Fikk oppsigelsesbrev etter 17 år

Publisert:11. april 2012Oppdatert:12. april 2012, 13:25

Professor Ingunn Lunde har vært midlertidig ansatt ved UiB i 17 år. Like før påske mottok hun skriftlig varsel om oppsigelse.

Ingunn Lunde har vært midlertidig ansatt ved HF siden 1. desember 1994. Like før påskeferien mottok hun skrifltig varsel om oppsigelse fra fakultetet datert 26. mars 2012. Saken avgjøres med endelig vedtak i fakultetsstyremøtet 17. april.

– Etter 17 års arbeidsinnsats i tråd med fakultetets og universitetets retningslinjer har jeg fått varsel om oppsigelse. Jeg har i alle år hatt et godt og gjensidig tillitsforhold til fakultetet. Utviklingen de siste par årene er derfor både overraskende og urovekkende, sier Lunde.

Uventet
På Høyden har tidligere skrevet om at det i 2008 ble lyst ut en fast professorstilling i russisk ved Institutt for fremmedspråk. Lunde ble oppfordret til å søke og sto på førsteplass til stillingen som ble trukket tilbake i desember 2010. Ledelsen ved Det humanistiske fakultet (HF) begrunnet dette med at den kritiske økonomien i 2009 tvang frem en ny bemanningsplan. Planen ble gjort gjeldende for professorstillingen selv om den ble vedtatt 26 måneder etter utlysningen.

– Det var helt uventet at de trakk professorstillingen i 2010. At jeg skulle motta varsel om oppsigelse fra UiB er noe jeg aldri kunne ha forestilt seg for få år siden, sier Lunde.

Artikkelen fortsetter under bildet.Ingunn Lunde kan forate UiB i slutten av juli. Da har hun vært midlertidig ansatt ved universitetet i 17 år. (Foto: Kim E. Andreassen)

Eksternfinansiert
Ifølge Lunde begrunner fakultetet i praksis oppsigelsen med at hun har mistet sine tidligere opparbeidede rettigheter ved UiB etter at hun ble leder for Frihum-prosjektet ”The Future of Russian” i 2009, der stillingen hennes blir finansiert av Norges forskningsråd (NFR). HF mener at det ikke lenger har ansvar for hennes ansettelsesforhold etter 31. juli 2012 når NFR-prosjektet går ut.

Målrettet
Lunde har også ledet et annet NFR-prosjekt tidligere, men da finansierte UiB stillingen hennes. Til sammen har hun skaffet 20 millioner forskningskroner til UiB gjennom NFR-prosjekter.

– Jeg kan ikke se at jeg har gjort noe jeg ikke burde. Tvert om har jeg jobbet målrettet og lojalt i alle år i henhold til UiBs vedtatte strategi om satsning på kvalitet og internasjonal synlighet. Jeg har bygget opp et sterkt forskningsmiljø, rekruttert dyktige medarbeidere, publisert og formidlet og satt russiskfaget ved UiB på kartet. I tillegg har jeg etablert et unikt internasjonalt nettverk, sier Lunde.

– I en opptelling for et par år siden kom russiskfaget på andreplass når det gjelder produksjon av publiseringspoeng på fakultetet. Her bidro forskningsgruppen min, som står for mellom 80 og 90 prosent av publiseringspoengene på russiskfaget, sterkt, legger hun til.

Mulighet
Lunde begynte som stipendiat ved HF i 1994 og ble deretter postdoktor. I 2002 ble hun ansatt som professor i russisk i en vikarstilling og har siden vært tilknyttet Institutt for fremmedspråk. Etter postdoktorstillingen har Lunde vært sammenhengende ansatt i 6,5 år på interne midler ved UiB.

Ifølge Lunde innrømmer fakultetsledelsen at hun har et sterkt stillingsvern og har rett til å tre inn i passende ledig stilling. Man har likevel ikke funnet frem til en slik stilling.

– Det enorme fokuset på sparing som fakultetet har hatt har ført til at man kanskje har oversett noen kriterier for hva som skal kuttes og hva som bør satses på. Jeg kan ikke se hvordan denne rekrutterings- og personalpolitikken ivaretar universitetets strategi med satsning på kvalitet, sier Lunde.

Hun peker på at det ligger en mulighet i å forskuttere neste avgang på russiskfaget, som ventes senest i 2016.

Lang tid
Det tar mange år å bygge opp et aktivt og sterkt forskningsmiljø, men kort tid å rive ned. Lunde mener at det er viktig at arbeidet som er lagt ned i russiskforskningen videreføres i en fast stilling.

– En viktig del av en forskningsleders virksomhet er å utvikle nye prosjekter for å videreføre den kompetansen man har bygget opp over mange år. Først med en fast forankring kan man virkelig bygge langsiktig, sier Lunde.

– I dag er de økonomiske forutsetningene ved HF helt andre enn i 2009 og jeg ser derfor ingen saklige argumenter som kan hindre fast ansettelse, sier Lunde, som håper på at fakultetsstyret gir denne saken en åpen og rettferdig behandling.

Dersom styret vedtar oppsigelse 17. april er hun innstilt på å gå videre med saken. Det er ventet at også Forskerforbundet vil engasjere seg.

– Uforsvarlig
Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er ikke begeistret for personal- og rekrutteringspolitikken som er ført i Lunde-saken. Han påpeker at universitetets viktigste ressurs er den faglige kompetanse hos de enkelte medarbeiderne. Det er åpenbart at Ingun Lunde har en svært høy kompetanse som er bygget opp gjennom en  forskning og forskningsadministrativt arbeid over en årrekke, ifølge Bernt.

– Det fremtrer som ganske uforsvarlig forvaltning av universitetets ansvar for å ta vare på faglig kompetanse på et høyt nivå hvis man sier opp en medarbeider med disse kvalifikasjonene ut fra et rent administrativt begrunnet vedtak om en bemanningsplan, sier Bernt som, tidligere har reagert på saken gjennom et leserbrev til På Høyden.

Klart budskap
Bernt sier at en eventuell oppsigelse av Lunde gir et ganske klart budskap til unge forskere.

– Ikke ta sjansen på å involvere deg i prosjekter i forskningsfronten, ikke stol på signaler om hva slags kompetanse institutt og fakultet vil satse på og skaff deg en mest mulig A4-stilling med bredest mulig fagfelt så raskt som mulig. Slik slipper du å risikere at ledelsen senere finner ut at nå vil man satse på andre områder og at du derfor må finne deg en annen jobb, sier han.

Usikkert
Ifølge Bernt er jobbusikkerheten for unge forskere et betydelig problem på flere områder allerede i dag.

– Færre og færre synes det er attraktivt å satse en rekke av sine viktigste arbeidsår på en arbeidsplass der utsiktene til fast tilsetting er så uklare, sier Jan Fridthjof Bernt.

Fakultetsledelsen ved Det humanistiske fakultet vil ikke uttale seg før saken avgjøres i fakultetsstyremøtet 17. april. UiB-ledelsen vil ikke kommentere saken.

 

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed