Minneord for professor dr.med. Torstein Inge Bertelsen

Publisert:13. mars 2008Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Det var med stort vemod vi fikk meldingen om at professor dr.med. Torstein Inge Bertelsen døde den 23.februar 2008.

Torstein Bertelsen ble født i Harstad i 1923, og startet sine medisinstudier i Oslo i 1943. Kort tid etter  stengte okkupasjonsmakten Universitetet i Oslo, og han ble sammen med sine pågrepne medstudenter sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland, hvor han var internert fram til frigjøringen i 1945. I 1952 avla han medisinsk embedseksamen med innstilling ved Københavns Universitet, og samme sted disputerte han seks år senere for den medisinske doktorgrad. I 1961 ble han utnevnt til professor i øyesykdommer ved Universitetet i Bergen. Samtidig ble han overlege ved den nyopprettede øyeavdelingen ved Haukeland sykehus, og han hadde begge disse viktige og krevende stillingene helt frem til han nådde pensjonsalderen i 1993. Han var også prodekanus og senere dekanus ved Det medisinske fakultet 1967-72. Selv om han brukte mye av sin arbeidsdag til pasientrettet arbeid og til administrasjon av sykehusavdelingen, var han alltid  påpasselig med å fremheve Universitetets rolle også i det daglige arbeid. Det var viktig for ham å understreke at det var universitetsstatusen som gjorde Haukeland til noe mer enn et vanlig lokalsykehus, og at det var universitetsfunksjonen som var selve grunnlaget for opprettelsen av Øyeavdelingen i Bergen.

Helt fra han kom til Bergen i 1961 ville Bertelsen skape en avdeling med et komplett tilbud innen fagfeltet øyesykdommer. En viktig milepæl ble nådd da Øyeavdelingen flyttet inn i eget, nytt bygg i 1970. Bertelsen hadde store medisinske kunnskaper, men enda mer imponerende var hans unike evne til å gripe fatt i det essensielle ved nesten enhver problemstilling. En annen verdifull egenskap som avdelingsleder var hans evne til å skape lojalitet, stolthet og tilhørighet til avdelingen hos alle yrkesgrupper. Bertelsen var en dyktig operatør, og var en pådriver for utvikling av operasjonsmetoder og kirurgisk utstyr.

Bertelsen ble Ridder av 1. klasse St. Olavs Orden i 1988. Han var æresmedlem i Norsk Oftalmologisk Forening, som også hedret ham med tildeling av Schiøtzmedaljen, den høyeste utmerkelse innen øyefaget i Norge. For sine faglige meritter og engasjement innen nordisk øyemedisin ble han også utnevnt til æresmedlem i den finske og den islandske øyelegeforening. Han nedla også et stort og viktig arbeid i produksjonen av Ny nordisk lærebok i oftalmologi, både som redaktør og som hovedforfatter. Dette arbeidet passet godt inn i hans interesse for undervisning, hvor han var kjent som en dyktig og ikke minst underholdende foreleser.

Torstein Bertelsens interesser strakte seg imidlertid også langt utenfor  øyefaget. I en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening i 1963 beskrev han sammenhengen mellom utdannelsessted og senere bosted for legene. Dette arbeidet overbeviste ham om at skulle Nord-Norge få nok leger, måtte det også utdannes leger i samme landsdel. Med kløkt og ukuelig pågangsmot fikk han gjennomslag for sitt ønske om å etablere et universitet i Tromsø med eget medisinsk fakultet. For sin innsats ble han utnevnt til æresdoktor der i 1993.        

Etter at han ble pensjonist i 1993 vendte han sin vitenskapelige interesse mot historiske emner, noe som resulterte i tre bøker og mange artikler. I bøkene De skapte legemangelen og Kampen for universitet i Tromsø viste han seg som ventet som en skarp og uredd debattant. Akkurat som han i sitt kliniske virke satte spørsmålstegn ved mange etablerte sannheter, var han i sin historieskriving ikke redd for å komme med nye og overraskende tolkninger av tidligere omtalte hendelser. Et høydepunkt i hans  forfatterskap var den flotte boken ”Regimentschirurgen”, en beretning om legen Johannes Schwindt, som virket i Bergen på 1700-tallet.

Våre medfølelse går nå til hans kone Ruth, til hans barn og barnebarn. Med Torstein Bertelsens bortgang har vi mistet en markant person, både som lege og som engasjert samfunnsmenneske.

Eyvind Rødahl, Gunnar Høvding, Henry Aasved.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed