Minneord for Christoffer Schander

Publisert:27. februar 2012Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Christoffer Schander, direktør for Universitetsmuseet i Bergen, gikk ut av tiden 21. februar 2012 etter kort tids sykdom. Han ble bare 51 år gammel.

Christoffer Schander kom til Bergen i 2004 som nyutnevnt professor og gruppeleder for Marin biodiversitet ved Biologisk institutt, Universitetet i Bergen. Han var også medvirkende til etableringen av Senter for geobiologi. I 2010 begynte han som direktør for Universitetsmuseet. Ved Institutt for biologi gjorde han en betydelig innsats for å videreutvikle den klassiske marinbiologien, ved å ta i bruk og utvikle molekylærbiologiske metoder. Han var en svært aktiv forsker med en stor produksjon av vitenskapelig litteratur. Han hadde også mange master- og doktorgradstudenter. Christoffer var en god foreleser og underviser, og hans entusiasme for marinbiologien har vært en stor inspirasjonskilde for kollegaer og studenter.

Som leder var Christoffer en kunnskapsrik og engasjert igangsetter. Han var faglig inkluderende, og hans store internasjonale kontaktflate medførte mange besøk av europeiske, amerikanske og asiatiske forskere og studenter, med stort faglig utbytte for det marinbiologiske miljøet. Han avla sin doktorgrad ved Göteborgs Universitet med et arbeide på taksonomi og fylogeni til en gruppe marine snegler, og startet deretter sin vitenskapelige karriere i Woods Hole, USA. Han hadde siden ansettelser ved universiteter i tre skandinaviske land, og var også i en periode leder av Arktisk stasjon ved Godhavn på Vest-Grønland. Faglig sett var Christoffer en svært vidtfavnende biolog, med en imponerende produksjon av vitenskaplige artikler på en rekke temaer og dyregrupper. Han gjorde en betydelig innsats for å klarlegge systematikken hos marine snegler, og har bidratt vesentlig til forståelsen av bløtdyrenes evolusjon.

Vi har ikke bare mistet en kunnskapsrik, dyktig og konstruktiv kollega, men også en kollega som likte å være sammen med venner, kollegaer og studenter. Christoffer kunne vise stor selvironi, og han stod for flere minneverdige underholdningsbidrag på instituttfester. Han hadde mange utenomfaglige talenter; mellom annet arbeidet han en tid som skomaker, han var offiser i den svenske marinen, og han har spilt i en rockegruppe. Christoffer var en vennlig og omsorgsfull person og var svært glad i og stolt av sine døtre Dorothea og Isabella og stedatter Amanda. Våre tanker går til hans familie og til hans kjære.

På vegne av venner og kollegaer ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed