Utpekt som forskningsledere

Publisert:5. desember 2007Oppdatert:2. oktober 2013, 10:03

Fire unge forskere får mellom 12 og 15 millioner kroner hver til å bygge opp egne forskningsgrupper ved universitetet. De er vinnere av årets tildeling fra rekrutteringsprogrammet til Bergens forskningsstiftelse (BFS).

Dette er tredje gang BFS kårer unge forskningsledere. Bak bevilgningen, som i år er på nærmere 56 millioner kroner, står BFS og Universitetet i Bergen. Midlene fordeles over fire år.

For å være med i konkurransen må man bli fremmet som kandidat av universitetets fagmiljø, og 21 søknader kom inn før fristen i vår. Sju ble med videre til finalerunden etter å ha vært gjennom en ekstern fagfellevurdering. Etter nye vurderinger og inngående intervjurunder, som blant annet har fokusert på lederegenskaper, står fire igjen. Disse er:

  • Silke Appell (forsker ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades institutt)
  • Asbjørn  Grønstad (professor i Visuell Kultur ved  Universitetet i Stavanger)
  • Karsten Spreht (forsker ved gruppen i kognitiv nevrovitenskap ved Det psykologiske fakultet)
  • Morten Førre (postdoktor ved  Institutt for fysikk og teknologi og er for tiden gjesteforsker ved  Universitetet i Bordeaux 1)

– Bergens forskningsstiftelse gjør det mulig å rekruttere dyktige unge forskere som er forankret i fakultetenes- og instituttenes egne strategier. Bevilgningen er et fantastisk bidrag til at universitetet blir konkurransedyktig og får en kvalitetssikret rekruttering, sier styreleder i BFS, professor Gerd Kvale.

Hun mener man må være svært  takknemlig for dette redskapet, kanskje spesielt i nedgangstider.

–  Disse forskerne har ikke bare fremragende prosjekter, de er også valgt ut fordi de har ambisjoner om å bygge og lede et forskningsfellesskap, sier Kvale.

Inspirerende prosess
Medieviteren Asbjørn Grønstad kommer fra professorstilling i Stavanger. Han er spesialist i filmteori, men er også en sterkt tverrfaglig forsker som publiserer artikler med emner innen både visuell kultur, medieforskning,  litteraturvitenskap og kjønnsforskning. De siste årene har han vært postdoktorstipendiat ved Institutt for Informasjons- og Medievitenskap med gjesteforskeropphold ved Universitetet i Amsterdam og ved University of California-Berkeley. Etter et halvt års tid i Stavanger kommer han tilbake til instituttet til sommeren for å bygge opp en forskningsgruppe rundt den digitaliserte bildekulturen.

– Jeg er overlykkelig over denne tildelingen. Prosjektet som jeg har fått midler til, vil blant annet undersøke hvordan forståelsen av det visuelle endrer seg i takt med nye formidlingsteknologier, og hvordan kontroversielle bilder både fra kunstfeltet og populærkulturen både reflekterer og iscenesetter sentrale politiske og kulturelle konflikter i samtiden, sier Grønstad, som synes søknadsprosessen til Bergens forskningsstiftelse har vært en ganske omfattende, men spennende prosess.

–  Mye  skulle på plass på ganske kort tid, ikke bare den rent faglige biten men også alt dette som har med forskningsstrategi, nettverkskontakter og budsjett å gjøre. Det var også en ny erfaring å  konkurrere med forskere fra så ulike fagfelt. Alt i alt har prosessen vært svært inspirerende, sier Grønstad.

Stor bredde
De nyutpekte lederne representerer en stor faglig bredde.

Silke Appel fra Broegelmanns Forskningslaboratorium leder en gruppe som jobber med spesifikke immunceller som kalles dendrittiske celler og ser på disse i forhold til klinisk bruk. Hennes mål er en bedre forståelse av cellulære mekanismene som er involvert i antigenpresentasjon, T cell stimulering og induksjon av toleranse av dendrittiske celler. Hun forteller at resultatene kan brukes til kliniske anvendelser relatert til autoimmun sykdom, kreftpasienter, utvikling av nye vakksiner og pasienter etter stamcelltransplantasjon.

Hjerneforsker Karsten Specht er interessert i å måle dynamikken til nevronale prosesser som gjøre det mulig at vi oppfatter et akustisk signal som språk. Specht og hans gruppe, som vil være en del av forskningsgruppen i kognitiv nevrovitenskap, har som mål å utvikle en metode som kan spore hjerneaktivitet til akustisk informasjon fra den tidlige sensoriske registrering til oppfatningen av lydsignalet som meningsfullt språk. Dynamikken i disse prosessene mener man kan være forskjellig hos dem med språkvansker. Ny informasjon om disse forholdene kan øke forståelsen for hvorfor språkvansker oppstår, og forbedre diagnostiseringen og behandlingen av disse problemene.

Fysiker Morten Førre vil bruke de tildelte midlene fra Bergen Forskningsstiftelse til å starte opp et nytt forskningsprosjekt i gruppen for optikk og atomfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT). Han er postdoktor ved IFT, men har for tiden gjesteforskeropphold i Bordeaux. Førre vil utvikle en teori for å beskrive vekselvirkningen mellom materie og de nye superintense og ultra-korte laserlyskildene som er under utvikling internasjonalt. Slike lyskilder forventes å spille en sentral rolle i fremtidens ”imaging”-teknologi. Med den splitter nye 50 Tflops, CRAY XT4 superdatamaskinen som universitetet har gått til anskaffelse av, samt den nye programvaren som er under utvikling i ”The Bergen Computational Quantum  Physics Group”, har man en unik mulighet til studere komplekse  kvantemekaniske prosesser som frem til nå har vært utenfor rekkevidde for modellering, mener Førre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed