– Hvor er akademikerne?

Publisert:6. september 2011Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Oljeminister Ola Borten Moe etterlyser større akademisk deltakelse i det offentlige ordskiftet. – Det har vært for stille. For mye er overlatt til miljøbevegelsen, sa han da han gjestet Dragefjellet i dag.

Den siste uken har olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) reist landet rundt for å holde gjesteforelesninger på universitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bergen.

– Hva er din utfordring til oss forsknings- og utdanningsinstitusjoner, spurte Dag Rune Olsen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) på UiB.

Svaret han fikk var det samme som mange andre har fått før ham.

– Svaret er todelt. Noe går på fag, noe på debatt. Vi kan seismikk bedre i dag enn vi gjorde for 40 år siden, og jeg håper vi kan det enda bedre om 20 år. Det er mange utfordringer som skal løses, og der må forskning og utdanning være med, sa statsråden.

Vil ha aktive akademikere
Den andre delen av svaret var noe av det som har skapt harme i miljøbevegelsen de siste dagene.

– Jeg etterlyser større akademisk deltakelse i det offentlige ordskiftet. Det har vært litt for stille fra akademikerne. Alt for få har alt for lenge fått definere virkeligheten, svarte Borten Moe.

Akkurat det ble han takket for fra salen:

– Du har plassert debatten i tid og rom som vi har etterlengtet lenge, sa en fysikkprofessor.

Heftig debatt
Debatten mellom olje- og energiministeren og miljøbevegelsen tok full fyr da ministeren lovet både Naturvernforbundet og Bellona kamp om verdensanskuelsen. Etter statsrådens mening har frontfigurene i miljøbevegelsen alt for lenge fått lov til å dominere miljø- og energidebatten.

– Jeg har bare tatt meg den frihet å møte den inkonsekvensen som finnes i det offentlige ordskiftet i Norge. Jeg er blitt beskyldt for å nærmest gå til krig mot miljøbevegelsen, men la meg slå fast at dette er feil, understreket statsråden.

Han klargjorde at han har sagt seg uenig med dem som mener at olje og gassvirksomheten bør legges ned. Han understreket at flere vindmøller og flere strømkabler er en naturlig følge av satsing på fornybar energi.

Vil ta virkeligheten tilbake
– Vi er nødt til å ta konsekvensene av valgene vi gjør. Enkelte i miljøbevegelsen er mot fossile energikilder og mot kjernekraft. De er også i mot bygging av flere vindmøller på land og nye kraftlinjer – selv om de samtidig kjemper for fornybar energi. Det går ikke i hop, sa Borten Moe, som viste til at dette er en av de sterkeste konfliktlinjene i norsk politikk.

– Noe vi tydelig har fått demonstrert den siste uken, sa statsråden.

Han understreket også at både næringen og akademia må bidra til virkelighetsforståelsen, i stedet for å overlate alt til miljøbevegelsen.

To tanker på én gang
På UiB fikk han spørsmål om han virkelig trodde på det han sa.

– Mener du at vi skal møte klimaproblemene med å pumpe opp all olje og gass som ligger på havbunnen, spurte en fra salen.

– Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Hvis vi ikke leverer en vare verden har behov for kommer andre til å produsere den, for eksempel gjennom oljesand og kullkraft. Samtidig må vi være ambisiøse på egne vegne, svarte statsråden.

Tidsskifte
Borten Moe omtalte 2011 som et tidsskifte for fornybarsektoren. Norge har fått de klart høyeste forpliktelsene i hele EU/EØS-området, om en fornybarandel på 67,5 prosent. Gjennomsnittet for EU-landene er 17 prosent. Dette betyr at behovet for kompetanse bare ville øke de neste årene, og dermed også behovet for nye hoder.

– Derfor er jeg opptatt av utdannings- og forskningsfeltet, sa Borten Moe, og refererte til etter hvert velkjente tall og fakta: Norge ligger på bunn i andel elever som velger realfag på videregående skole. Vi mangler over 7.000 ingeniører. Spesielt er behovet stort innen petroleumsnæringen, vannkraft og nett, samt ny teknologi som karbonfangst.

– Fossil energi vil spille en avgjørende rolle, og energibruken i Norge vil omtrent ikke gå ned de neste tiårene. Svaret er derfor at vi må gjøre alt. Samtidig som vi bygger ut og utvikler fornybar energi, effektiviserer og sparer, må vi sørge for at den fossile energien vi uansett har behov for blir produsert på en mest mulig energieffektiv og klimavennlig måte, sa statsråden.

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed