Slik skal UiB bli mer miljøvennlig

Publisert:2. desember 2009Oppdatert:4. desember 2009, 10:33

Avgift på parkeringsplasser og utskrift på begge sider av arket. Det er blant tiltakene som skal bidra til at UiB blir mer miljøvennlig.

Torsdag ble ”Tiltaksplan for ytre miljø 2010-2011,” banket igjennom i Universitetsstyret.

Og i planen er det listet opp en rekke miljøiltak som man håper å gjennomføre i årene fremover.

Lang liste med tiltak
Listen er på totalt fem sider og inneholder mange forslag. Blant annet:

 • Årlig miljøpris på UiB.
 • Økt kildesortering og gjenbruk.
 • Miljømerker på engangsbeger.
 • Engangsartikler knyttet til mat ved enhetene skal ikke benyttes.
 • Tosidig kopiering/utskrift.
 • Kartlegging av alle kjemikalier.
 • Nettbasert system for reiseregninger.
 • Energisparende innstillinger for skjermer og datamaskiner.
 • Utfasing av fyringsolje.
 • Krav om E-faktura.
 • Miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester.
 • Tilrettelegging for syklende med låsbare oppstillingsplasser under tak, samt dusjer.
 • Reduksjon i antall parkeringsplasser på Nygårdshøyden. Avgift innføres, som igjen øremerkes miljøtiltak.
 • Ladestasjoner for elbiler.
 • Redusere reisevirksomheten om mulig. Opprette to videokonferansesentre, ett på Nygårdshøyden og ett på Haukeland.
 • Renholdsbyrå skal følge UiBs rutiner for avfallshåndtering.
 • Alle bygg skal energikartlegges og energimerkes.
 • Ved innkjøp og leie av biler skal lavt CO2-utslipp vektslegges.
 • ”Miljøpulsen” på internett som skal vise hvor mye energi etc som UiB bruker til enhver tid. Sidene skal antageligvis lanseres neste år.

Enighet i styret
I torsdagens styremøte ble det lite diskusjon om forslagene i planen. Ansattrepresentant for gruppe C, Gry Kibsgaard, kommenterte at det var viktig å slutte seg til tiltakene i planen.

Universitetsdirektør Kari-Tove Elvbakken kommenterte at man jobber for å få til en egen ordning for støtte til elbilkontakter.

-  Når det gjelder parkering er det viktig å påpeke at en i dag bruker mange tidligere parkeringsareal til andre formål, sa hun videre i møtet.

Bedre forhold for syklister
I saksforelegget til styremøtet skrev universitetsdirektør Kari-Tove Elvbakken at ”tiltaksplanen for ytre miljø ikke tar mål av seg å gi retningslinjer for parkeringsreglement og parkeringsplasser som gode for ansatte og studenter, men tar til orde for at ressurser spart i parkeringssammenheng bør brukes til å bedre forholdene for syklister. ”

I forelegget kommenteres det også særskilt at tiltaksplanen skal arbeide videre for å bedre fasilitetene for de av universitetets ansatte og studenter som sykler til og fra arbeids- og studiestedet.

 

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed