Minneord for Torstein Hjellum

Publisert:31. mai 2010Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Statsviter Torstein Hjellum er gått bort. Han savnes dypt av venner og kolleger.

Torstein Hjellum er død. En god, en viktig kollega i norsk og bergensk samfunnsvitenskap har gått bort, etter et års strid med sykdom. Torstein arbeidet med Stein Rokkan på slutten av 1960-tallet med å etablere samfunns- og statsvitenskap i Bergen. Torstein var viktig i den raskt voksende gruppen forskere som samlet seg under betegnelsen sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Han var en ihuga empiriker som laget datamatriser og statistiske beskrivelser av politiske organisasjoner. Han formidlet distriktsinteressene, ja, noen av vestlandsinteressene på den tiden, inn i forskningen. Han ble en viktig brobygger mellom universitetet og ulike politiske bevegelser i Norge, etter hvert spesielt en brobygger til fagbevegelsen og den politisk venstrebevegelsen. Han forsket på ”Bergenskapitalen” og Arbeiderpartiet og utviklet og konkretiserte teorien om det norske arbeideraristokratiet.

I senere år engasjerte han seg i Kinaforskningen og var primus motor i organisering av samarbeid mellom nordiske og kinesiske universiteter. Torstein var en stor og engasjert pedagog, som rekrutterte studenter til det nye og voksende akademiske Bergensprosjektet. Torstein tok nyervervete kunnskaper med seg ut i verden, ut i politikken, og inn i ulike institusjoner gjennom utallige møter og foredrag.

Professor Henry Valen, en av Torsteins gode lærere i Oslo, sa at for å bli en virkelig god statsviter må du ha beveget deg personlig og praktisk i politikken. Torstein levde den lærdommen. Han gjorde det innenfor etablerte normer og regler for politisk virksomhet i Norge. Hans radikalisme i både liv, vitenskap og politikk vekket mange, også noen sterke motstandere.

Han var en god kollega og en kjær venn. Minneseremoni onsdag 2. juni, klokken 1100 i Turnhallen, Sigurds gt. 6

Kollegaer og venner ved institutttene i Christiesgate, Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Sammenlignende Politikk og Sosiologi.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed