Rektorvalkampen 2009

Publisert:27. februar 2009Oppdatert:26. september 2012, 10:49

På denne sida samlar vi alt stoff i På Høyden om rektorvalkampen

Saker i På Høyden

02.04 Fire nye år
01.04 Ber studentar stemme Grønmo
01.04 Instituttleiar får kritikk
30.03 – Ingen skal diskrimineres ved UiB
27.03 Valet er i gang
27.03 Vil styrke innovasjon i Bergen
24.03 – Skeiv vekting
23.03 Fryktar HF vert gløymt
13.03 Møt rektorkandidatane
13.03 Nordtveit ikkje samd i e-post
10.03 Inhabilitet i valstyret
06.03 Tar studentene på alvor
05.03  UiBs veier til fremtiden
05.03 Tre lister for Grønmo
26.02   Lise Øvreås blir professor
25.02  Rektorval på Facebook
24.02  Ønsker mer kontakt med næringslivet
24.02   Satser på realfag
23.02  Rektorteam for samfunnsdialog
20.02  Rolf Reed inn i rektorvalgkampen
12.02  Eksterne kandidater kan stille til valg
12.02  Fremmer Grønmo som rektorkandidat

Leserbrev

03.04 Torleif Markussen Lunde: Svar til professor Gro Th. Lie om etikk og den slags
02.04 Stein Arild Strømme: Bekjennelse
02.04 Gro Th. Lie: Svar til stipendiat Torleif Markussen Lunde om etikk og roller i valgkampen
02.04 Torleif Markussen Lunde: Om etikk, roller, valgkamp og uverdig paternalisme
02.04 Lillejord og Gilje: Uverdig paternalisme
02.04 Peter M. Haugan: Etter en valgkamp og før valget avsluttes
01.04 Ernst Nordtveit: Svar til Gunnar Clausen
01.04 Ben Holan: Svar til Rolf Reed
01.04 Gro Th. Lie: Etikk, roller og valgkamp
01.04 Gunnar Clausen Helt på felgen, Nordtveit
01.04 Rønnaug Tveit: Ansettbare studenter – arbeidslivets drøm
30.03 Rolf K. Reed: Veiene og valget: Handling, ikke bare refleksjon
30.03 Timothy Findlater: A response to letter of support for Rolf Reed
30.03 Bjerck Hagen, Buvik, Linneberg, Mortensen, Nielsen, Selnes, Sætre, Aadland: Replikk til Reeds rektor-team
30.03 Ernst Nordtveit: Styringsordning ved Det juridiske fakultet og ved UiB
30.03 Grønmo, Rokne, Atakan, Andresen: Universitetets framtid – verdier, ressurser og profil
30.03 Lillejord og Gilje: Organisasjonsstruktur og demokrati ved UiB
27.03 Reed, Nordtveit, Øvreås: Svar: Det skapes frykt. Fortsatt.
27.03 Alf Erling Risa: Husleigesystem og UiBs framtid
27.03 Atakan og Grønmo: Ledelsesformer ved fakultetene - svar til Hansen og Giske
27.03 Peter M. Haugan: Når krybben er tom, bites hestene
27.03 Rune Nilsen: Ressurstildelinger, global perspektiv og rektorkamp, - mangel på handling.
27.03 Bjerck Hagen, Buvik, Linneberg, Mortensen, Nielsen, Selnes, Sætre, Aadland: Norge trenger to breddeuniversiteter
27.03 Grønmo, Rokne, Atakan, Andresen: Et universitet i splittelse – eller grunnlag for dugnad
27.03 Astri Andresen: Om THES-listen og andre lister
27.03 Grønmo, Rokne, Atakan, Andresen: En helhetlig rekrutteringsstrategi for UiB
27.03 Vigdis Vandvik: Fristet av forskning? Stem Reed!
27.03 Gro Th. Lie: Kriterier for rangering av gode universiteter, statlige ressurstildelinger, global rettferd og rektorkamp
27.03 Jarl Giske: Rektorkandidatene og husleie
26.03 Reed, Nordtveit, Øvreås: Svar til Göran Högstedt: husleie ved UiB
26.03 Lise Øvreås: Utdanning og karriereveier
26.03 Rolf K. Reed: Avklaring på svar til studentene
26.03 Per Omvik: Åpent brev til Ole Didrik Lærum fra Per Omvik
26.03 Dag L Aksnes: Hva mener egentlig Grønmo?
26.03 Grønmo, Rokne, Atakan, Andresen: Hva mener egentlig Aksnes?
25.03 Kristine Wilson: Letter of support for Rolf Reed
25.03 Jonas Jensen: Valgkamp og jus
25.03 Grønmo, Rokne, Atakan og Andresen: Bli med på å skape morgendagens universitet!
25.03 Rolf K. Reed: Kjære Ben Holan
25.03 Dag L Aksnes: Hva har Minnesota og UiBs instituttlederordning til felles?
25.03 Dag L Aksnes: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap søker ikke trygg havn
25.03 Jan Petter Hansen og Jarl Giske: Grønmo, Atakan og forholdet mellom leder og styringsorgan
25.03 Gilhus, Kalland, Hove, Halstensen, Lie, Nilsen, Fristad: Utfordringer ved det medisinsk-odontologioske fakultet (MOF)
25.03 Stein Arild Strømme: Replikk til Audun Holme
24.03 Berit Rokne: Ja, vi har store ambisjoner for studiekvaliteten ved UiB
24.03 Atle Kittang: Undring
24.03 Arild Folkvord: Min demokratiske rett til å tegne pannekaker
24.03 Ole Johnny Olsen: Reed, Aksnes og spørsmålet om demokratiet
24.03 Rune Nilsen: En historie om et rektorat med tapte muligheter
24.03 Sigmund Grønmo: Nybygg og husleiefordeling – svar til Högstedt
24.03 Ann Nilsen: Den frie forskningens kår: Spørsmål til team Reed
24.03 Helene C. Christiansen, Arbeidsutvalget NSU-UiB: Åpent brev til rektorkandidatene
24.03 Audun Holme: Ansvarsfraskrivelse fra instituttlederne
24.03 Grønmo, Rokne, Atakan, Andresen: Forskningstid – svar til Lommerud
23.03 Stein Kuhnle: Internasjonal viserektor
23.03 Ben Holan: Til Reed: Kan du svare meg på mine to spørsmål?
23.03 Göran Högstedt: Hushajar på Høyden?
23.03 Even O. Sørland: Reed between the lines
23.03 Lise Øvreås: Er det galt å ha ambisjoner på vegne av UiB?
23.03 Hagen, Teig: Hvilken samfunnsdialog?
23.03 Reed, Nordtveit, Øvreås: Internasjonalisering er resultat av forskning med høy internasjonal standard
23.03 Peter M. Haugan: Et dynamisk universitet for vårt århundre?
23.03 Dag L. Aksnes: Skinndemokraten Tor Halvorsen og aristokratiet
23.03 Ernst Nordtveit: Forskingstid. Kort presisering.
23.03 Gunnar Clausen: Mer advokatvrøvl
23.03 Audun Holme: Rektorvalget
23.03 Johs. Hjellbrekke: Det vert faktisk enno verre! Men kvar går grensene, Jarl Giske og og Rolf K. Reed?
20.03 Ole Didrik Lærum: Universitetet i Bergen sin framtid
20.03 Jan Fridthjof Bernt: Liker De balalaikaorkester?
20.03 Bent Liisberg: Nordtveits glansbilde – sluttreplikk
20.03 Bezem, Blokhus, Eldholm, Giske, Hansen, Haugan, Lillehaug, Strømme: Grafer og trender
20.03 Magne S. Espedal: Ja, tænke det; ønske det; ville det med,– men gøre det! Nej; det skønner vi ikke!
20.03 Reed, Nordtveit, Øvreås: Forskningsrett og forskningsplikt
20.03 Reed, Nordtveit, Øvreås: Svar til Johs. Hjellbrekke
20.03 Ernst Nordtveit: Kvalitetsreform og forskningstid - replikk til Liisberg
20.03 Per Omvik: Æres den som æres bør
19.03: Tor Halvorsen: Tillitsmannen Dag L. Aksnes og demokratiet 
19.03 Johs. Hjellbrekke: Juksar du med statistikk, professor Giske?
19.03 Timothy Findlater: A declaration of support
19.03 Grønmo, Rokne, Atakan og Andresen: Våre framganger - og de andres
19.03 Stein Kuhnle: Et internasjonalt forskningsuniversitet
18.03 Bezem, Blokhus, Eldholm, Giske, Hansen Haugan, Lillehaug og Strømme: UiB trenger ny ledelse  
18.03 Kjell Erik Lommerud: Grønmo, Reed og individuell rett og plikt til forskning
18.03 Grønmo, Rokne, Atakan og Andresen: Kvalitetsreformen, svar til Bent Liisberg
18.03 Bent Holan og Synnøve Mjeldheim: Sigmund Grønmo er studentenes rektor!
18.03 Bent Liisberg: Forskningstid: Urimelig kritikk, Nordtveit?
17.03 Ola Hermansen: Juridisk fakultet midt i rektorvalgkampen. Utfordring til Grønmo og Reed
17.03 Jørn Øyrehagen Sunde: Om å hengja rett bjølle på rett katt
17.03 Reed, Nordtveit, Øvreås: Svar til Helge Dahle
17.03 Ernst Nordtveit: Forskingstid og rektorval
17.03 Johs. Hjellbrekke:  Korleis skal makta brukast, Reed?
17.03 Dag L. Aksnes: Faglig ledelse og demokrati
16.03 Reed, Nordtveit, Øvrebø: Resultater: hvordan hevder egentlig UiB seg nasjonalt og internasjonalt?
16.03 Reed, Nordtveit, Øvrebø:  Prioritering og nedprioritering – svar til Sigmund Grønmo
16.03 Grønmo, Rokne, Atakan, Andresen: Satsing på realfagene
16.03 Ernst Nordtveit: UiB for passiv
16.03 Bent Liisberg: Rektorvalg og kvalitetsreform-reform
13.03 Rolf K. Reed: Nei Heiret, vi kjøper ikke stemmer!
13.03 Ernst Nordtveit: Svar til Grønmo og Heiret
13.03 Helge Dahle: Spørsmål til Grønmo og Reed
13.03 Jan Heiret: Om rettferdighet og valgkamp
12.03 Hans Fredrik Marthinussen: Er løfter om en mer rettferdig fordeling å kjøpe stemmer?
12.03 Jan Heiret: Kjøper du stemmer, Reed?
12.03 Sigmund Grønmo: Spørsmål til Nordtveit
10.03 Bergithe E. Oftedal: Å falle mellom to stoler
09.03 Reed, Nordtveit og Øvreås: Om faglig styrket ledelse ved UiB
09.03 Helene Cecilie Christiansen, leder NSU-Bergen: Studentenes krav til den kommende rektoren
06.03 Reed, Nordtveit, Øvreås: Svar til Ivarsøy og Sæthre
06.03 Grønmo, Rokna, Atakan og Andresen: Universitetssamfunnet – et kreativt samspill
06.03 Sigmund Grønmo: Hva vil Rolf Reed prioritere ned?
05.03 Erik Sandquist: Rektorvalg på UiB – Alle mann har inntatt plassene
05.03 Geir Anton Johansen og Randi Taxt: Næringsliv og UiB, mulighet ikke trussel
02.03 Eystein S. Husebye Sr: Direktørstrid, rektorvalg og vårt udemokratiske UiB
02.03. Toril Ivarsøy, Harald Åge Sæthre: Åpent brev til rektorkandidatene
27.02.09 Rolf Reed:     Svar til professor emeritus Gunnar Skirbekk. Stafettpinnen sendes videre til Grønmo
27.02   Gunnar Skirbekk:    Kursendring av universitetet – til fordel for kven? Spørsmål til Rolf Reed
26.02   Rektor Sigmund Grønmo, prorektor Anne Gro Vea Salvanes, viserektor Berit Rokne og viserektor Kjersti Fløttum, UiB:     Et universitet å være stolt av
26.02 Lise Øvreås:    Sentre for framragende undervisning – noe for UiB?
23.02   Knut Olav Aslaksen: Om å holde orden på seg selv i valgkampen
23.02   Randi Heimvik, Bjarne Meidell og Ragnfrid Skavland:

 Hvordan blir det med universitetsdemokratiet? 
19.02  Helene Christiansen, Leder i NSU v/ Universitetet i Bergen

: Hovedtillitsvalgte i NSU-UiB svekker ikke universitetsdemokratiet
16.02 Knut Olav Aslaksen: Svekker de hovedtillitsvalgte universitetsdemokratiet ?

Generell informasjon om valet
Valg 2009
Står du i manntallet?
Presentasjon av kandidatene
Tidsplan for rektorval og val til nytt universitetsstyre
Valstyrets presentasjon for rektorkandidatane
Valreglement ved UiB

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed