Norsk-russisk samarbeid om nordområdene

Publisert:18. september 2007Oppdatert:2. oktober 2013, 10:03

Jurister fra Pomor Universitetet i Arkhangelsk gjestet i slutten av forrige uke Det juridiske fakultet. En avtale om samarbeid mellom de to fakultetene ligger nå på bordet.

– Denne rammeavtalen vil være et viktig bidrag i nordområdesatsningen. Den gjør det enklere å få med russisk rett og russiske synspunkter i forskingsprosjekter på for eksempel regulering av skipsfart, petroleumssamarbeid eller rettshistorisk utvikling av handelsregler, sier Ernst Nordtveit, dekan ved Det juridiske fakultet. 

Et samarbeid vil åpne for at fakultetene kan søke om felles midler til framtidige forskningsprosjekter. Den legger dessuten til rette for studentutveksling. Fakultetene har alt planer om å inkludere hverandre i allerede eksisterende prosjekter. Olje- og fiskerirettslige spørsmål, problemstillinger knyttet til miljølovgivning og grensedragning i Barentshavet, er sentrale områder vil arbeides tett med.

– Det gjenstår fortsatt noen formaliteter før avtalen settes i verk, men vi ser ingen grunn til at den ikke skal gå gjennom, sier Nordtveit.

Historiske handelsforbindelser
Forbindelsene mellom Bergen og Arkhangelsk har en lang historie tilbake til Pomorhandelen, som tok til rundt 1740 og varte fram til den russiske revolusjon i 1917. Rettshistoriske studier knyttet til organisering og rettslig regulering av Pomorhandelen vil være av stor interesse.

Pomor Universitetet samarbeider allerede med flere norske institusjoner, men dette er den første avtalen med UiB. Samarbeidet vil åpne for utveksling av studenter med spesialisering i internasjonal og komparativ rett.

Studenter som er inne i sitt fjerde eller femte år ved UiB kan velge å legge et semester til Russland, hvor undervisningen vil foregå på engelsk. At det meste av undervisningen i Bergen foregår på norsk, er ikke være et avgjørende hinder for at russiske studenter beveger seg vestover.

– Flere av studentene i Arkhangelsk behersker allerede norsk og vil kunne følge undervisningen i Bergen. Norsk som fremmedspråk blir stadig mer vanlig i Arkhangelsk, siden handelsforbindelsene til Norge er økende og mange bedrifter har norske klienter, forteller visedekanus ved Pomor Universitetet, Marianna Melentieva.

Nettverkssamarbeid med Kaliningrad
Nordtveit kom i kontakt med ledelsen ved Juridisk fakultet ved Pomor Universitetet på en konferanse for tre år siden. Han har med tiden fått tette forbindelser til det juridiske forskningsmiljøet i Arkhangelsk. For tiden jobber han blant annet i spann med Marianna Melentieva, knyttet til et undervisningsprosjekt i petroleumsrett som koordineres fra Trondheim.

En søknad om støtte til nettverkssamarbeid mellom Bergen, Arkhangelsk og Kaliningrad er sendt Forskningsrådet under Samarbeidsprogrammet Norge-Russland. Prosjektet omfatter student- og lærerutveksling og forskingssamarbeid innen petroleumsrett. Også andre søknader om midler til forskingsprosjekter omfatter samarbeid med Arkhangelsk og Kaliningrad.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed