I snakkehjørnet: Hilde Corneliussen

Publisert:3. oktober 2006Oppdatert:2. oktober 2013, 09:26

Hilde Corneliussen er i gang med et forskningsprosjekt om det populære nettspillet World of Warcraft og setter pris på at Forskerforbundet har forsikret om at det ”fremdeles er lov å ha forskning som hobby”.

Hilde Corneliussen er sammen med Jill Walker redaktør for boken ”Worlds of Warcraft: A Critical Anthology of World of Warcraft Research”, og seksjon for humanistisk informatikk har fått oppmerksomhet i media for sitt undervisningsopplegg i nettkultur.

- Ved seksjon for humanistisk informatikk har dere har laget et eget undervisningsopplegg i emnet nettkultur der dere trekker inn spillet World of Warcraft. Hvordan er undervisningen lagt opp og hva er formålet?

- Undervisningen er lagt opp relativt tradisjonelt med forelesninger og oppgaveskriving. I tillegg må studentene være en slags ‘digitale antropologer’ og gjøre seg kjent med spillet som representerer en bestemt type nettkultur som er i kraftig vekst i dag. Vi har fått mye oppmerksomhet på grunn av dette spillet, men det å kreve at studenter gjør seg kjent med et spill er ikke så ulikt nødvendigheten av for eksempel å lese Ibsen når en studerer litteratur.

- World of Warcraft er et veldig populært nettspill med 6 millioner spillere verden over. Hva er det med dette spillet?

- Spillet er veldig mangeartet og det tilbyr en rekke ulike målsettinger spillere kan velge å forfølge. Spillet kombinerer aktiviteter som tradisjonelt i større grad har vært atskilt og isolert innen ulike genre av spill. I tillegg er nok den sosiale faktoren viktig for mange når de beveger seg i denne verdenen.

- Du forsker på dataspill, har du funnet drømmejobben?

- I likhet med annen empiri kan dataspill være både morsomt og strevsomt å jobbe med, men dataspill er jo primært ment å skulle forlyste. Nå er imidlertid dataspill bare en liten del av forskningsområdet mitt, og det er svært sjelden jeg har anledning til å bruke ordinær arbeidstid til å spille. Da er det jo betryggende å se at Forskerforbundet forleden forsikret oss om at det “fremdeles er lov å ha forskning som hobby”
 

- Hvor mye spiller du selv av World of Warcraft og andre spill?

- Jeg har ikke ‘rundet’ så mange dataspill, men noen få har det blitt de siste par årene mens jeg har forsket på kjønnskonstruksjoner i dataspill. Tidsbruken varierer mye, og dataspill er helt klart en tidkrevende empiri å jobbe med, så noen timer i uken blir det nok.

- Dere holder på med et forskningsprosjekt om World of Warcraft som skal ende opp i en bok om emnet. Hva er ditt bidrag til boken?

- Jeg redigerer boken sammen med Jill Walker, og vi har bidragsytere fra en rekke europeiske land som studerer dette spillet i ulike humanistiske perspektiver. Min artikkel i boken utforsker kjønnskonstruksjoner i World of Warcraft.

- Hva er nettkultur og hvorfor er det viktig å forske på det?

- Det er et komplekst spørsmål som ikke kan svares kort på, men det er helt klart et viktig forskningsfelt fordi ulike former for nettkultur – altså kulturelle fenomener som utspiller seg via internett – utgjør etter hvert en både stor og viktig del av vår kultur.

- Dere har opplevd en økende interesse for faget etter at dere innførte World of Warcraft på pensum. Er du redd for at det skal bli feiltolket som et ”lekefag”?

- Etter noen uker med intense forelesninger, hard jobbing og oppgaveskriving er det liten fare for at studentene skal oppfatte det slik, men jeg har jo sett på den oppmerksomheten opplegget har fått i pressen at det kan fremstå slik for utenforstående.

- Hva vekket din interesse for forskning på kjønn og IKT?

- Jeg har jobbet med problemstillinger omkring kjønn helt siden jeg tok mellomfag i historie for mange år siden, og da jeg begynte å interessere meg for IKT-forskning var det naturlig å knytte det til et perspektiv på kjønn.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed