Dobbelkompetanse i fare

Publisert:23. juni 2011Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Det psykologiske fakultet arbeider for en ny finansieringsmodell for å unngå at dobbelkompetanseprosjektet i psykologi forsvinner i 2013.

Dobbeltkompetanseprosjektet i psykologi er et nasjonalt rekrutteringsprogram som koordineres fra UiB. Prosjektet ble iverksatt for å styrke rekruttering til UoH-sektoren og helsevesenet ved å utdanne kandidater som både har doktorgrad og spesialistkompetanse.

Siden 2004 har Kunnskapsdepartementet (KD) finansiert doktorgraden og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) betalt spesialiseringen. Mens KD ønsker å videreføre og finansiere sin del av prosjektet utover den planlagte perioden til 2013, begrenser HOD seg til den opprinnelige planen.

– Prosjektet var en del av opptrappingsplanen til psykiske helsetjenester. HOD har også andre oppgaver. Nå ser det ut til at departementet prioriterer Samhandlingsreformen, sier professor Odd E. Havik, som leder DK-prosjektet.

Uklar finansiering
I KDs tildelingsbrev for 2010 og 2011 står det at ”De første kandidatene begynner nå å bli ferdige med sin utdanning og åremålsperiode. Øremerkingen av stillingene gjelder imidlertid fortsatt, og universitetet skal videreføre dobbelkompetanseutdanning i psykologi på samme nivå”.

Det er imidlertid uklart hvordan finansieringen av den kliniske delen av stillingene nå skal skje. Dersom man ikke finner en erstatning for HOD, vil prosjektet trappes ned og avsluttes i 2013.

Ledelsen ved Det psykologiske fakultet har fått i oppgave fra UiB å ta initiativ til å arbeide frem en regional modell for videreføring av DK-prosjektet. I mai hadde fakultetet et møte med ledelsen i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus.

Lokal prioritering
Den foreløpige planen er at de regionale helseforetakene skal finansiere spesialistutdanningen. Dette betyr også at de lokale helseforetakene velger kompetanse ut fra sine behov.

– Tidligere var føringene for spesialutdanningen styrt ut fra en dialog mellom universitetene og HOD. Denne dialogen vil bli videreført mellom UiB og regionale helseforetak, dersom de tar over finansieringen, sier Havik.

– Hvis avtalen kommer på plass, blir det utlyst fire nye stillinger, tidligst til høsten, sier Odd E. Havik.

Forslag til modell:
* Stipendiatstillingene i DK-prosjektet kombineres med kliniske stillinger for spesialistutdanning, som finansieres av Helse Vest.

* Når den kliniske delen finansieres av lokale helseforetak, bør deres behov for rekruttering erstatte Hods prioritering ut fra Opptrappingsplanen. Forutsatt at prioriteringene kan kombineres med veiledning i fakultetets forskningsgrupper.

* Det lyses ut fire stillinger i løpet av 2011 der lokale helseforetak kan komme med prioriteringer.

Ledelsen ved Det psykologiske fakultet skal drøfte modellen med direktørene i Helse Vest 30. august.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed