Snart forelesninger på nett

Publisert:27. februar 2012Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Lite har skjedd med bruken av digitale verktøy i høyere utdanning de siste årene, men i år satser UiB på PC-eksamener og videoopptak av forelesninger.

Studenter og fagansatte bruker digitale verktøy mer, men bruken underbygger fortsatt i stor grad tradisjonell undervisning. Det er blant konklusjonene i Norgesuniversitetets nye rapport «Digital tilstand i høyere utdanning 2011». Men i år ser det ut til at flere av UiBs planer om nye digitale læringsressurser blir virkelighet.

Ambisiøs plan
Slippet av tilstandsrapporten sammenfaller nemlig med at UiB i sin årsplan for 2012 skriver at deres DigUiB-prosjekt i år «står sentralt og er prioritert». Og det er ikke bare et vagt mål, ifølge leder for prosjektets styregruppe, viserektor Kuvvet Atakan.

Det er en relativt ambisiøs plan vi har satt igang.

Planen går ut på å utvide eksisterende tilbud og presentere nye. Atakan melder at pilotprosjektet med digital eksamen på informatikk var vellykket, og vil utvides til nye miljøer i 2012. Prosjektgruppen har også planer om å få informasjon ut til fagmiljøene om bruken og tilgjengeligheten av e-bøker og e-læringsmidler.

Vi har gjort en undersøkelse som viser at halvparten av pensum er elektronisk tilgjengelig. Det bør fokuseres på og gjøres kjent, sier Atakan.

Forelesning i opptak
For mange studenter er nok muligheten til å se forelesninger igjen, eller for første gang om man ikke kom seg på universitetet den dagen, aller mest fristende. UiB har kjøpt inn utstyr til utvalgte auditorier for å gjøre det mulig å ta opp forelesninger, som så kan streames av studentene i etterkant.  

Det er et etterspurt tilbud, ifølge Norgesuniversitetets rapport, som melder at «flertallet av studentene forventer mer fleksibilitet i tilknytning til når og hvor de skal jobbe med fagene». Men den praktiske gjennomføringen har også skapt hodebry, blant annet fordi spørsmålet om opphavsrett rundt materiale som inkluderes er så komplisert.

Det er derfor vi velger å ikke gi fri tilgang til forelesningene. Studentene må logge inn på sin konto for å få tilgang, og opptakene vil kun være tilgjengelig i en kortere periode. Vi legger vekt på å ikke gå inn med løsninger som skaper problemer.

Opp til fagansatte
Det blir også opp til foreleseren å gi sitt OK for å legge opp forelesningen. Samtidig viser Digital tilstand-rapporten at ledere ved norske institusjoner mener fagansatte er involvert i  implementeringen av digitale verktøy i større grad enn de ansatte selv føler seg involvert.

Det faglige innholdet skal stå sentralt, og det er faglærer og emneansvarlig som har den beste kompetansen til å bedømme hva som vil fungere bra og mindre bra. Vi skal gjøre hjelpemidlene synlige, men ikke pålegge noen bruk av midler. Det må tas i bruk på den betingelsen at de selv ser nytteverdien i det. Noen har klare meninger om at det er veldig nyttig, andre er mer reserverte, og vi må respektere fagenes egenart, sier Atakan.

Alt dette skal altså skje i år, og akkurat nå er UiB inne i en prosess der de tester ut systemene. Med på laget i utviklingen av de tekniske løsningene er eCampus-programmet, som er koordinert av UNINETT og har som mål å «sette institusjonene bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å bygge ut nasjonal IT-infrastruktur».

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed