Minneord over Jens Mikal Bang

Publisert:30. oktober 2009Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

En nestor i Bergen - Københavnrelasjoner er gått bort.

En framstående formidler av kvantemekanikkens tolkning og Københavnerånden er gått bort. Docent, Dr.Scient. Jens Mikal Bang døde 11. oktober,  80 år gammel, i sin hjemby København. Han var gjennom 50 år den sentrale samarbeidspartner ved Niels Bohr Institutet (NBI) for forskere ved vårt eget fysiske institutt. Med sin engasjerte, men beskjedne stil, representerte Jens Bang sitt berømte institutt i samtaler med et rikt spekter av sannhetssøkere; Maharishi, Dalai Lama, David Bohm…og vår egen Erik Dammann. Hans dyptpløyende, men enkle form, bidro til å avmystifisere det kvantefysiske grunnlaget for vår virkelighetsforståelse, samtidig som han fikk formidlet dybden og essensen i paradigmeskiftet fra klassisk til kvantemekanisk forståelse av naturen.

Jens Bang tilhørte en familie med stor takhøyde - et hjem for nordmenn i København – en av hans onkler var skuespilleren Ebbe Rode, eminent Holberg tolker. Jens Bang var i sin tidlige karriere ”personlig assistent” for Niels Bohr. Han fant det lett å omgås andre fagdisipliner, også filosofene. Han tillot seg likevel, uten å være nedlatende, en gang i blant å minne om Niels Bohrs noe spøkefulle ord om at ”En filosof er en, der ønsker at forstå alting uden at lære noget”. Selv var han både tilskuer og deltaker i livets drama, med respekt for naturen selv som øverste dommer. Som aktiv fysiker til siste stund, ga han vesentlige teoribidrag til både atom- og kjernefysikkens utvikling.

De første bidragene kom som ung stipendiat ved det nyetablerte NORDITA i København, sammen med vår egen nå avdøde professor Johannes M. Hansteen. Sammen utviklet de teori for kollisjoner mellom atomer, den såkalt SCA modellen, som også i dag anerkjennes som en av grunnpilarene i moderne atomfysikk. Arbeidet ble videreutviklet i samarbeid med vårt institutts professor Ladislav Kocbach. De tre opprettholdt kontakten, også vitenskapelig, til Hansteens død.

Selv fikk jeg være Jens Bangs samarbeidspartner i kjernefysikk de siste 40 årene av hans virke. Hans innsikt i, og bidrag til, kollisjonsteori, både atomær og nukleær, skapte grunnlag for verdens store eksperimentelle investeringer. Status for første fase av arbeidet i kjernefysikk ble i 1985 publisert i det velrenommerte tidsskriftet Physics Reports , og er fremdeles av betydning. Samme år ble også, gjennom eksperimentelle oppdagelser i USA, et nytt kapitel av kjernefysikken åpnet, det som i dag går under navnet halo fysikk. Jens Bang ga sentrale bidrag til å meisle ut det nye paradigmet, spesielt som samarbeidspartner i vårt eget Russisk-Nordisk-Britisk Teorisamarbeid (RNBT), kjent for kvantefysikk for Borromeiske halokjerner – de mest grensesprengende. Like før jul i fjor gikk vår russiske samarbeidspartner Boris Danilin plutselig bort (se På Høyden). Nå er også vår nestor, Jens Bang, borte. Feltet de skapte vokser raskt videre.

Jan S Vaagen, på vegne av venner og kolleger ved Institutt for fysikk og teknologi

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed