Utvikler gratis filosofidatabase

Publisert:15. mars 2007Oppdatert:2. oktober 2013, 09:26

– Vi vil gjøre filosofiske tekster mer tilgjengelige, og samtidig skape et nettverk der både forskere, forlag og studenter kan utveksle ideer og synspunkter, sier Alois Pichler.

Målet med prosjektet er å samle allerede eksisterende elektroniske filosofiressurser fra flere land i en database, og Universitetet bidrar med 5000 sider materiale fra Wittgensteinarkivet.

– I tillegg til originaltekster, bilder, og kopier av bøker og artikler, skal dette være et nettverk der forskere selv har mulighet til å legge ut artikler, og supplere eller korrigere allerede eksisterende bidrag. Man kan sammenligne det med en utvidet utgave av Wikipeida, men med høyere grad av kvalitetssikring av det publiserte innholdet, sier Pichler som er leder for prosjektet ved Universitetet.

Sammen med ni kollegaer ved Aksis representerer han den norske delen av prosjektet.

Internasjonalt samarbeid
Foruten Aksis vil det tysk-franske HyperNietzsche-prosjektet gjøre 39 000 sider tilgjengelig. I tillegg bidrar italienske ILIESI med 12 000 sider tekst fra antikk og tidlig moderne filosofi.

– Tanken er å skape et sofistikert, integrerende og forskervennlig miljø som i tillegg er gratis. Prosjektet har fått navnet DISCOVERY, og har et totalbudsjett på ca 24 millioner kroner, hvorav 16 millioner nylig kom fra EU gjennom eContentplus. Dette er et program som skal arbeide for å gjøre digitalt innhold i Europa mer tilgjengelig, brukervennlig og nyttbart, sier Pichler som er leder for prosjektet ved Aksis.   

Bedre forskningsmiljø
– Prosjektet er omfattende, og trenger ekspertise både innenfor programmering og andre tekniske områder, i tillegg til det rent faglige. Databasen vil likevel være i gang før utgangen av 2006, selv om det vil ta tid før den er utfyllende, sier han.

Før materialet legges ut skal det gjennom et faglig evaluerende system, og Pichler vektlegger at sikringen skal være like god som den de kommersielle fagbladene bruker.

– På denne måten vil man stadig kunne forbedre kvaliteten på sidene, og det vil også skape et bedre miljø for forskning innenfor filosofi. Det er jo en fagdisiplin som tradisjonelt sett ikke er kjent for veldig bra samarbeid mellom forskere, sier Pichler.

Finne nye sammenhenger
En viktig del av prosjektet vil dreie seg om semantisk koding. For hver tekst i Wittgenstein arkivet, skal Aksis skrive korte stikkord som beskriver innholdet og hvilke emner den tar opp. Ved at alle tekstene i arkivet får slik koding vil man ved å søke i databasen få treff på alle artiklene som bruker søkeordet i teksten eller har de i stikkordregisteret.

– Slik kan man finne sammenhenger som ellers trolig ikke ville blitt oppdaget. Dette kalles i dataverdenen for ontologier, og i juni skal vi treffe våre tyske, italienske og franske kollegaer på Os for å diskutere hvordan vi kan bruke disse i prosjektet vårt, avslutter Pichler. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed