Sammenslåingen i rute

Publisert:28. mars 2007Oppdatert:2. oktober 2013, 09:26

I dag behandler UiB-styret utlysningsteksten for den nye instituttlederstillingen tilknyttet institutt for klinisk odontologi. Et av mange steg på veien mot sammenslåing av Medisinsk og Odontologisk fakultet, som foreløpig går etter planen, i følge prosjektleder Nina Mevold.

Torsdag i forrige uke holdt styrings- og prosjektgruppene som arbeider med sammenslåingen et felles møte, der foreløpig status ble gjort opp. Leder for klinikkgruppen, Arne Geir Grønningsæter, kunne der avsløre at den gruppens arbeid har blitt noe mer omfattende enn først antatt. De har nemlig brukt mye ressurser på å kartlegge hvordan klinikken fungerer i dag.

– Det er et komplisert, men helt nødvendig arbeid. Før vi kan foreslå en ny struktur, er det viktig at vi har god oversikt over dagens, forklarer Mevold. Det har vært uttrykt bekymring fra klinikkmiljøet for at sammenslåingen gjøres før en modell for klinikkorganiseringen er på plass. Men Mevold forsikrer at gruppene som arbeider med spørsmålet vil finne en forsvarlig organisasjonsløsning, der klinikken i første omgang er direkte lagt under universitetsdirektøren.

Klinikken en hovedutfordring
– Den fremtidige klinikkorganiseringen er en av hovedutfordringene. Vi har startet dialogen med Helse Vest, og det kan bli en lang prosess.. Hovedpoenget nå er å finne en modell for en selvstendig universitetsklinikk, og vise for Helse Vest at den kan stå på egne bein, forklarer hun.

Klinikkorganiseringen er ikke den eneste store utfordringen de står ovenfor, men det er den problemstillingen som i størst grad skiller seg fra tidligere reorganiseringsprosesser på UiB. Klinikken blir heller ikke omorganisert på samme måte som den teknisk-administrative delen.

– De som jobber på klinikken er i stor grad spesialister innen sine områder, og der må arbeidsoppgavene deres videreføres i den nye modellen. Samtidig skal vi heller ikke flytte på folk vertikalt, men det blir nok en endret ledelsesstruktur, og blokkorganisering, sier Mevold. Den endelige modellen for organiseringen er ennå ikke avklart. Før det skjer, skal blant annet deler av klinikk- og styringsgruppen på studietur til klinikken ved Gøteborgs universitet.

Ingen nedbemanning
– Resten av omorganiseringen består stort sett av prosesser som vi har solid erfaring i å håndtere, sier Mevold.

En av disse, er omorganiseringen av stillinger og funksjoner, som vil berøre teknisk-administrativt ansatte. I løpet av april skal det ha blitt holdt omstillingssamtaler med alle som et ledd i kartleggingen av behovet for forskjellige funksjoner i den nye strukturen. Det er ikke planlagt noen nedbemanning, selv om det er overlappende funksjoner på enkelte områder. I stedet kan enkelte områder styrkes. På møtet sist torsdag understreket assisterende personaldirektør ved UiB og styringsgruppeleder i prosjektet, Eli Glambek, at det ikke var en overordnet målsetning å hente ut økonomiske gevinster på å rasjonalisere driften.

– Utgangspunktet for hele prosessen, var at dette skulle gi faglige gevinster, sa hun på møtet.

– Vi vil heller satse på andre områder, og prioritere andre behov. Og under hele prosessen samarbeider vi tett og godt med arbeidstakerorganisasjonene, forsikrer Mevold til På Høyden.

Tett tidsplan
I april holder styringsgruppen et allmøte for alle ansatte på Odontologisk fakultet og Medisinsk fakultet. Den endelige rapporten fra styringsgruppen, inkludert funksjons,og bemanningsplaner, skal leveres i midten av mai. Innplasseringer av teknisk-administrativt ansatte i den nye strukturen skal etter planen være ferdig i løpet av juni måned.

– Det blir tett med milepæler i mai og juni måned?

– Det er viktig for oss å få denne prosessen i havn før sommeren, slik at vi kan konsentrere oss om klinikkorganiseringen på høsten. Det blir hektisk for oss som jobber i prosjektet, men for medarbeiderne er erfaringen den at det er greit at prosessen ikke strekker for langt ut i tid. Prosessen skal likevel være god og forsvarlig. Skjemaet vi har lagt opp til, er dessuten ikke strammere enn det vi opererte med under andre omorganiseringer ved UiB  sier Mevold.

Hun understreker at grunnlaget for omstillingsplanene er lagt av representanter fra fakultetene selv.

– Dette har aldri vært noen skrivebordsprosess. Jobben vår er nå å sy sammen dette innenfor de tidsrammene vi har til rådighet, sier Mevold.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed