– Overveldende og overraskende

Publisert:5. mars 2009Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Meltzerfondets ærespris for fremragende forskning blir delt ut en gang hvert femte år. I år går den til Kari Wærness og Bjarne Iversen.

– Forhåpentligvis betyr dette at forskningen min blir bedre kjent, og at yngre folk kan ta videre tak i den og utvikle den videre. Denne prisen er en anerkjennelse for hele området omsorgsforskning, som ikke har hatt så stor prestisje i verden før. Det er rett og slett fantastisk, sier professor emerita Kari Wærness ved Institutt for sosiologi.

Mandag blir hun tildelt Meltzerfondets ærespris 2008 for fremragende forskning.

LES OGSÅ: Her er de beste formidlerne | Disse får prisen for yngre forskere

– En pionér
Kari Wærness er cand. polit. fra Universitetet i Bergen 1972. Hun var amanuensis i sosiologi ved UiB fra 1977-1987, da hun tiltrådte som professor i sosiologi. Fra 1999 til 2005 var hun forskningsleder ved senter for kvinne- og kjønnsforskning, og ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Uppsala i 2004.

Wærness var en av pionerene innen norsk og nordisk samfunnsvitenskapelig kvinne- og omsorgsforskning. Hun er spesielt anerkjent for sine banebrytende arbeider om kvinneyrker i omsorgsektoren og har vunnet internasjonal anerkjennelse. I de senere år har hun også orientert seg mot omsorgsproblematikk i tredje verden og fra 2003-2008 har hun vært koordinator for et prosjekt om globalisering og omsorg der hun samarbeider med Universitet i Ghana, og har vært medredaktør for en bok om pleie av døende og alvorlig syke - perspektiver fra Ghana, som nylig er publisert, heter det i presentasjonen av Wærness.

Les mer om boken fra Ghana her.

Samtidig trekkes det frem at hun er en populær foreleser ”som makter å engasjere studentene gjennom sin brede kunnskap, vidd og humor”.

– Jeg har hatt en veldig privilegert situasjon som forsker på Universitetet. Jeg har fått jobbe med det som har interessert meg, noe som i seg selv er et privilegium. Samtidig har det kommet andre etter meg som jobber i samme felt. Det er klart at familie- og omsorgsforskning ikke er så prestisjefylt i utgangspunktet, så en anerkjennelse av at det er viktig forskning må jeg si jeg er utrolig glad for, sier hun til På Høyden.

Får pris for nyreforskning
Professor Bjarne Iversen ved Institutt for indremedisin er den andre mottakeren av Meltzerfondets ærespris 2008 for fremragende forskning. Han var ikke engang klar over at noen hadde søkt på hans vegne.

– Det kom veldig overraskende på meg. Men dette er en anerkjennelse av forskningen vår i svært stor grad. At noen andre har vurdert det til å være god forskning setter vi naturligvis stor pris på.

Iversens forskning representerer nybrottsarbeid innen nefrologien, og han står i dag i spissen for en forskningsgruppe ved Institutt for indremedisin ved UiB på 13 personer som er blant de ledende på dette området internasjonalt. Hans forskning representerer nybrottsarbeid når det gjelder å avdekke og å beskrive mekanismer som driver progresjonen av nyreskade ved hypertensjon, og har også vært med på å utvikle og prøve ut nye terapiformer mot denne sykdommen. I de siste 10 årene har forskningen blitt dreid i molekylærbiologisk retning slik at den dekker hele feltet fra ”molecule to malady”. Disse arbeidene har ført til 20 artikler i svært høyt rangerte internasjonale tidsskrifter, heter det blant annet i presentasjonen av Iversen.

– Vi har i mange år arbeidet med nyresykdom og høyt blodtrykk, og har arbeidet med dyreeksperimentelle modeller på rotter og mus. Hovedsakelig har vi vært interesserte i år se på mekanismer som fører til at blodtrykket ødelegger nyren, sier Iversen.

– Jeg har alltid vært interessert i forskning. Jeg har fått være med å utvikle nye metoder, og har hatt to års opphold i USA hvor jeg har tatt med meg metoder fra molekylærbiologisk nivå, forteller han.

Bjarne Iversen og Kari Wærness får en pris på 200.000 kroner hver.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed