Fare med fotsår

Publisert:1. mars 2010Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Diabetikere med fotsår lever farlig.

I følge ny forskning fra UiB har diabetikere som har hatt fotsår over lengre tid, dobbelt så høy risiko for å dø enn resten av befolkningen.

– Studien viste diabetikere med tidligere fotsår har dobbelt så høy dødsrisiko enn andre. I tillegg har denne gruppen førti prosent høyere risiko for å dø enn andre diabetikere som ikke har hatt fotsår, sier Marjolein M. Iversen, som nylig disputerte ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB.

Iversen analyserte svar fra spørreskjema og biologiske prøver fra 1 972 diabetikere fra den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT2, som hadde 65 000 deltakere. I tillegg samlet hun inn informasjon fra dødsårsaksregisteret over en tiårsperiode. Resultatene ble nylig publisert i det anerkjente amerikanske tidsskrifet Diabetes Care.

Tegn på svekket helsetilstand
En av ti diabetikere svarte at de hadde hatt fotsår som brukte mer enn tre uker på å gro. Sårene oppstår gjerne som gnagsår. Kanskje har en gått rundt med stein i skoen, eller gått med for trange sko over lengre tid uten å merke det. Slike sår er ofte forbundet med nedsatt blodsirkulasjon og følsomhet i føttene, og er et utrykk for en mer fremskredet diabetessykdom.

– Fotsår er forbundet med like dårlig helseopplevelse og psykisk velvære som pasienter med slag og hjerteinfarkt, forteller Iversen.

Hun forteller videre at fotsår også kan være et utrykk for blant annet dårlig blodsukkerregulering, hjerte- og karsykdommer, depresjon og dårlig nyrefunksjon.

Sjekk føttene ofte
Selv om det finnes oppfølgningstilbud fra helsetjenesten, så er ikke disse gode nok, i følge Iversen. Særlig i primærhelsetjenesten er det ikke nok oppmerksomhet på å forebygge fotsår. Spesielt menn og personer med hjerte- og karsykdommer faller utenfor forebyggende oppfølgning

– Diabetespasienter bør sjekkes for fotsår minst en gang i året. Ved en mer fremskredet diabetessykdom, bør de sjekkes hver tredje måned, mener Iversen.

Iversen understreker at diabetesrelaterte fotsår representerer utfordringer for den enkelte og for helsetjenesten. I det hele tatt bør helsetjenesten forbedre rutinene og gi mer opplæring, slik at både helsepersonell og diabetikerne selv kan oppdage fotsår tidlig.

– Det er av stor betydning å organisere fremtidig helsetjenester slik at oppfølgingsrutiner gir mulighet for tidlig og tett klinisk oppfølging av denne pasientgruppen, både i kommunehelsetjenesten og sykehus, mener Iversen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed