Minneord for Tor Rødseth

Publisert:13. februar 2007Oppdatert:15. februar 2007, 15:41

Med stor sorg har vi mottatt meldingen om at professor emeritus Tor Rødseth er død, 78 år gammel, etter en tids sykdom.

Med dette er en nestor i norsk samfunnsforskning gått bort. Tor Rødseth ble født i Harstad, og dro til Universitetet i Oslo der han tok embetseksamen i sosialøkonomi sammen med en generasjon økonomer som har preget det norske samfunn siden. Rødseth kom til Bergen først som dosent ved Norges Handelshøyskole, før han i 1974 ble utnevnt som den første professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen.

Da Rødseth kom til Universitetet i Bergen i 1974, var det forventet at han skulle bygge opp et samfunnøkonomisk fagmiljø av høy kvalitet. Og ikke minst var det forventet at han skulle bidra tverrfaglig innenfor det samfunnsvitenskapelige miljøet som på denne tiden var preget av personligheter som Stein Rokkan og Gudmund Hernes. Faglig sett passet dette Tor Rødseth bra. Han hadde lenge klart å spille på flere talenter. Han hadde økonomens sans for systematisk analyse, som ble kombinert med et ekte sosialt engasjement. Dette hadde resultert i flere viktige bidrag om lavtlønnsproblemer, levekår og trygdeøkonomi. Han gikk også foran sine økonomiske fagfeller og pekte på behovet for særskilte analyser av kvinner og menns økonomiske atferd. Levekårsundersøkelsene har vært en arbeidshest i norsk samfunnsforskning i 30 år. Rødseth ledet den første Levekårsundersøkelsen i samarbeid med de yngre kollegaene Gudmund Hernes, Stein Ringen og Asbjørn Aase.

Tor Rødseth var ikke redd for å gå nye veier. Det viste han ikke bare i forskningsaktiviteten, men også i undervisningen. Modellen han utviklet for universitetsutdanningen av samfunnsøkonomer dannet senere mønsteret for de andre universitetene i Norge. På det administrative området satte han også spor etter seg. I flere perioder var han instituttstyrer, og på åttitallet var han dekanus på det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Hans store evner som miljøbygger kom også hele det samfunnsvitenskapelige miljøet i Bergen til gode. Også etter oppnådd pensjonsalder engasjerte professor Rødseth seg i tverrfaglig samarbeid innen områder som jordbruksøkonomi og fiskeriforvaltning.

Tor Rødseth har blitt vist uvanlig stor tillit i det norske samfunnet ved at han ledet og deltok i en lang rekke offentlige utredninger, styrer og programmer i Norges forskningsråd. Denne tilliten var ikke bare tuftet på faglig soliditet, men også på hans lune og diplomatiske væremåte som ofte var en forutsetning for å få til fruktbart samarbeid mellom representanter for ulike interesser og faglige utgangspunkt.

Tor Rødseth vil bli husket for vennlig, men målrettet veiledning og lederskap som ofte ble kombinert med en velutviklet og underfundig humoristisk sans. Vi likte ham godt. Han vil bli savnet.

Kolleger og venner ved Institutt for økonomi
Universitetet i Bergen

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed