Vet ikke hva budsjettet betyr

Publisert:29. november 2011Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Fakultetene får mer penger i 2012-budsjettet, men dekanene etterlyser oversikt over utgiftene. – Jeg kan ikke forstå hvordan styret kan fatte et vedtak på dette grunnlaget, sier Asbjørn Strandbakken. Styret behandler budsjettet i morgen.

I torsdagens møte skal universitetsstyret ta stilling til ledelsens budsjettforslag for 2012. Men konsekvensene av budsjettforslaget synes å være høyst uklare, mener dekanene.

– Det er en del ting vi stusser på, mye er rett og slett uklart, sier dekan Asbjørn Strandbakken ved Det juridiske fakultet.

Slik budsjettet foreligger i sakspapirene mener han det er vanskelig å vite hva fakultetet vil bli sittende igjen med.

– Jeg kan ikke forstå hvordan styret kan fatte et vedtak på dette grunnlaget, sier han.

– Uoversiktlig
Strandbakken er ikke den eneste dekanen som synes det er vanskelig å forstå hva budsjettet vil føre til.

– Det overordnede med budsjettet er at det er veldig vanskelig å gripe konsekvensene av endringsforslagene som ligger der, sier dekan Nina Langeland ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF).

– Det er mange økonomiske konsekvenser for hvert enkelt fakultet. Det er en del omlegginger, blant annet av dekningsbidrag og førstesemesterstudier. Det hele blir uoversiktlig, fordi dette er endringer som får konsekvenser på instituttene. Foreløpig er det vanskelig å få oversikt over konsekvensene, vi er nødt til å regne på det, sier hun.

Les også: Mer enn dobler dekningsbidraget

Det samme sier dekan Knut Helland på Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV).

– Min første kommentar til budsjettforslaget er at vi har forhåpninger om å få plass til både bredde og strategiske satsinger, men vi ønsker oss selvfølgelig mer, sier Helland.

Ser en bort fra en oppgaveendring som gir MOF 50 millioner kroner ekstra er SV fakultetet med størst prosentvis budsjettvekst: 11,5 prosent.

– Samtidig er det litt vanskelig å se hva som blir resultatet av budsjettet. Vi ser at vi får mer inn, men vi er litt usikre på hva som skal ut, sier Helland.

– Må se hva vi har igjen
Jarle Eid, dekan på Det psykologiske fakultet, har heller ikke oversikt over hva budsjettet vil bety for hans fakultet.

– Vi har ikke fått gjennomgått budsjettet i detalj, slik at vi ser ennå ikke hva implikasjonene rent faktisk vil være for oss i året som kommer, sier han.

Dekan Gjert Kristoffersen ved Det humanistiske fakultet (HF) synes det er for tidlig å konkludere over budsjettet. 

– Universitetsledelsen vil legge mer av inntekter og utgifter ut til fakultetene. Selv om det ser ut som en relativt konfortabel differanse for oss fra i fjor til i år, vet vi ikke den reelle differansen, sier han.

– Vi må se hva vi har igjen når vi får hele budsjettet. Men det er ingen tendenser til krisestemning; vi føler at dette er et budsjett vi kan leve med, sier Kristoffersen.

I budsjettforslaget legges det opp til at de enkelte fakultetene betaler for eksamenskostnadene og utgiftene for førstesemesterstudiet. Også resultatinntektene for det første semesteret overføres til fakultetene.

I inneværende år betalte UiB sentralt 16,5 millioner kroner til HF for å drive ex.phil-studiet. Gjert Kristoffersen har tidligere sagt til På Høyden at han frykter at fakultetet vil sitte igjen med nok et underskudd hvis universitetsledelsen går inn for ny økonomisk modell for ex.phil.

– Jeg er skeptisk til tempoet dette har blitt gjennomført med. Jeg er ikke trygg på at denne endringen ikke kan gi faglige konsekvenser, men det må vi bare se når ordningen får virke, sier Kristoffersen.

Mer til fakultetene
UiB har over flere år økt andelen videreføring av resultatmidlene for forskning (RBO) fra UiB sentralt til fakultetene. Til neste år foreslås det å øke andelen ytterligere fra 65 til 75 prosent. Dermed er den planlagte omleggingen av resultatmodellen fullført. Fakultetene gis også mer midler i basisbevilgningen, og KDs studieplassfinansiering videreføres til fakultetene.

Dekan Dag Rune Olsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) er fornøyd med at en større andel av midlene kanaliseres til fakultetene.

– Vi er begeistret for denne type tenkning, fordi det gir mer handlingsrom til strategiske prioriteringer. Spørsmålet er om det i realiteten gir mer penger. Vi regner jo med at også utgiftene legges på dette nivået, men det står det ingenting om i budsjettsaken som er fremlagt styret. Vi er derfor litt avventende med å konkludere om vi har fått mer eller mindre, sier Olsen.

Flere stipendiater
I 2012 refordeles det i alt 52 rekrutteringsstillinger til fakultetene. «Tiltaket oppfattes som særlig viktig i en periode da KD ikke foreslår å bevilge nye stillinger», ifølge sakspapirene. Ledelsen forslår at stipendiatstillingene fordeles mellom «strategiske satsingsområder og faglig bredde».

Matematisk-naturvitenskapelig- og teknologifagene (MNT) er prioritert også i 2011. Dag Rune Olsen er godt fornøyd med at fakultetet har fått 19 av stipendiatstillingene som er omfordelt.

– Vi mener det er en fornuftig tolkning av signalene som er kommet fra regjeringen i flere omganger, sier Olsen.

Fordelingen av de andre rekrutteringsstillingene er som følger: 7 til HF (25,5 prosent endring), 13 til MOF (8 prosent), 8 til SV (26,2 prosent), 3 til PSYK (8,7 prosent) og 2 til JUSS (13,8 prosent).

Ledelsen kommenterer tradisjonelt ikke budsjettet før styrebehandlingen. Den tradisjonen ønsker ikke rektor å bryte.

Slik er hovedtallene i budsjettet:

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed