Kari Tove Elvbakken blir ny UiB-direktør

Publisert:15. februar 2007Oppdatert:17. april 2018, 22:28

Universitetsstyret vedtok torsdag morgen å ansette Kari Tove Elvbakken som ny UiB-direktør. – Elvbakken har solide kvalifikasjoner for universitetsdirektørstillingen, sier rektor Sigmund Grønmo.

– Jeg ser svært glad for den tilliten styret har vist, sier Elvbakken i en kommentar til På Høyden.

Elvbakken er i dag forskningsdirektør ved Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier (Rokkansenteret). Hun tiltrer stillingen som universitetsdirektør 1. mars.

Elvbakken forsker på ernæring og helsepolitikk, og har vært tilknyttet - men aldri formelt ansatt ved - UiB siden 1992. Fra 1995-98 var hun forsker ved SEFOS, der hun tiltrådte som forskningsleder og forskningsdirektør i 1998. I 2002 ble hun ansatt som forskningsdirektør ved Rokkansenteret, som er organisert under Unifob AS.

– Jeg har stor respekt for Universitetet i Bergen, som jeg kjenner godt, og gleder meg veldig til å tiltre stillingen, sier Elvbakken

Klar og entydig konklusjon
Det er rektor som har foreslått en kandidat for Universitetsstyret, men i prosessen som ligger til grunn har han at bistand fra konsulentbyrået People Unlimited og rådført seg med en gruppe sammensatt av medlemmer fra Universitetsstyret. Konsultasjonsgruppen har også vært representert i intervjurunden, hvor de syv søkerne blant annet ble utfordret på tanker om universitetets utvikling.

Rektor har holdt kortene tett til brystet, og ingen andre enn styremedlemmene visste hvilken av de syv søkerne som var innstilt til jobben før saken var oppe i Universitetsstyremøtet i Berlin, torsdag.

Rektor Sigmund Grønmo understreker at rekrutteringsprosessen og vurderingen av søkerne har vært meget grundig, og at konklusjonen er klar og entydig.

– Kari Tove Elvbakken har solide kvalifikasjoner for universitetsdirektørstillingen. Hun har bred utdanningsbakgrunn, omfattende ledererfaring, stor innsikt i universitetets virksomhet og gode evner til relasjonsbygging, sier Grønmo.

Styremedlem Gry Kibsgaard, som har sittet i konsultasjonsgruppen, trekker også spesielt frem Elvbakkens breddekompetanse.

Eneste hane i kurven
Kari Tove Elvbakken er født på Sunndalsøra i 1955. Hun er utdannet i Oslo og Bergen, tok cand.scient.-graden ved institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo, i 1984, og Dr. polit. ved Universitetet i Bergen i 1997. Fra 1984-1991 jobbet hun blant annet som ernæringskonsulent og planlegger i Bergen Kommune.  

Ernæringsforskeren har hatt en rekke lederverv også eksternt. Hun har blant annet ledet flere store prosjekter i regi av Forskningsrådet. Hun er nestleder i styret for Helse Bergen HF, og sitter i styrene for Forskningsrådets Divisjon for store satsinger, Nasjonalt råd for ernæring, Aalborg Universitet.

Elvbakken er den femte direktøren i rekken ved UiB siden 1949. Hun er den første kvinnen som tiltrer stillingen. Rektor Sigmund Grønmo får dermed bare kvinner rundt seg på Muséplass – foruten Sverre Spildo som fortsatt er assisterende universitetsdirektør.

Ser fram til samarbeidet
Grønmo sier til På Høyden han er svært fornøyd med at UiB får en ny god universitetsdirektør, og at den nye direktøren kan tiltre allerede 1. mars. Han ser fram til godt samarbeid med Elvbakken om universitetets utfordringer i tiden som kommer, sier Grønmo. 

I fjor ble det nedsatt et utvalg som skal drøfte hvordan rollefordelingen mellom rektor og universitetsdirektør skal konkretiseres ved UiB, blant annet med tanke på fullmaktpraksis. Utvalget skal levere en innstilling 1. april.

Rektor presiserer imidlertid at det ikke er  snakk om å gå vekk fra modellen hvor man har en valgt rektor som er styrets leder og en universitetsdirektør som er øverste sjef for administrasjonen.

-  Etter at vi fikk ny universitetslov, er det imidlertid nødvendig å se på forholdet mellom rektor og universitetsdirektør i lys av denne, presiserer Grønmo.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed