Lavt forbruk bekymrer ledelsen

Publisert:30. september 2011Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Flere fakultet klarer ikke å bruke opp pengene i budsjettene sine. Det gjør universitetsledelsen bekymret.

Da regnskapet og økonomirapporten per andre tertial 2011 ble behandlet i universitetsstyremøtet torsdag i forrige uke uttrykte ledelsen bekymring for at fakultetene ved universitetet ikke klarer å bruke opp pengene sine.

Etter årets andre tertial er de samlede inntektene for universitetet på 2.401 millioner kroner, 1 million kroner over budsjettet og nesten 14 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Kostnadene så langt i år er på 2.147 millioner kroner. Det er 2,7 prosent mer enn på samme tid i fjor, men 34 millioner kroner mindre enn budsjettert. Det gir et driftsresultat på 254 millioner kroner så langt i år.

Å spare seg til fant
I en privat bedrift er overskudd målet. For et universitet er målet å bruke pengene til de formål de er beregnet på. Penger som ikke brukes opp ett år overføres til neste, og ofte er pengene øremerket bestemte formål.

Det var overføringene universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken særlig pekte på da hun la frem økonomirapporten for styret.

– Noen fakultet og enheter som hadde vanskeligheter med å holde budsjettet for noen år siden kommer nå i balanse. Det er veldig bra, sa hun til universitetsstyret.

Men hun er bekymret for at overføringene til neste år ser ut til å øke:

– Særlig Det psykologiske og Det juridiske fakultet melder om høyere overføringer enn forventet. For Det psykologiske fakultet er overføringene betraktelig høyere enn ventet. Der er det ni vitenskapelige stillinger og ni stipendiatstillinger i prosess, men de er forsinket. Det  der del av forklaringen på hvorfor overføringene ser ut til å bli så store, sa Elvbakken.

Les også: – Folk forsvinner

Øker med 10 millioner
Samlet overførte fakultetene 63 millioner kroner fra 2010 til 2011. Etter første tertial ble det forventet at overføringene ville bli bygd ned i løpet av året, men etter andre tertial er prognosene endret til å øke med 10 millioner kroner:

  • Ved Det psykologiske fakultet ligger overføringene fra 2011 til 2012 an til å bli på 17 millioner kroner etter andre tertial, til forskjell fra 2,6 millioner kroner fra 2010 til 2011.
  • Ved Det juridiske fakultet er prognosen 7 millioner kroner, dobbelt så mye som fra 2010 til 2011.
  • Det humanistiske fakultet, som hadde med seg en negativ overføring på 2,6 millioner kroner inn i 2011, ser ut til å få en overføring på 8 millioner kroner til 2012.
  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ligger an til å overføre 16 millioner kroner til 2012, ned fra 20,6 millioner kroner til 2011. 15 millioner kroner gjelder Senter for klimadynamikk.
  • Det medisinsk-odontologiske fakultet overførte 41,6 millioner kroner fra 2010. Forventet overføring til 2012 er 28 millioner kroner. Fakultetet har omdisponert midler til ulike tiltak, men forventer ikke at alle blir iverksatt i år.
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet hadde med 0,5 millioner kroner fra 2010, og forventer på grunn av lavere lønnsutgifter enn budsjettert å overføre 2,5 millioner kroner til 2012.

– Dette har vi god dialog med fakultetenes ledere om. Det er svært viktig å få satt pengene i virksomhet på fornuftig vis. Vi har fokus på dette og vil fortsette med det utover året. Slik det ser ut nå er dette en særlig stor utfordring, sa rektor Sigmund Grønmo i universitetsstyremøtet.

Fakultetenes ansvar
Til På Høyden understreker Elvbakken at dette er prognoser, og at overføringene ikke er endelige før årsoppgjøret er gjort. At overføringene ser ut til å øke kan deles i to viktige elementer: forsinkelser i investeringer og forsinkelser i tilsettinger.

– Investeringsoverføringene er en kombinasjon av mange små og store investeringer. En ting er rehabiliteringen av Armauer Hansens Hus, som ble forsinket etter en klage til KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser). Investeringene kan være både utstyr og bygningstekniske investeringer, og dette gjelder hovedsakelig Det medisinsk-odontoligiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sier Elvbakken.

Ved Det psykologiske fakultet og Det juridiske fakultet er det ifølge ledelsen ansettelser som forsinker forbruket.

– Det er viktig å sette ressurser i virksomhet, samtidig er det viktig å ha gode prosesser for tilsettinger. Bak dette kan det være forskjellige årsaker, for eksempel vanskeligheter med rekruttering eller forsinkede prosesser.

Hvordan dekan Asbjørn Strandbakken ved Det juridiske fakultet og fakultetsdirektør Ragna Valen ved Det psykologiske fakultet forklarer de økende overføringene kan du lese her.

– Hva gjør universitetsledelsen med underforbruket?

– Vi ser på det med bekymring. For det første: det er viktig med oppmerksomheten vi gir det. Akkurat nå har vi de årlige dialogmøtene med alle fakultet, og dette er et tema der. Så er det slik at når budsjettene er fordelt til fakultetene er det fakultetenes ansvar å følge opp, sier Elvbakken.

(Forsidefoto: Colourbox.no)

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed