Bekymring for BORA

Publisert:15. september 2009Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Rettighetsspørsmål stikker kjepper i hjulene for det åpne forskningsarkivet BORA. Om utviklingen fortsetter, frykter UB at arkivet hovedsakelig blir brukt til å lagre masteroppgaver.

– Forlagene gjør det vanskeligere og vanskeligere for oss å publisere vitenskapelig materiale og doktorgradsavhandlinger i BORA, sier direktør for Universitetsbiblioteket (UB), Randi E. Taxt.

BORA er en forkortelse for Bergen Open Research Archive (se faktaboks). Doktorgradsavhandlinger og andre publikasjoner fra Universitetet i Bergen skal i utgangspunktet publiseres i BORA, og være tilgjengelig for et allment publikum.

Problemene melder seg når forskningsresultatene er publisert i fagtidsskrifter. Mange av disse tidsskriftene ser seg ikke tjent med å gjøre artiklene sine tilgjengelig for andre enn abonnenter, og slett ikke i et offentlig arkiv. Og når doktorgrader gjerne består av tidligere publiserte artikler, blir situasjonen komplisert.

Mer restriktive
I 2006 og 2007 var det rundt seksti-sytti prosent av doktorandene ved UiB som takket ja til å publisere avhandlingen sin i BORA. Tallet på utgivere som tillot at artiklene ble publisert i arkivet, var likevel lavere.

– De visste antakelig ikke helt hva de svarte ja på, for de har blitt mye strengere siden den gangen, sier seniorkonsulent ved UB Ingrid Cutler.

Det er hun som har det daglige arbeidet med å publisere artikler i BORA. Nå ser hun at arbeidet har blitt så komplisert og ressurskrevende at UB ikke lenger klarer å følge opp.

– Det er gjerne tre til fem artikler i hver doktoravhandling. Og vi må få godkjent tilgjengeliggjøring av artiklene hos tidsskriftet hvor hver av dem har blitt publisert, forteller Cutler.

I praksis er det enda mer komplisert. Bare rundt seksten prosent av tidsskriftene gir tillatelse til å tilgjengeliggjøre den siste utgaven av artikler i forskningsarkiv som BORA. Ofte får BORA tillatelse til å publisere den nest siste versjonen, eller en enda tidligere versjon. Dette kan være versjoner av artikkelen som er uten illustrasjoner eller sidetall, uten de endelige rettingene fra forfatterens hånd, eller versjoner som ikke er fagfellevurderte.

– Jobben vår blir enormt arbeidskrevende som følge av dette. Vi får ikke publisert den siste versjonen av en god del artikler, og mange forskere er ikke interessert i å publisere tidligere versjoner. Man burde kunne publisere doktorgrader som én fil, heller enn å dele dem opp som dette, mener Cutler.

UiB går mot det åpne
Forskning gjort ved Universitetet i Bergen skal være åpen og tilgjengelig. Det har Universitetsstyret vedtatt.

”Universitetet i Bergen har som mål at resultatene av forskningen ved institusjonen skal være offentlig tilgjengelige og vil legge forholdene til rette for økt og åpen tilgang til forskningsresultater gjennom elektroniske arkiver for fagfellevurderte tidskriftartikler”, heter det i vedtaket fra april i år.

Målet er at fra januar 2010 skal alle ansatte levere vitenskapelige fagfellevurderte artikler til institusjonen ved publisering. Fagfellevurderte tidsskriftartikler skal legges ut i BORA etter samtykke fra forfatter og utgiver. ”Versjonen som tilgjengeliggjøres bør være lik den publiserte versjonen” står det i vedtaket, som også slår fast at UB har ansvaret for informasjons- og tilretteleggingsarbeidet for fagmiljøene.

    Her kan du lese vedtaket.

– UiB har vedtatt en policy som det ikke vil være mulig å følge opp i praksis, sier Cutler.

Hun kritiserer at UiB følger utgivernes retningslinjer ukritisk.

– Når UiB har vedatt at det bør være den publiserte vesrjonen som tilgjengeliggjøres, og når nesten ingen utgivere tillater arkivering av denne versjonen, så sier det seg selv at det trolig vil være en liten andel artikler som kan tilgjengeliggjøres i BORA. Derfor vil BORA bestå mest av masteroppgaver og avhandlinger uten artikler, sier hun.

– Kan ikke ignorere trenden
Strømmen av artikler og forskningsmateriale som veksler mellom å være fritt tilgjengelig og veldig begrenset, skaper akkurat nå et større trykk på UB enn det de ansatte kan håndtere. Men hjulene for å finne en løsning er satt i gang.

– Vi er i en prosess og vil jobbe med å finne løsninger. Det er viktig å fortsette å legge til rette for åpen publisering. Om alle institusjonene gjør det, kan ikke forlagene ignorere denne trenden, sier Randi E. Taxt.

UB er også er i direkte dialog med forlagene for å gjøre prosessen enklere, forteller hun.

Ifølge Taxt er vi nå i en fase hvor Open Access-publisering blir mer og mer akseptert i forskningsmiljøene. Dette vil igjen gi nye måter å arbeide på.

– Mye tyder på at forlagsvirksomheten fortsatt vil bestå, men at den vil påvirkes av de nye publiseringstrendene. Det er nok ingen som helt vet hvilken vei dette vil gå. Jeg vet heller ikke hvordan overgangen kommer til å skje, eller om de skrittene vi tar er de riktige, sier hun.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed