– Eksperter fremmedgjør miljødebatten

Publisert:31. oktober 2008Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Miljødebatten går over hodet på folk flest fordi økonomer og forskere har tatt over arenaen, mener økofilosofen Ted Toadvine. Men filosofen Maurice Merleau-Pontys tanker kan få debatten ned på jordet igjen.

Økofenomenologi er en gren av miljøfilosofi som tar utgangspunkt i menneskets faktiske erfaring med naturen. Retningen er utviklet fra tankene til den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).

Filosofiprofessor Ted Toadvine mener økofenomenologi kan føre til at flere kan ta del i miljødebatten.

– Hva er Merleau-Pontys syn på naturen?
– Merleau-Ponty forstår naturen ut fra menneskets faktiske erfaring med den. Mennesker har en helt særegen måte å være sammenflettet med naturen på ved vår måte å sanse og tenke om naturen på. Han oppfatter ikke naturen som noe som er radikalt annerledes enn mennesket. Men mennesket er heller ikke som resten av naturen, som mange økofilosofer mener, sier Todavine. Han er en av USAs fremste miljøfilosofer, og besøkte UiB denne uken.

Debatten om miljøutfordringene har i stor grad vært basert på forskere, aktivister og politikere, mener Toadvine. Han tror dette fører til at folk flest tar avstand fra problemstillingen.

– Hvordan kan tenkningen til Merleau-Ponty utgjøre en forskjell i praksis?
– Folk flest, i alle fall i USA, vet for lite om dagens miljøproblematikk. Problemet er at de ikke føler seg hjemme i debatten. Den jevne borger overlater miljøspørsmål til eksperter innen vitenskap og økonomi. Ved å anerkjenne den faktiske erfaringen av naturen som alle har et forhold til som en verdi, fører dette til at alle kan delta i miljødebatten. Dette betyr at ”vanlige folk” kan føle seg mer hjemme i, og delta i miljødebatten.

Ted Toadvine mener at miljøutfordringene først og fremst debatteres fra teknologiske eller økonomiske synspunkt. Merlau-Pontys tenkning inspirerer derimot miljøtenkning ut fra menneskets faktiske erfaring med naturen.

– Hvordan har Merleau-Pontys filosofi påvirket moderne miljøtekning?
– Miljøaktivister oppdaget Merleau-Pontys tenkning fordi han sier noe om menneskets faktiske erfaring av naturen. Hans filosofi viser at menneskets relasjoner med naturen først og fremst ikke er teknologisk eller økonomisk. Det opprinnelige møtet er en faktisk kroppslig erfaring som innebærer elementer som lyder, bilder, lukter etc.

– Hvordan kan filosofi spille en rolle i dagens miljødebatt? Er vi ikke klare over miljøfarene for lenge siden?
– Filosofer har i lenge vært opptatt av hva det vil si å leve et godt liv, som ikke kun handler om kroner og ører, eller teknologiske fremskritt. I miljødebatten bidrar filosofene til å sette andre verdier i fokus.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed