Priser ny kunnskap om immunsystem og migrene

Publisert:9. februar 2007Oppdatert:2. oktober 2013, 09:26

Silke Appel og Ketil Joachim Ødegaard ble onsdag tildelt Falchs Juniorpris for yngre forskere.

De to vinnerne, som hver får 50.000 kroner fra Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs Fond, kommer fra helt ulike forskningsmiljøer ved Universitetet i Bergen, men ble begge «funnet særlig kvalifisert med høyt internasjonalt nivå», som det heter i en melding fra fondsstyret.

Knutepunkt i immunsystemet
Silke Appel har forsket på dendritiske celler. Dette er celler som spiller en viktig rolle i opprinnelsen av immunreaksjoner. De er et knutepunkt mellom det opplærte og det medfødte immunsystemet.

Appels forskning har vist at et spesielt protein, ESE-3, er viktig for utviklingen av slike celler. I tillegg har hun vist at bruk av et medikament som blant annet brukes i behandlingen av kronisk myelogen leukemi, kan hemme utviklingen og modningen av slike celler. Samtidig viste Silke Appel hvilken signalvei som er involvert i denne hemmingen.

Forbindelse mellom migrene og depresjon
Ketil Joachim Ødegaard tok i fjor doktorgraden i sammenhengen mellom migrenehodepiner og depresjon. Dette er to tilstander som rammer omtrent like store deler av befolkningen, og som har en rekke kliniske fellestrekk. Ødegaard har funnet at migrene ser ut til å være forbundet med en spesiell variant av depresjon som kalles bipolar lidelse type II.

Dette betyr at det kan bli lettere å tilrettelegge behandlingen både for depresjon og migrene hos disse pasienter, der både antidepressiva og stemningsstabiliserende medikamenter kan være effektive. I tillegg har funnene gitt nye ideer til videre forskning på begge disse sykdommene.

Bakgrunn
Appel er forsker ved Broegelmanns forskningslaboratorium ved Gades institutt, der hun har vært ansatt siden januar 2006. Hun har også vært tilknyttet Institutt for biomedisin som postdoktor siden 2005. Hun er utdannet ved Freie Universität Berlin, og har tidligere hatt postdoktorstipend ved Universitetet i Tübingen hos dr. Peter Brossart. Appel er 34 år gammel.

Ødegaard er utdannet ved Universitetet i Bergen, der han avla medisinsk embetseksamen i 1994, og doktorgraden i 2006. Han er godkjent spesialist i psykiatri, og har arbeidet på Haukeland universitetssykehus som overlege ved psykiatrisk akuttmottak siden 2004.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed