Tvil på helsa løs

Publisert:9. november 2011Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Tvil er en del av vitenskapen, men når tvilen blir så utbredt at forskningsbasert kunnskap drukner, kan det gå på helsa løs. Forskere frykter at holdingene kan ta liv.

Da statsråd Tora Aasland holdt appell til forskerne under Dannelseskonferansen ved Universitetet i Oslo sist uke, argumenterte hun for at tvilen bør settes høyere på dagsorden.

Tvil og vitenskap vil alltid være det tveeggede sverdet som driver samfunnet fremover, sa statsråden.

Men noen ganger havner tvil om forskningsresultater på feil side av eggen. Myter og konspirasjonsteorier får leve sitt eget liv langt etter at tvilen er begrenset til det rent teoretiske. Da kan det få fatale konsekvenser.

Usikkerhet rundt bivirkninger fra HPV-vaksinen og MMR-vaksinen har ført til at tusener har valgt å ikke la seg eller sine barn bli beskyttet mot henholdsvis livmorhalskreft og meslinger. At MMR-vaksinen skulle ha en sammenheng med autisme, ble etter hvert avslørt som forskningsjuks. Likevel lever teorien i beste velgående i dag og spres raskt over nettet.

– Det er farlig når en ikke vil vaksinere barn. Det skal ikke så mange til før en ikke lenger er trygg mot meslinger, sier Rebecca Cox til UiBs forskningsmagasin Hubro. Hun leder influensasenteret ved Haukeland Universitetssjukehus.

Fatale konsekvenser
Og den ubegrunnede frykten mot meslingvaksinen har allerede fått konsekvenser i Storbritannia, som er hjemlandet til legen som lanserte teorien. Siden 1996 har antall tilfeller av meslinger økt i befolkningen.

– Det burde en ikke hatt i den vestlige verden i dag, når en har en så god vaksine mot meslinger, påpeker Cox.

Meslinger er en alvorlig sykdom om kan føre til hjerneskade og død hos dem som blir syke. Men akkurat det tror Rebecca Cox er informasjon som mange har glemt i dag, siden meslinger nesten er helt utryddet i Vesten.

Frykten nå er at folk slutter å vaksinere barna sine og at det til slutt er så mange som ikke er beskyttet at man kan få et sykdomsutbrudd i befolkningen.  

Klimafornektingen
En annen gruppe forskere som daglig må ta stilling til påstander om faktafeil er klimaforskerne.

– Nær hundre prosent av alle publiserte forskningsresultater sier at den globale oppvarmingen vi har vært vitne til de siste 50 årene, i all hovedsak er menneskeskapte. Likevel bombarderer klimafornekterne media med de samme argumentene om igjen og om igjen, påpeker professor Tore Furevik, som er visedirektør ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Han mener det er umulig for klimaforskerne å svare på alle debattinnleggene i media. 

– Klimafornekterne henter argumentene fra enkeltarbeid som tilsynelatende sår tvil om den gjengse oppfatningen. De oppdaterer ikke kunnskapen når ny forskning viser at konklusjonen i disse enkeltarbeidene har vært feil, sier Furevik til Hubro.

Kjøpte argument
Ragnar Fjelland, professor i vitenskapsfilosofi ved UiB, minner om at en må se etter motivene til motstanderne av vitenskap. Klimadebatten handler om politikk og penger. Og bak mange av de klimaskeptiske argumentene står oljelobbyen.

I boken ”Merchants of Doubt” av historiekerne Naomi Oreskes og Erik Conway viser forfatterne hvordan en liten gruppe vitenskapsmenn på 60- og 70-tallet sådde tvil rundt skadevirkningene av tobakk. ”Forskningen” var betalt av tobakksindustrien som hadde økonomiske interesser av at resultatene ble vektet på en bestemt måte.

To av disse, Fred Singer og Fred Seitz, har nå dukket opp i den amerikanske klimadebatten for å så tvil om klimaforskerne sin objektivitet og redelighet. Denne gangen betalt av oljelobbyen. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed