Rektorteam for samfunnsdialog

Publisert:23. februar 2009Oppdatert:27. februar 2009, 15:56

Lise Øvreås og Ernst Nordtveit stiller på rektorlaget til Rolf Reed. De tre har et mål om et dynamisk og fremtidsrettet universitet.

De tre har valgt å gå tilbake til den tredelte rektoratmodellen som har vært vanlig på universitetet tidligere.

– Vi har fått et bra team, med støttespillere som favner bredt. Jeg kommer fra den teoretiske delen av medisin, Lise Øvreås dekker godt utdanning og forskerrekruttering, og Ernst Nordtveit dekker godt de mykere fagene ved universitetet, sier Rolf Reed til På Høyden.

I tillegg til Ernst Nordtveit som prorektor, har Reed med seg på laget Lise Øvreås, førsteamanuensis ved institutt for biologi, som viserektor for utdanning og rekruttering.

 
Fra venstre Rolf Reed,professor og leder for institutt ved biomedisin, Ernst Nordtveit, professor og dekan ved det juridiske fakultet. I midten Lise Øvreås, førsteamanuensis institutt for biologi og er en av de tematiske lederne ved senter for fremragende forskning i geobiologi. Hun er også nestleder i styret for Unifob. Foto: Paul-Erik Lillholm Rosenbaum, UiB

De tre stiller til valget under parolen ”Et dynamisk og fremtidsrettet universitet”

– Det som er viktig er at vi ønsker å ha en åpenhet og dialog både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette har å gjøre med hvordan vi tiltrekker oss forskere, midler og muligheter til å drive forskning og dermed også god forskningsbasert utdanning. Den store veksten i forskingsmidler har kommet fra eksterne kilder som forskningsrådet og andre, sier Rolf Reed.

I programmet til rektorlaget går det også fram at de ønsker å skaffe nye inntekter som gjør UiB mindre sårbar for svingninger i offentlig finansiering av universitetene.

– Vi kan ikke peke på konkrete kilder nå, men det gjelder å rette seg utad i forhold til å bedre mulighetene til å drive med universitetets fire grunnvirksomheter, forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

Reed håper rektorvalgkampen vil føre til en konstruktiv debatt om universitetenes grunnverdier. For ham betyr det at UiB skal ha fokus på hvordan drive forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. UiB skal være internasjonalt forankret, men også regionalt og nasjonalt.

Internasjonalt forskningsuniversitet
Reed, Nordtveit og Øvreås stiller opp seks punkter i sitt program:

1. Utvikling av fagene gjennom nyskaping, samhandling og faglig lederskap.
2. Attraktive, fleksible og relevante studieprogram
3. Styrket rekruttering og forutsigbar forskerkarriere
4. Et internasjonalt forskningsuniversitet med god samfunnsdialog og forpliktende samarbeid regionalt og nasjonalt
5. Styrke UiBs økonomiske fundament og strategiske handlingsrom
6. Organisasjon og ledelse

Reed fremhever spesielt punkt fire som et viktig punkt, i forhold til å få i gang en større og bredere dialog med verden rundt universitetet. Reed ønsker en god samfunnsdialog og et forpliktende samarbeid regionalt og nasjonalt.

– Punkt fire er nok kanskje fyrtårnet, de andre er det som skal til for å få dette til å spille. Det gjelder punkt tre, der vi vil se på hele karriereløpet i forbindelse med universitetsutdannelsen. Det gjelder også aktiv samhandling med blant annet Unifob og andre samfunnsaktører, sier Reed.

Reed legger også vekt på organisasjon og ledelse, og poengterer at man trenger en faglig kompetent ledelse på alle nivå og for alle grupper ansatte. Han mener en faglig ledelse må igjen lene seg på en kompetent administrasjon med gode tekniske støttefunksjoner.

– Vi vil være tydelige på at vi vil gå inn i det siste universitetsstyrevedtaket om at ledelsesformene skal evalueres i perioden 2009-2013. Vi vil bruke mer tid enn det som ble gjort nå. God faglig ledelse med en god administrativ støtte rundt er en forutsetning for å lykkes. Det er nok kjent at noen av oss er for tilsatt ledelse, men vi vil i evalueringen lytte til og ta med de erfaringer som er blitt gjort i de ulike fagmiljøene, sier Reed.

Lang liste forslagsfremmere
Forslagsfremmerne består av en lang liste på 135 personer fra de fleste av universitetets avdelinger. Deriblant finner man dekaner og tidligere dekaner, instituttledere, vitenskaplig- og teknisk- administrative ansatte, phd.studenter og studenter.

Blant forslagsfremmerne finner man:
Gerd Kvale, professor og dekan ved det psykologiske fakultet
Per Omvik, professor og dekan ved det medisinsk-odontologiske fakultet
Geir Anton Johansen, professor og prodekan ved Det matematisk- naturvitskaplege fakultet
Dag Aksnes, professor og medlem i Universitetsstyret
Hanne Hagland, stipendiat og medlem Universitetsstyret
Rune Nilsen, professor og rektorkandidat i 2005
Jarl Giske, professor og leiar for institutt for biologi
Jan Petter Hansen, professor og leiar for institutt for fysikk og teknologi
Atle Kittang, professor i litteraturvitskap
Bjørnar Tessem, professor informasjons- og medievitskap
Ingvild Hope, administrasjonssjef ved senter for internasjonal helse
Sonja Dyrkorn, seksjonssjef ved det humanistiske fakultet

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed