Styrer global magnetovervåkning

Publisert:23. november 2011Oppdatert:24. november 2011, 23:50

Fra 300 målestasjoner verden over tikker det nå inn data på jordens magnetfelt til Institutt for fysikk og teknologi. Varsing av romvær er blitt viktig for å beskytte sårbare GPS-systemer, telekommunkasjon og strømnettverk.

Da professor Jesper Gjerløv kom fra John Hopkins University til Institutt for fysikk og teknologi i sommer, tok han med seg ansvaret for et overvåkningssystem som måler jordens magnetfelt. Dette kan blant annet forbedre varslinger av ruskevær i verdensrommet. 

– Med økende investeringer i romteknologi og vår økende avhengighet av elektronisk teknologi blir vi mer sårbare overfor elektrisk uvær fra verdensrommet. Mobiltelefonen, GPS-en, satellittkommunikasjon og vårt elektrisitetsnettverk har alle systemer som kan bli påvirket av romværet, sier professor Jesper Gjerløv ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB.

Det hender at satellitter blir ødelagt og at GPS-er og annen telekommunikasjon har blitt forstyrret av romværet. Det har til og med hendt at elektriske stormer har fått transformatorstasjoner til å brenne. Amerikanske NOAA og europeiske ESA har derfor investert stort i overvåkning av romværet for å varsle stormer og gjøre oss i stand til å ta nødvendige forholdsregler.

– En viktig del av dette varslingssystemet er målinger av de elektriske strømmene i jordens øvre atmosfære som spiller en avgjørende rolle i jordens kobling til rommet, sier Gjerløv.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Supermag gir kontinuerlige og samtidige målinger fra 300 mganetmålere som er spredt over hele kloden. (Illustrasjon: Supermag)

Magnetisk samarbeid
Målinger av rommets elektriske strømmer kan foretas med et såkalt magnetometer. Dette måler magnetfeltet på bakkenivå som påvirkes av romværet.

– For å overvåke magnetfeltene har man siden 1800-tallet plassert såkalte magnetometre. Disse instrumenter settes på bakken og måler jordens og det nære verdensrommets magnetfelt lokalt på stedet, sier Gjerløv.

I 2003 klarte han å få i stand et verdensomspennende samarbeid mellom institusjoner og nasjonale organisasjoner fra over 100 land, kalt Supermag. Til sammen driver nettverket mer enn 300 magnetometre. Samarbeidet gjør det mulig å få kontinuerlige målinger fra hele jorden samtidig.

 ­– Det omfattende nettverket gir kontinuerlige målinger av magnetfelt på bakkenivå over hele kloden. Dette muliggjør ikke bare studier av lokale forhold, men også det globale elektriske strømsystemet i Jordens øvre atmosfære og gir dermed en innsikt i jordens kobling til det nære verdensrommet, sier Gjerløv.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Her overvåker f.v. Robin Barnes, Jesper Gjerløv og Brage Førland jordens magnetfelt via Supermag.
(Foto: KIm E. Andreassen)

Historisk arkiv
I tillegg til den store geografiske utstreknigen, har Supermag verdifulle historiske tidsserier. Noen av måleinstrumentene har lagret data kontinuerlig i 150 år. Til sammen utgjør Supermagnettverket en enorm historisk og geografisk kunnskapsbase for hvordan jorden er elektrisk koblet til verdensrommet.

– Ikke minst er disse dataene viktige for klimaforskningen, sier Gjerløv.

Handling først
Det var under dekke av et forskningsprosjekt at Gjerløv fikk koblet sammen magnetometrene rundt omkring på kloden. Først da systemet var klart spurte han de forskjellige landene om å delta.

– Det ville vært vanskelig å få alle landene til å gi fra seg sine målinger til et internasjonalt nettverk dersom jeg hadde spurt om dette på forhånd. Istedenfor gjorde jeg det bare. Jeg sa at nå har vi overvåkningsnettverket klart allerede og spurte de ulike landene om de ville delta etterpå. Det er lettere å få med seg folk når du har noe konkret å tilby, sier Gjerløv. 

Styres fra UiB
I begynnelsen drev Gjerløv Supermag fra Applied Physics Laboratory ved John Hopkins University.  Nettverket ble finansiert av NASA og National Science Foundation (NSF). Da Gjerløv flyttet til Bergen i sommer tok han med seg verktøyet i bagasjen. Det globale overvåkningssystemet styres nå fra hans kontor ved fysikk og teknologi og finansieres av ESA.

I dag klokken 14 viser han frem nettverket på et offentlig møte i Auditorium B i Allégaten 66.


Magnetometer brukes til å måle jordens magnetfelt. (Foto: Wikimedia Commons)

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed