To nye rekrutteringsstipend

Publisert:7. november 2011Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Bergens forskningsstiftelse har delt ut rekrutteringsstipend nummer 19 og 20. Til sammen har stiftelsen tildelt 125 millioner kroner til rekruttering av unge forskere.

Før helgen ble det kjent at Åslaug Ommundsen og Thomas Arnesen får rekrutteringsstipend nummer 19 og 20 fra Bergens forskningsstiftelse. Til sammen er det tildelt 125 millioner kroner fra stiftelsen og et tilsvarende beløp fra UiB siden forskningsstiftelsens rekrutteringsprogram for unge forskningsledere startet i 2005.

Formålet med Bergens forskningsstiftelses rekrutteringsprogram er å gi talentfulle unge forskere spesielt gode rammebetingelser for å medvirke til å realisere potensial for  oppnå «international excellence». Slik vil programmet forsøke å bidra til rekruttering og utvikling av forskningsledere i verdensklasse.

Proteinenes merkelapper
I år var tredje gang Thomas Arnesen søkte på rekrutteringsstipendet.

– Alle gode ting er vel tre, sier han til På Høyden.

Han er forsker ved Molekylærbiologisk institutt, og har i tillegg en bistilling på kirurgisk klinikk. Formålet med hans prosjekt er å knytte grunnleggende basalfag med klinisk medisin. Til dette har han nå fått et stipend som strekker seg over fire år. Bergen forskningsstiftelse går inn med 8,0 millioner kroner, UiB bidrar med 9,7 millioner kroner.

– Kjernen i prosjektet er proteiner. Alle proteiner i kroppen vår har merkelapper, små kjemiske modifikasjoner. Vi vet ikke hvorfor, og vi skjønner ikke betydningen av merkelappene. Vi vet derimot at proteinene er viktige for alle fysiologiske prosesser, sykdomsutvikling, smerte, sult. Hvordan skjer dette, og hvordan kan det brukes i en terapeutisk sammenheng?

– Jeg har fått midler til egen stilling og ytterligere forskningsmidler i fire år, både til meg selv og andre. I avtalen ligger det også at dersom jeg oppfyller kravene til en professorstilling i løpet av stipendets fire år blir jeg tilsatt i det. Jeg tror det burde være et realistisk mål. Hvis jeg ikke klarer det i løpet av disse fire årene fortjener jeg det vel ikke, sier Arnesen.

Fragmenter av håndskrift
Den andre unge forskeren som er blitt tildelt rekrutteringsstipend i år er Åslaug Ommundsen. Hun er tilknyttet Senter for middelalderstudier og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

Hennes forskningsprosjekt har fått navnet «Fra håndskriftsfragmenter til bokhistorie». I prosjektet skal de se nærmere på utviklingen innenfor håndskriftskulturen omkring 1100–1300, og hvilke internasjonale kontakter og impulser som hadde størst nedslagskraft i Norge i denne perioden.

I og med at tapene av middelaldershåndskrifter i Norge er enorme, er samlingene av fragmenter desto viktigere som kildemateriale. Omkring 6000 fragmenter fra middelalderbøker er oppbevart i Riksarkivet i Oslo, og omrking 500 fragmenter finnes i andre samlinger. Flertallet av fragmentene har overlevd som omslag eller forsterkningsmateriale i ryggen på regnskashefter av papir fra 1500- og 1600-tallet.

Prosjektet støttes med 5,2 millioner kroner fra Bergen forskningsstiftelse og 5,6 millioner kroner fra UiB.

Det har ikke lyktes På Høyden å komme i kontakt med Ommundsen.

Nummer to for begge
For både Molekylærbiologisk institutt og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier er disse tildelingene den andre tildelingen fra Bergens forskningsstiftelse.

– Det er en stor fjær i hatten for instituttet at prosjekt nummer to fra Bergens forskningsstiftelse nå er tildelt instituttet. Jeg føler meg tygg på at fagmiljøene våre bide vil være et godt vertskap for prosjektet og at de samme fagmiljøene vil få varig gevinst av dette samarbeidet, sier leder Johan Myking ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

– Vi har aktivt identifisert unge kandidater av høyt internasjonalt nivå og støttet deres søknader til Bergens forskningsstiftelse. Dr. Arnesen er nummer to av våre kandidater som er blitt tildelt dette stipendet. Det viser at våre kandidater har holdt det høye internasjonale forskningsnivået som kreves, sier leder Johan Lillehaug ved Molekylærbiologisk institutt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed