Dobbelkultur gir bedre helse

Publisert:21. april 2010Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Barn av vietnamesiske båtflyktninger har bedre psykisk helse enn norske barn, ifølge ny doktorgrad ved UiB.


– Den selvrapporterte psykiske helsen hos barn av vietnamesiske flyktinger født i Norge er signifikant bedre enn hos deres norske jevnaldrende, sier Aina Basilier Vaage.

Som den første i verden har hun deltatt i en over tjue års langtidsstudie av vietnamesiske flyktninger og deres barn. Hun studerte dem tjuetre år etter at foreldrene ankom Norge. Resultatene presenterer hun i sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for klinisk medisin, UiB og Uni Helse.

De vietnamesiske barna hadde blant annet færre psykiske plager som hyperaktivitet, oppmerksomhetsproblemer og atferdsvansker enn sine jevnaldrende med norske foreldre.

Arvet sunn kultur
Basilier Vaage tror at den robuste psykiske helsen hos annen generasjons vietnamesere skyldes deres tokulturelle kompetanse. Barna er oppdradd av vietnamesiske foreldre med konfutsiansk kultur hvor en viser respekt, sitter stille og hører på hva de voksne sier.

Båtflyktningene legger stor vekt på skolegang. De har sett at barna er nødt til å gjøre det godt på skolen for å klare seg bra i Norge. Foreldrene vet av egen erfaring hvilken ny sjanse de har fått etter å ha bli plukket opp på åpent hav da de trodde alt håp var ute.

– De føler det som et livsprosjekt å videreføre den nye sjansen de har fått. Hvilken suksess de har hatt som flyktninger hviler videre på barna, forteller Basilier Vaage.

Gunstig dobbelkompetanse
I tillegg til positive overføringer fra den vietnamesiske kulturarven, har barna den fordelen at de også vet hvordan det norske samfunnet fungerer. Med erfaring fra to kulturer har de sett at det ikke finnes kun én måte å løse problemer på, noe som gjør at de ikke gir opp så lett, i følge Basilier Vaage.

 Mye i livet dreier seg om å gjøre ting på andre måter. Det vietnamesiske barnas tokulturelle bakgrunn kan gi dem en mental fleksibilitet som gir dem styrke og at de tåler mer stress uten at de bukker under, sier Basilier Vaage.

Hun mener vi har en tendens til å glemme hvilken ressurs som ligger i en tokulturell kompetanse når flyktningpolitikk diskuteres.

Høyere arbeidsdeltakelse
Det er likevel en liten sjanse for at barna underrapporterer sin psykiske helse. Vietnameserne har en tendens til å skjule følelsesmessige vansker og problematiske familieforhold. Foreldrene rapporterer litt flere vansker om barna enn barna gjør selv.

– Men når data sammenlignes, er det flere norsk-vietnamesiske barn som har en normalt, god fungering sammenlignet med norske barn. Dette gjelder både i forhold til selvrapport og foreldrerapport, forteller Basilier Vaage.

Foreldrene som kom til Norge som båtflyktinger, lever med et høyere nivå av psykologisk stress enn norske voksne. En femtedel har stressymptomer, som er mer enn dobbelt så høyt som nordmenn. Men selv med mer stress klarer de seg godt og de har høyere arbeidsdeltakelse enn nordmenn i samme alder.

– Barna har bedre psykisk helse til tross for foreldrenes belastninger. Dette viser at foreldrene har evne til å overføre positive holdninger til barna, selv i en stresset situasjon, sier Aina Basilier Vaage.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed