I snakkehjørnet: Randi E. Taxt

Publisert:16. juni 2008Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Universitetsbiblioteket (UB) har fått ny direktør. Randi E. Taxt vil sikre at UB skal være godt synlig når universitetet legger planer for forskning og utdanning.

– Gratulerer med ny jobb! Hvordan vil vi merke at Universitetsbiblioteket har fått ny direktør?

Jeg vet ikke om UiB vil merke så mye til å begynne med. Jeg gleder meg først og fremst til å lære en, for meg, ny organisasjon og en ganske ny fagkultur å kjenne. Jeg kommer derfor til å bruke den første tiden til å sette meg inn i organisasjonen og bli kjent med de menneskene som arbeider der og de utfordringer de står overfor. Jeg vil også benytte anledningen til å rose min forgjenger Kari Garnes. Hun har vært en visjonær og faglig sterk leder, noe som har sørget for at UB har blitt et godt bibliotek som følger med i tiden.

– Hvilke utfordringer mener du det er viktig å ta tak i ved UB?

– Fra mitt ståsted ser det ut som om bibliotekene har måttet omstille seg i stor grad de senere årene. Før i tiden besto det tradisjonelle biblioteket stort sett av fysiske bok- og tidsskriftsamlinger. I dag har utviklingen mer og mer gått i retning av et digitalt og globalt bibliotek hvor tilgangen på kilder er enorm. Dette betyr at biblioteket, med sine spesialiserte kompetansemedarbeidere, skal hjelpe og veilede studenter og forskere slik at de på best mulig måte kan finne, kvalitetsvurdere og anvende den informasjonen de trenger. Bibliotekarene har dermed fått en viktig rolle som problemløsere og veiledere i jakten på riktig informasjon. Denne omstillingen må fortsette og bibliotekets rolle som en naturlig del av den faglige og utdanningsmessige basen ved UiB bør styrkes.

– Din forgjenger Kari Garnes sa til På Høyden at den største utfordringen fremover vil være å få en bedre økonomi til å drifte biblioteket. Hva tenker du om det?

– Kari sier til På Høyden at kostnaden på de elektroniske mediene der det er inngått lisensavtaler med utgivere er mye høyere enn den priskompensasjonen UB hvert år får gjennom budsjettene. Dette er en situasjonsbeskrivelse som jeg er enig i, og på mange måter er kjent med fra de tungt eksperimentelle fagene på MN. Disse utfordringene er ikke unike for UB, men er felles for hele UoH-sektoren både nasjonalt og internasjonalt. I denne sammenhengen kan jeg ikke dy meg for å nevne at den nylig frigitte innstillingen fra inntektsfordelingsutvalget, Risa-komiteen, ikke er veldig eksplisitt om hvordan finansieringen av UB skal finne sted. Jeg ser det derfor som en viktig oppgave å bidra til å få UB sin rolle frem i UiB sitt strategiske planverk for forskning og utdanning. UiB sin finansieringsmodell må igjen støtte opp om den rollen. Når det er sagt vil det selvsagt også være en viktig oppgave å til enhver tid sørge for at UB forvalter budsjettene sine på en god og effektiv måte.

– Hvilke tanker har du rundt Open Access, og det å gjøre forskning og eventuelt forelesninger bedre tilgjengelig på nett?

– Jeg har hatt stor interesse for Open Access i mange år og har forsøkt å følge med i utviklingen. Jeg er overbevist om at det er den veien det går innenfor det meste av vitenskapelig publiseringsvirksomhet. Det er nok en del utfordringer knyttet til selve implementeringen og jeg er faktisk usikker på hvor lang tid det vil ta før all vitenskapelig publisering blir åpen. Spesielt er det utfordringer knyttet til et godt system for fagfellevurdering. Jeg vil også berømme UB for BORA (Bergen Open Research Archive) initiativet og jeg har merket meg at BORA kom høyt på en oversikt over verdens 200 beste åpne, digitale arkiver. Generelt er jeg for all åpen publisering, også av forelesninger. Jeg har selv nylig tatt etterutdanning innenfor teknologiledelse og går ofte inn og henter gamle forelesninger fra nettet når jeg har bruk for et eller annet. Jeg vil imidlertid si at det bør være opp til enhver foreleser å ha frihet til å selv bestemme om forelesningene faktisk skal baseres på elektroniske medium. Forelesninger uten Power Point er også svært inspirerende og lærerike og går aldri av moten!

– Er det noe du vil si til brukerne av UB?

– Brukerne av UB skal være aktive med å forme et godt og faglig sterkt universitetsbibliotek som igjen kan bidra til at UiB kan fremstå som det forskningsuniversitetet det skal være.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed