomgang at firmaet følger praksis med å slette opplysninger når registrerte personer ber om det. Så langt skal det bare være tre personer som har gjort det. I rapporten heter det at en av disse ikke ønsket å bli slettet allikevel, etter å ha fått vite hvor lite informasjon om ham som fremkom av listene.

Registrerte studenter har også full anledning til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om ham eller henne. Loven krever at registrerte skal informeres om forhold når det samles inn opplysninger om vedkommende. I Rekruttering as sitt tilfelle kommer denne informasjonen først når firmaet tar kontakt, og det er også da deres informasjonsplikt trer inn. Datatilsynet finner heller ikke at firmaet har noen meldeplikt.

Ett mindre avvik
Det eneste avviket tilsynet setter fingeren på, er at enmannsfirmaet er pliktet til å få på plass en internkontroll. Avviket er imidlertid ikke så alvorlig at det fører til et varsel om vedtak. Dermed anser Datatilsynet seg ferdig med saken.

I Bergen
Ved UiB ble studentlister fra Det juridiske fakultet levert ut rundt nyttår uten at fakultetsledelsen selv visste om det. Utleveringene førte til kraftige reaksjoner fra studenter, universitetsledelse og politikere som mente at studentenes personvern ble krenket. Etter det valgte UiB å nekte, og venter nå på den nye vurderingen av Offentlighetsloven. 

– Det blir neppe aktuelt å levere ut flere lister, sa rektor Sigmund Grønmo i mars.

 

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed