Tre utpekt som fremtidige forskningsledere

Publisert:9. oktober 2008Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Nathalie Reuter (bildet), Stéphanie Le Hellard og Jørn Jakobsen er utpekt som fremtidige forskningsledere og får millioner fra Bergen forskningsstiftelse.

 

Vinnerne ble annonsert på et arrangement for UiBs stipendiater og postdoktorer onsdag kveld på Vilvite-senteret.

Årets vinnere er Nathalie Reuter (bioinformatikk), Stéphanie Le Hellard (medisin) og Jørn Jakobsen (jus). De ble valgt ut blant seks finalekandidater.

Skal danne egne forskningsgrupper
Nathalie Reuter er gruppeleder ved Avdeling for beregningsvitenskap. Hun tok PhD-graden ved Henri Poincaré universitetet og har vært postdoktor ved Max Planck Instiut für Kohlenforshung.

Stéphanie Le Hellard har doktorgrad innen genforskning fra Universitetet i Genève og Montpellier 2 universitetet. I dag er hun postdoktor ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin.

Jørn Jacobsen er stipendiat ved Det juridiske fakultet og er opptatt av forskning innen rettsfilosofi. 19. september i år disputerte han med den 745 siders avhandlingen ”Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten” som del av det NFR-støttede forskningsprogrammet ”Pre-aktiv strafferett”.

Reuter og Le Hellard blir begge tildelt 2 millioner kroner hvert år i fire år. I tillegg går universitetet inn med tilsvarende beløp, slik at samlet finansiering blir 16 millioner kroner over fire år. Jacobsen tildeles halvparten av dette. Ved hjelp av disse midlene får kandidatene mulighet til å bygge opp en forskningsgruppe og lede egne, omfattende forskningsprosjekt.

Styreleder Gerd Kvale, som annonserte vinnerne, oppfordret innstendig de som ikke fikk stipend til å søke igjen neste år.

Satser på forskning med høy risiko
Alle UiBs stipendiater og postdoktorer var invitert til arrangementet, som ble holdt på Vilvite-senteret.

I år er første gang stiftelsene inviterer UiBs unge forskere til et slikt arrangement. Meningen var å inspirere til møter og samtale, og på sikt bidra til at flere fremtidige forskningsledere benytter seg av mulighetene som ligger i de to forskningsstiftelsene.  

Trond Mohn, som har donert midlene stiftelsene forvalter, var til stede og holdt et innlegg for de frammøtte. Han mente at likhetstankegangen vi finner i Skandinavia, er vårt store fortrinn.

– Vi har folk med vidt forskjellige overbevisninger og sosiale posisjoner, men fordi vi er vant til å respektere hverandre, kan vi snakke sammen. I andre deler av verden finnes det nok av mennesker som aldri ville finne på å snakke med noen som er forskjellig fra dem selv, sa han, og påpekte at han fortsatt tror på at overføring av kunnskap skjer gjennom samtaler.

De fremmøtte fikk også en presentasjon av Bergen forskningsstiftelse og Bergen medisinske forskningsstiftelse.

- Har betydd total frihet
Bodil Holst, som fikk midler fra Bergen forskningsstiftelse i 2006, formidlet sine egne erfaringer med rekrutteringsprogrammet. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for fysikk og teknologi, hvor hun arbeider med utviklingen av et mikroskop basert på nøytrale heliumatomer som strålekilde. Holst er også leder for UiBs nanoprogram.

– Jeg jobber med et spennende, men også risikofylt og ennå ikke veletablert felt. Det er forskning som krever mye tid og penger før den gir resultater. Veilederen min i Cambridge fortalte meg at bare det aller mest høythengende professoratet i Storbritannia ville kunne gi meg de økonomiske mulighetene som jeg nå har fått av Bergen forskningsstiftelse. Rekrutteringsprogrammet har betydd total frihet for meg, sa hun.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed