Årets fremragende yngre forskere

Publisert:5. mars 2007Oppdatert:2. oktober 2013, 09:26

Arnstein Mykletun og Helge Ræder mottar årets Meltzerpriser for fremragede yngre forskere. Begge disputerte i fjor høst, og begge har allerede en imponerende forskergjerning bak seg.


Ræder var blant annet førsteforfatter på en studie publisert i fjor der en ny type diabetes ble beskrevet

– Jeg har arbeidet en del med å kartlegge denne årsaken, beskrive den klinisk, genetisk og molekylært, forklarer han. Ræder har videre under et opphold ved Harvard Medical School utviklet dyremodeller som kan gi ytterligere kunnskap om denne diabetesvarianten, som ikke er av de mest vanlige.

Fant defekt i ett gen
Kort fortalt finnes det to hovedtyper av diabetes, type I og type II.

– I tillegg finnes det en type III, som egentlig er en gruppe av ulike diabetesformer som har forskjellige enkeltstående årsaker. De kan for eksempel være medisinutløste, de kan være knyttet til bestemte syndromer, eller de kan følge et Mendelsk arvemønster, forklarer Ræder. Det er en variant av den siste formen han har vært med på å identifisere. Det spesielle med den, er at den ser ut til å oppstå på grunn av en defekt i ett og bare ett gen. Det er ikke tilfelle med type I og type II diabetes, hvor et komplekst sett av faktorer ser ut til å være medvirkende årsaker. Likevel kan forskningen til Ræder være avgjørende for å forstå disse mer utbredte variantene.

– Hadde type I og type II-diabetes hatt like enkle årsaksmekanismer, hadde vi antakelig allerede hatt mer effektive årsaksrettede behandlingsmetoder. Hvorfor er vi da så interesserte i denne mer sjeldne varianten? Jo, fordi lærdom derfra kan brukes til å forstå type I og type II diabetes bedre, forklarer Ræder.

Translasjonsforskning
Han jobber nå i en full klinisk stilling på Haukeland universitetssykehus, men forsker fortsatt ved siden av.

– Jeg har flere prosjekter på gang. Et av hovedprosjektene er å forske videre på registeret over pasienter med denne spesielle Mendelske typen diabetes. I tillegg vil jeg videreføre musestudiene fra Harvard, og vi har allerede overført mus hit.– Jeg synes kombinasjonen av klinikk og forskning er verdifull fordi jeg kan knytte forskningen min direkte mot pasientens sykdom og så komme tilbake til pasienten med nye diagnostiske og terapeutiske muligheter, sier Ræder.

Angst og depresjon undervurdert
Ræder disputerte for doktorgraden i oktober i fjor, bare en drøy uke etter den andre prisvinneren, Arnstein Mykletun. Også Mykletun har på kort tid bygget opp en omfattende og mangfoldig forskergjerning bak seg. Han oppsummerer forskningen sin så langt slik:

 

– Vanlige psykiske lidelser, som angst og depresjon, forekommer hyppig i befolkningen, men blir i liten grad behandlet. Men disse vanlige psykiske lidelsene har alvorlige konsekvenser for dem de rammer, som økt uføretrygding og økt dødelighet, forklarer han.

Han hevder det er flere grunner til at disse i liten grad behandles: Blant annet fordi man både i helsevesenet og i befolkningen generelt anser dette som milde og uskyldige helseproblemer. Mykletun og andre forskere har tidligere vist at denne undervurderingen er omfattende. Blant annet var Mykletun i fjor førsteforfatter på en artikkel som viste at angst og depresjon øker risikoen for å bli uføretrygdet offisielt for andre diagnoser, for eksempel for muskel- og skjelettlidelser.

– Offentlig statistikk gir feil bilde
– Dermed gir offentlig statistikk inntrykk av at mentale lidelser er en mindre årsak til uførhet enn det som faktisk er tilfellet, sier Mykletun, som har funnet at depresjon også er en betydelig risikofaktor for dødelighet.

– Når du hører om økt dødelighet blant folk som lider av angst og depresjon, tenker du gjerne at de dør på grunn av selvmord eller medisinbruk. Dette er imidlertid en marginal mekanisme, hevder Mykletun. I stedet viser det seg at depresjon øker risikoen for å dø av somatiske lidelser.

Så omfattende Mykletuns arbeid vært til nå, at han allerede har deltatt på rundt 50 artikler i internasjonale tidsskrifter.

– Jeg tenker ikke på at det er fordi jeg har gjort en sånn voldsom karriere. Det er heller at jeg har vært så heldig og kommet inn i et så produktivt miljø. Det er stort sett medforfatterskap, andre-, og sisteforfatterskap, sier Mykletun beskjedent.

Begge prisvinnerne får 100.000 kroner hver, og et diplom, under utdelingen 8. mars på den tradisjonelle Meltzermiddagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed